Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2 v Bratislave
20.10.2017 08:02

Jazykovo – športové dopoludnie FIT CUP

...keď sa um spojí s pohybom...

    Už v starom Grécku v Aténach, keď sa konali prvé olympijské hry, sa stretávame s ideálom „kalokagatie", teda s človekom zdravým telesne i duševne. Tento ideál antiky - kult tela, dokonalosť, krása tela i rozumových schopností pretrváva i dnes. V jeho duchu sme boli na našej škole inšpirovaní zorganizovať anglicko – športové dopoludnie o Putovný pohár siedmakov FIT CUP. 

    18.októbra nastúpili na ploche športového areálu Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave žiaci 7.ročníka, aby si šesť družstiev zmeralo nielen svoje fyzické sily, ale i overili si svoje znalosti z anglického jazyka. A tak sme sa stretli s družstvami – Bulls, Spider men, Crazy team, Smile team, Karol´s crew a Best girls, ktoré postupne absolvovali tri športové disciplíny a tri úlohy zamerané na zistenie hĺbky anglických znalostí. Žiaci skákali do diaľky, hádzali medicimbalom a absolvovali štafetový beh. Jednotlivé športové disciplíny sa prelínali s plnením úloh na stanovištiach, kde ich očakávali vyučujúcimi anglického jazyka. Dopĺňali preložky do viet, popasovali sa so správnymi tvarmi slovies, podstatných mien, či prídavných mien alebo prezentovali svoje jazykové znalosti pri opise obrázkov. 

   Výkony žiakov boli starostlivo zaznamenané do súťažných hárkov, aby sa následne mohli pridelené body spočítať, a tak určiť víťaznú triedu, ktorá v 1.ročníku tejto súťaže získa ako prvá putovný pohár FIT CUP. Zápolenie bolo dramatické a nakoniec absolútnym víťazom sa stali žiaci 7.C triedy, ktorým srdečne blahoželáme.
Počasie babieho leta nám prialo a prispelo k výbornej fair play atmosfére. 
                              

 PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.
 

Súvisiace články

10.11.2017 19:22

STRETNUTIE SO ŠTEFÁNIKOM

Každoročne v jeseni si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento ročník bol venovaný M. R. Štefánikovi. Práve on rozhodujúcim spôsobom prispel k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. O rok uplynie sto rokov...
27.10.2017 11:26

Kódovanie je zábava

Počuli ste už o podujatí CODE WEEK?
15.06.2017 06:15

Trnavská škola medzi celoslovenskou špičkou

TRNAVA -  Slovenskí žiaci 9. ročníka sa opäť podrobili testovaniu, ktoré preverilo ich vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V Trnavskom kraji už štvrtý rok patrí prvá priečka z oboch predmetov Súkromnej zákl...