Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2 v Bratislave
20.10.2017 08:02

Jazykovo – športové dopoludnie FIT CUP

...keď sa um spojí s pohybom...

    Už v starom Grécku v Aténach, keď sa konali prvé olympijské hry, sa stretávame s ideálom „kalokagatie", teda s človekom zdravým telesne i duševne. Tento ideál antiky - kult tela, dokonalosť, krása tela i rozumových schopností pretrváva i dnes. V jeho duchu sme boli na našej škole inšpirovaní zorganizovať anglicko – športové dopoludnie o Putovný pohár siedmakov FIT CUP. 

    18.októbra nastúpili na ploche športového areálu Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave žiaci 7.ročníka, aby si šesť družstiev zmeralo nielen svoje fyzické sily, ale i overili si svoje znalosti z anglického jazyka. A tak sme sa stretli s družstvami – Bulls, Spider men, Crazy team, Smile team, Karol´s crew a Best girls, ktoré postupne absolvovali tri športové disciplíny a tri úlohy zamerané na zistenie hĺbky anglických znalostí. Žiaci skákali do diaľky, hádzali medicimbalom a absolvovali štafetový beh. Jednotlivé športové disciplíny sa prelínali s plnením úloh na stanovištiach, kde ich očakávali vyučujúcimi anglického jazyka. Dopĺňali preložky do viet, popasovali sa so správnymi tvarmi slovies, podstatných mien, či prídavných mien alebo prezentovali svoje jazykové znalosti pri opise obrázkov. 

   Výkony žiakov boli starostlivo zaznamenané do súťažných hárkov, aby sa následne mohli pridelené body spočítať, a tak určiť víťaznú triedu, ktorá v 1.ročníku tejto súťaže získa ako prvá putovný pohár FIT CUP. Zápolenie bolo dramatické a nakoniec absolútnym víťazom sa stali žiaci 7.C triedy, ktorým srdečne blahoželáme.
Počasie babieho leta nám prialo a prispelo k výbornej fair play atmosfére. 
                              

 PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.
 

Súvisiace články

13.12.2017 20:57

Zážitok – silný motivačný prvok

Už J.A.Komenský zdôrazňoval: „Skoršie je to, čo vnímame zmyslami, než to, čo chápeme rozumom, pretože nič nemôžeme porozumieť, čo nebolo prv v zmysloch.“ (Komenský 1992, s.53)
10.10.2018 15:56

Európsky deň jazykov v ZŠ Dolinský potok

Aj tento rok sme si pripomenuli dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Cez viaceré aktivity sme žiakov motivovali k ich učeniu sa.