Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Komenského Poprad
08.11.2017 08:45

Kráľ čitateľov

Krátka informácia o súťaži Kráľ čitateľov

 

Aj v školskom roku 2017/2018 sa Základná škola Komenského v Poprade zapojila do súťaže Kráľ čitateľov, ktorú tradične organizuje Podtatranská knižnica v Poprade. V stredu  25.10.2017 sa žiaci šiesteho ročníka základných škôl zišli v priestoroch knižnice, kde ich čakalo 6 náročných úloh, ktoré mali preveriť okrem ich čitateľských vedomostí aj výrečnosť, kreativitu a všeobecný prehľad. Našu školu reprezentoval žiak 6.C Filip Ovšanka, ktorý si so svojimi spolužiakmi Viktóriou Svobodovou a Michalom Kenedichom  v rámci domácich zadaní pripravil veľmi nápaditý  reklamný spot na svoju najobľúbenejšiu knihu Poškoláci a recenziu na Tigrí tím. Okrem domácich zadaní súťažiacich čakal vedomostný test, súťaž v orientácii v knižničnom fonde a on-line katalógu a obaľovanie kníh. Po absolvovaní všetkých úloh porota vyhlásila výsledky. Filip Ovšanka sa s počtom bodov 58 umiestnil na krásnom druhom mieste. Srdečne blahoželáme !

Text+foto: Mária Kmošová

Súvisiace články

13.12.2017 20:57

Zážitok – silný motivačný prvok

Už J.A.Komenský zdôrazňoval: „Skoršie je to, čo vnímame zmyslami, než to, čo chápeme rozumom, pretože nič nemôžeme porozumieť, čo nebolo prv v zmysloch.“ (Komenský 1992, s.53)
13.10.2017 12:01

Návšteva v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

V dňoch 9.,10., a 11., októbra sa žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade zúčastnili prehliadky novej interaktívnej expozície v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.