Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola - Nad Medzou
06.05.2019 09:40

Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Štruktúrovaná návšteva škôl / vzdelávacích inštitúcii a školiacich seminárov vo Fínsku, Helsinki 31.3.-6.4.2019

Fínsko, ktorého územie z viac ako 70 % pokrývajú nádherné lesy a ktoré má 188 000 jazier a aspoň 70 000 ostrovov, sa pýši štatútom najšťastnejšieho miesta na svete! Toto však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému obdivujeme túto severskú krajinu. Jeden prvok, ktorý posilňuje a chráni fínske šťastie je vzdelávací systém, ktorý je sústavne hodnotený ako najlepší na svete.

Slovenské školstvo je dlhodobo terčom kritiky zo strany spoločnosti a taktiež má skoro najhoršie výsledky v rebríčkoch testovania pätnásťročných žiakov PISA organizovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z predmetov matematika, čítanie a vedecké disciplíny. Fínske deti majú jedny z najlepších výsledkov spomedzi krajín OECD.

Po schválení prihlášky národnou agentúrou sa pani učiteľky Ing. Svetlana Hamráčková a Ing. Katarína Špirková rozhodli vybrať si práve Fínsko a zistiť čo je tajomstvom úspechu fínskeho vzdelávacieho systému. Navštívili sme tieto konkrétne mestá Helsinki, Tampere a Valkeakoski. Počas tohto 7 dňového kurzu sme sa počas seminárov dozvedeli množstvo informácií o svetovo uznávanom školskom systéme tejto krajiny ako aj ich histórii a kultúre. Kurzu sa zúčastnilo 120 učiteľov z 12 krajín. Zo Slovenska sme tam boli dve. Taktiež sme navštívili 3 základné školy, univerzitu, metodické centrum pre vzdelávanie dospelých a verejné knižnice.

Fínsky model vzdelávania môže vyznievať ako sci-fi pre slovenských učiteľov ako aj žiakov. Žiadne testy, málo úloh, učiteľ ako partner a mnoho iných zarážajúcich faktov. Spomenieme niekoľko z nich:

- fínske deti chodia do školy rady, dôležité sú emócie – radosť z učenia sa. Do 12. roku sú hodnotené len slovne – povzbudivo. Učia sa v príjemnom prostredí – vybavenie, nábytok, atmosféra. Majú možnosť relaxu, hier a oddychu.

- vyučovanie prebieha vo väčšine ako projektové a problémovéJe minimalizované memorovanie, dôraz sa kladie na aktivitu žiakov, nie učiteľa. Žiaci majú čas na prácu aj čas na relax.

- majú len jediný povinný štandardizovaný test, ktorý robia všetky deti po dovŕšení 16 rokov.

- na stredné školy sa chodí bez prijímacích skúšok, každý študent si môže vybrať školu a dostane šancu. Ak školu nezvláda, môže bez problémov prestúpiť na inú.

- kladú dôraz na praktické (využitie v reálnom živote) a výchovné predmety: telesná výchova, hudobná výchova, práca s drevom, rôznymi prístrojmi a nástrojmi (píly, zveráky, frézy...), domáce práce – šijacie stroje, krosná, keramika, varenie a pečenie.

Po ukončení kurzu sme pochopili, že úspech fínskeho vzdelávania je úplne jednoduchý. Začína to kvalitným učiteľom. Na pedagogickú univerzitu sa dostane 1 z 10 uchádzačov. Povolanie pedagóga je vysoko vážene. V spoločnosti je učiteľ porovnávaný s profesiou lekára, právnika či ekonóma. Z toho vyplýva, že je aj primerane finančne ohodnotený. 

Fíni pochopili, že súťaživosť a dôraz na výkon nevedie ku kvalitným vedomostiam a hlavne schopnosti žiakov presadiť sa v reálnom živote. Úspech fínskeho školstva spočíva v tom, že sa zameriava viac na vzdelávanie ako na testovanie. V školách vládne pozitívna atmosféra. Žiaci sú nútení myslieť kriticky a zodpovedne, aby sa vedeli vynájsť a orientovať sa v množstve informácii. Kvalita prevláda nad kvantitou a v duchu menej je viac je skutočne efektívnosť. Každý aj menej zdatný žiak má možnosť cítiť sa  rovnocenne a užitočne. Slušnosť, spravodlivosť a podpora medzi žiakmi a učiteľmi ako aj učiteľmi navzájom je samozrejmosťou. Jednoducho deti chodia do školy lebo chcú nie lebo musia. 

Tento štruktúrovaný kurz efektívne kombinoval pedagogické návštevy škôl / vzdelávacích ústavov, workshopov a seminárov. Umožnil stretnúť sa a komunikovať s učiteľmi, riaditeľmi škôl alebo riaditeľmi múzea či verejných knižníc, navštíviť vzdelávacie inštitúcie v rôznych sektoroch (základné, celoživotné vzdelávanie dospelých) a týmto zažiť silnú a jedinečnú školskú atmosféru čo bezprostredne viedlo nielen k možnosti vytvárania spoľahlivých partnerstiev k možným Erasmus + projektom KA2 ale hlavne zistiť, že školstvo môže fungovať na jednoduchých princípoch, ktoré sa s kolegami pokúsime aplikovať v triedach našej školy, keďže systém ako taký, učiteľ ovplyvniť nedokáže.

 

Ing. Katarína Špirková