Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
20.09.2017 13:12

DOBRO DOŠLO?

Ukážeme spolu, že aj v našom kraji je DOBRA DOSŤ!

Pod týmto mottom sa v dňoch 16. až 22. septembra 2017 už tradične v Banskej Bystrici uskutočnil Týždeň dobrovoľníctva 2017.

Hlavným cieľom tohtoročnej kampane bolo opäť najmä zvýšenie informovanosti a zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do zaujímavých a prospešných dobrovoľníckych aktivít. Vďaka dobrovoľníckej práci môžu ľudia získať dobrý pocit z vykonanej práce a zároveň môžu pomôcť zlepšiť a skrášliť svet okolo seba. Súčasťou „veľkej rodiny dobrovoľníkov", čiže ľudí, ktorí chcú nezištne pomáhať iným, je už dlhodobo aj naša škola. A tak sa 19.septembra 2017 žiaci 8.C a 9.B triedy našej školy spolu so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Marcelou Ištvánovou a Mgr. Májou El Hajry, vybrali do DD a DSS Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, aby tam drobnými prácami pomohli pri rekonštrukcii, ktorou tento domov dôchodcov a sociálnych služieb práve prechádza. Svojou prítomnosťou a spoločnými aktivitami(rozhovory, spoločenské hry, pracovná terapia a pod.) sa tiež snažili spestriť denný program seniorom – klientom tohto zariadenia.

Všetkým žiakom patrí poďakovanie za ochotu pomáhať iným. Síce sa v tento deň nezúčastnili vyučovania a učivo si budú musieť dobrať, ale v duchu hesla „Škola pre život" určite urobili ďalší malý krôčik tým správnym smerom. A ešte jedno špeciálne poďakovanie patrí žiačke Nike Hanouskovej z 9.B triedy, ktorá sama z vlastnej iniciatívy a vo svojom voľnom čase vyrobila niekoľko desiatok krásnych papierových srdiečok, aby nimi obdarovala a potešila seniorov v DD a DSS Senium.

 

Takže na otázku – motto tohto ročníka Dobro došlo? by sme mohli odpovedať:

Došlo. K nám určite.  

                                                                                                               

Mgr. Mája El Hajry

Súvisiace články

23.05.2019 13:06

Štefánik je u nás doma

V ZŠ s MŠ Zalužice zorganizovali pietny akt pri príležitosti stého výročia od úmrtia M. R. Štefánika na podnet M. Chomu, rodáka z obce Zalužice i člena Spoločnosti M. R. Štefánika.
01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli za...
30.04.2018 20:44

DEŇ ZEME v ZŠ Dolinský potok v KNM

DEŇ ZEME sme si pripomenuli aj my v našej základnej škole. Okrem vyčistenia okolia školy sme vyrábali aj krásne odevy z odpadového materiálu. Veď sa presvedčte sami.