Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
27.03.2018 13:38

Dopoludnie s ľudovými remeslami

Dopoludnie s ľudovými remeslami – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 22. 3. 2018 sme v období blížiacej sa Veľkej noci zažili v ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica  jeden z netypických školských dní. Výnimočným sa stal predovšetkým našou  tradičnou oslavou sviatkov jari, kedy sa do školy v dopoludňajších hodinách zišli remeselníci a ľudoví umelci z nášho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Predvádzali svoje umenie v háčkovaní, paličkovaní, zdobení kraslíc a veľkonočných medovníkov, v tkaní kobercov, ako aj v rôznych výtvarných technikách. Okrem žiakov našej školy, ktorí sa na aktivitách tohto dňa nielen zúčastnili, ale sa na nich aj aktívne pod vedením ľudových umelcov podieľali, sa k nám prišli pozrieť so svojimi zverencami aj zástupcovia rôznych materských škôl z mesta i z priľahlých obcí, rodičia so svojimi malými deťmi, ale aj tí skôr narodení. Svojou návštevou nás poctila i pani PaedDr. Zuzana Gajdošová - vedúca Školského úradu v Banskej Bystrici. Nečudo, že o toto podujatie bol taký veľký záujem verejnosti, veď dvere školy boli pre všetkých otvorené!
Veľkej pozornosti sa tešili opäť živé tvory – zajačica s mladými a živé včely. Svojou hrou na gajdách zaujal i žiak našej školy, ktorý ako folklorista celé podujatie oživil. Tradície veľkonočných sviatkov si chlapci už v predstihu vyskúšali v úlohe šibačov.

A čo sme naším podujatím docielili? S pomocou aktivistov z obce Nemce, Domova sociálnych služieb KOMPA Banská Bystrica, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a iných sme rozšírili spoluprácu s mimoškolskými organizáciami. Návštevou širokej verejnosti sme potvrdili, že naša škola je naozaj otvorená. Širokým záujmom o podujatie sme našu školu a jej žiakov zviditeľnili ako inštitúciu, ktorá sa nevenuje výlučne len vzdelávaniu. Zapojením žiakov do rôznych aktivít sme prakticky rozvíjali prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu, ako aj mnohé medzipredmetové vzťahy. Zároveň sme všetkým ukázali spätosť našich žiakov s kultúrnymi tradíciami nášho regiónu, čím sme výrazne prispeli k rozvoju regionálnej výchovy na našej škole. Vítanie jari s názvom Dopoludnie s ľudovými remeslami takto na našej škole nabralo širší rozmer.

Všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie ďakujeme.

                                                           Mgr. I. Majerová, M. El Hajry, D. Bugáňová

Súvisiace články

13.12.2017 10:38

Úspešné vianočné trhy

V sobotu 9.12. by sme našli žiakov a pedagógov  ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade na popradskom námestí – v predajnom stánku .
10.05.2018 12:56

DEŇ ZEME na Základnej škole v Marcelovej je každý deň!

„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“ Ani našej školskej komunite nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Deň Zeme si pripomíname v priebehu š...
12.11.2017 15:56

Piataci na exkurzii v Kysuckej knižnici a Archíve v Čadci

Po našej návšteve v Mestskej knižnici v KNM sme sa rozhodli, že chceme spoznať aj ďalšiu knižnicu.