Späť na zoznam
Základné školy
Autor: NLC - ULPV Zvolen
24.04.2020 10:15

Les ukrytý v knihe 2020

Environmentálne vzdelávanie realizované v lesníckom sektore prostredníctvom aktivít a projektov lesnej pedagogiky ponúka digitálnu verziu svojich aktivít na webovej stránke www.lesnapedagogika.sk v sekcii LP ONLINE. 10. ročník obľúbeného projektu LES UKRYTÝ V KNIHE prináša tému LES a HISTÓRIA určenú pre žiakov 1.stupňa základných škôl. V termíne od 20.apríla do 20. mája 2020 si môžu školáci prečítať alebo vypočuť povesť Márie Ďuríčkovej "Povesť o Hrone", následne vypracovať pracovný list a navštíviť významné historické miesto vo svojom okolí. Projekt je podporený kreatívnou súťažou o pekné lesné ceny.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania (NLC – ÚLPV) pripravuje celoročne projekty zamerané na prácu s verejnosťou a podporu environmentálneho vzdelávania. V súčasnom nepriaznivom období  šírenia ochorenia COVID- 19 je praktická realizácia projektov v štandardnom režime nemožná, a tak pristúpilo k digitálnemu environmentálnemu vzdelávaniu. Na webovom portály www.lesnapedagogika.sk bol vytvorený priestor LP ONLINE kde môžu učitelia a rodičia s deťmi hľadať inšpiráciu pre domáce vzdelávanie,
v podobobe pracovných listov, kvízov a náučných videí.

Digitálny formát realizácie sa rozhodlo NLC - ÚLPV Zvolen zvoliť aj pre 10. ročník projektu LES UKRYTÝ
V KNIHE
. Projekt je zameraný na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh. Projekt poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc a na pulty kníhkupectiev. V predchádzajúcich ročníkoch navštevovali žiaci základných škôl knižnice spolu s lesnými pedagógomi, kde čítali knihy s lesnou tematikou, riešili úlohy a získali nové vedomosti o lesnom prostredí. 

Online verzia projektu v desiatom - jubilejnom ročníku prináša tému LES a HISTÓRIA pre žiakov 1.stupňa základných škôl. V spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola načítaná povesť Márie Ďuríčkovej s názvom "Povesť o Hrone". Na vypočutie či prečítanie povesti nadväzuje vypracovanie pracovného listu a interaktívna úloha, navštíviť a odfotografovať historické miesto.

V minulosti bol projekt každoročne podporený literárnou či výtvarnou súťažou školákov, ktorej vyhodnotenie vyvrcholilo odovzdaním cien najkreatívnejším a najaktívnejším spomedzi školákov, škôl i knižníc. Ani tomto ročníku projektu sa na tých NAJ nezabudne. 
Pre zaradenie do súťaže je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lponline@lesnapedagogika.sk vyplnený pracovný list (nascenovaný alebo odfotený) spolu s fotografiou historického miesta, ktoré deti navštívia. Fotografia by mala byť nápaditá a označená názvom projektu. Fantázii sa medze nekladú. Termín zaslanie je najneskôr 25. mája 2020. Ocenení budú najkreatívnejší školáci.

Všetky materiály a informácie o projekte spolu s plagátom a pracovným listom sú uverejnené na http://www.lesnapedagogika.sk/portal/2020/04/16/luk-online/

Realizátori projektu veria, že projekt v online verzii školákov zaujme a spestrý ich vzdelávanie i voľný čas
v súčasnom období.

Mgr. Dagmar Sélešová
NLC - ÚLPV Zvolen

 

 

 

Súvisiace články

27.05.2018 17:40

Reálna antická kultúra na dosah ruky...

Tento jedinečný zážitok nám poskytol archeologický park Carnuntum – Rímske mesto neďaleko Bratislavy.
30.09.2018 17:48

Sľubujem!

Náš žiacky parlament začal svoju činnosť slávnostným sľubom, pri ktorom boli prítomní aj učitelia a žiaci našej školy. Zároveň sme si pripomenuli 20. výročie založenia žiackeho parlamentu, ktoré sme aj patrične oslávili.