Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
09.12.2019 14:20

Májovkári pomáhajú mamám

Prišiel predvianočný čas, čas, kedy sa človek zamýšľa čoraz častejšie nad dobrom a láskou. Túži v túto chvíľu pomáhať a urobiť niečo dobré. Tak sa zrodila jednoduchá myšlienka na ZŠ Májové námestie. Pomôcť niekomu, kto pomoc naozaj potrebuje.

Prišiel predvianočný čas, čas, kedy sa človek zamýšľa čoraz častejšie nad dobrom a láskou. Túži v túto chvíľu pomáhať a urobiť niečo dobré. Tak sa zrodila jednoduchá myšlienka na ZŠ Májové námestie. Pomôcť niekomu, kto pomoc naozaj potrebuje. No sami by sme nevedeli, na koho sa máme obrátiť. Tak, za pomoci pani Doležalovej a O.Z. Sociálny Prešov sme pomohli mamám v núdzi: Mymamy. Žiaci IV.C za pomoci pani učiteľky Z. Bartošíkovej pripravili plagát, ktorým vysvetlili celú myšlienku. Tá bola veľmi jednoduchá. Pomôcť mamám v núdzi.

Žiacky parlament pod vedením p. uč. J. Palšovej a predsedníčky Petry oboznámil žiakov v triedach s danou myšlienkou. Sofia a Lilianka zo IV.C sa prihovorili žiakom aj prostredníctvom rozhlasu. Výzva bola jednoduchá. Priniesť jednu dlhotrvácnu potravinu, sladkosť, drogériu či malú drobnosť na pohladenie duše. Myšlienka spojila na krátky čas celú školu. 

Výsledok prekvapil učiteľov, ale aj žiakov. Dobrosrdečnosť rodičov, učiteľov, ale aj ostatných zamestnanom školy bola nádherná. Rodičia prichádzali so žiakmi do školy, aby im pomohli priniesť ťažké tašky potravín. Zbierka sa každým dňom rozrastala a lákala pohľady okoloidúcich. Zapojil sa každý, kto mohol.

Najviac sme sa tešili na dnešný deň 5.12., keď prišli mamy, pre ktoré sme to všetko robili. Radosť v očiach žiakov bola nádherná. Pomáhali nosiť potraviny do áut a pocit, ktorý mali v srdci bol neopísateľný. Sme presvedčení, že naše motto: „Veď pomáhať je krásne" sa naplnilo a povzbudilo k ďalším dobrým myšlienkam na našej škole.

Text a foto: Katarína Šoltisová

Súvisiace články

04.05.2018 12:11

Exkurzia Holandsko

V dňoch 10.- 14. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Holandsku.
15.10.2018 11:09

DUKLA – „Brána slobody“

Turisti a novinári zo ZŠ Májové námestie v Prešove pokračujú aj v tomto školskom roku v poznávaní dejín našej domoviny zážitkovým spôsobom. Keďže sme stú akciu venovali 100. výročiu vzniku Československa návštevou pamätihodnost...