Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Daniela Tomašovičová, Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš
19.07.2018 23:47

Medzinárodný eTwinning seminár v Bulharsku

Článok informuje učiteľskú ( a inú zainteresovanú ) verejnosť o možnosti vzdelávania sa na platforme medzinárodných projektov eTwinning a o jednej z nich - účasti na medzinárodnom eTwinning seminári v bulharskej Sofii.

V dňoch 5.7.-7.7.2018 som sa ako učiteľka a realizátorka eTwinning projektov v  Základnej škole v Borskom Mikuláši zúčastnila medzinárodného eTwinning seminára pod názvom Improving the quality of communication and cooperation through eTwinning v bulharskej Sofii. Účasť na seminári mne a ďalším dvom vyučujúcim z iných regiónov Slovenska umožnila NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite. Na samotnom seminári, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Triada sa stretlo vyše päťdesiat učiteľov materských, základných a stredných škôl zo šiestich krajín EU. Komunikačným jazykom bola angličtina. V priebehu seminára sa uskutočnilo viacero workshopov, na ktorých sme sa naučili viac o eTwinningových projektoch, ako využívať rôzne druhy komunikácie, ako účinne a efektívne spolupracovať vo vytvorenom projekte, naučili sme sa, že eTwinning je vhodným spôsobom ako učiť interdiciplinárne v súlade so školským vzdelávacím programom a dokáže maximálne rešpektovať a využívať medzipredmetové vzťahy, ako vytvoriť naozaj úspešný projekt, či ako sa zaradiť medzi eTwinning školy a bulharské kolegyne nás oboznámili aj s tým, ako dodržiavať bezpečnosť na internete pri práci na spoločnom projekte. Všetky aktivity sme absolvovali buď spoločne vo forme prednášok s diskusiou, alebo sme pracovali v skupinách či vo dvojiciach. Skupinovej práci boli venované workshopy zamerané na používanie rôznych internetových nástrojov v projekte, využívanie QR kódov pri tvorení hier pre žiakov, komunikačné techniky prostredníctvom umenia a ako využívať eTwinning ako nástroj komunikácie. Počas seminára sme si vytvorili pracovné skupiny, dohodli sa na budúcom spoločnom projekte, cieľoch, priebehu a výsledných produktoch a zaregistrovali sme ho na stránke eTwinning. Vyučujúci začnú projekty po schválení realizovať v školskom roku 2018/2019. Samozrejme, že každá skupina svoj nadchádzajúci projekt predstavila ostatným. Súčasťou programu stretnutia bola i prehliadka Sofie so sprievodcom. Ja osobne som dosiaľ zrealizovala tri eTwinning projekty a teším sa na ten štvrtý, ktorý je v tomto čase už schválený. Na základe poznatkov zo seminára verím, že tento projekt budeme schopní realizovať s použitím širšieho spektra nástrojov, dokážeme ho urobiť pre žiakov pútavejším a zaujímavejším a okrem znalostí IKT a angličtiny sa žiaci stanú súčasťou medzinárodnej projektovej rodiny a dozvedia sa viac nielen o kultúrnom dedičstve iných národov. Pre mňa bola účasť na takomto stretnutí obrovským prínosom a odporúčam každému učiteľovi, aby si prácu na eTwinning projekte vyskúšal. Informácie sú dostupné na www.etwinning.net.
Mgr. Daniela Tomašovičová, Základná škola  Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

 

Súvisiace články

21.11.2018 18:52

Symbióza prírody a techniky – ako sme obsluhovali vysokú pec

Steelpark KOŠICE – park vedy a zábavy Symbióza prírody a techniky – ako sme obsluhovali vysokú pec Pokojný nedeľný deň, 18. november 2018, stvorený na aktívny oddych a relax. Členovia turistických krúžkov pri ZŠ Májové námes...
05.11.2019 10:42

Jesenné slávnosti

Pod týmto názvom každoročne organizujeme tvorivé pracovné popoludnie, kedy sa stretávame žiaci, učitelia, rodičia a starí rodičia v príjemnej atmosfére u nás v škole a spoločne vytvárame malé dielka z jesenných prírodnín.
09.12.2019 21:44

Decembrové aktivity na ZŠ Kráľová nad Váhom č. 72

Mesiac december sa aj na Základnej škole č. 72 v Kráľovej nad Váhom niesol v znamení adventu, dobročinnosti a očakávania najkrajších sviatkov v roku  – Vianoc.