Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Daniela Tomašovičová, Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš
19.07.2018 23:47

Medzinárodný eTwinning seminár v Bulharsku

Článok informuje učiteľskú ( a inú zainteresovanú ) verejnosť o možnosti vzdelávania sa na platforme medzinárodných projektov eTwinning a o jednej z nich - účasti na medzinárodnom eTwinning seminári v bulharskej Sofii.

V dňoch 5.7.-7.7.2018 som sa ako učiteľka a realizátorka eTwinning projektov v  Základnej škole v Borskom Mikuláši zúčastnila medzinárodného eTwinning seminára pod názvom Improving the quality of communication and cooperation through eTwinning v bulharskej Sofii. Účasť na seminári mne a ďalším dvom vyučujúcim z iných regiónov Slovenska umožnila NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite. Na samotnom seminári, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Triada sa stretlo vyše päťdesiat učiteľov materských, základných a stredných škôl zo šiestich krajín EU. Komunikačným jazykom bola angličtina. V priebehu seminára sa uskutočnilo viacero workshopov, na ktorých sme sa naučili viac o eTwinningových projektoch, ako využívať rôzne druhy komunikácie, ako účinne a efektívne spolupracovať vo vytvorenom projekte, naučili sme sa, že eTwinning je vhodným spôsobom ako učiť interdiciplinárne v súlade so školským vzdelávacím programom a dokáže maximálne rešpektovať a využívať medzipredmetové vzťahy, ako vytvoriť naozaj úspešný projekt, či ako sa zaradiť medzi eTwinning školy a bulharské kolegyne nás oboznámili aj s tým, ako dodržiavať bezpečnosť na internete pri práci na spoločnom projekte. Všetky aktivity sme absolvovali buď spoločne vo forme prednášok s diskusiou, alebo sme pracovali v skupinách či vo dvojiciach. Skupinovej práci boli venované workshopy zamerané na používanie rôznych internetových nástrojov v projekte, využívanie QR kódov pri tvorení hier pre žiakov, komunikačné techniky prostredníctvom umenia a ako využívať eTwinning ako nástroj komunikácie. Počas seminára sme si vytvorili pracovné skupiny, dohodli sa na budúcom spoločnom projekte, cieľoch, priebehu a výsledných produktoch a zaregistrovali sme ho na stránke eTwinning. Vyučujúci začnú projekty po schválení realizovať v školskom roku 2018/2019. Samozrejme, že každá skupina svoj nadchádzajúci projekt predstavila ostatným. Súčasťou programu stretnutia bola i prehliadka Sofie so sprievodcom. Ja osobne som dosiaľ zrealizovala tri eTwinning projekty a teším sa na ten štvrtý, ktorý je v tomto čase už schválený. Na základe poznatkov zo seminára verím, že tento projekt budeme schopní realizovať s použitím širšieho spektra nástrojov, dokážeme ho urobiť pre žiakov pútavejším a zaujímavejším a okrem znalostí IKT a angličtiny sa žiaci stanú súčasťou medzinárodnej projektovej rodiny a dozvedia sa viac nielen o kultúrnom dedičstve iných národov. Pre mňa bola účasť na takomto stretnutí obrovským prínosom a odporúčam každému učiteľovi, aby si prácu na eTwinning projekte vyskúšal. Informácie sú dostupné na www.etwinning.net.
Mgr. Daniela Tomašovičová, Základná škola  Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

 

Súvisiace články

12.11.2017 15:56

Piataci na exkurzii v Kysuckej knižnici a Archíve v Čadci

Po našej návšteve v Mestskej knižnici v KNM sme sa rozhodli, že chceme spoznať aj ďalšiu knižnicu.
10.11.2017 09:21

Kremnička

25.10.2018 15:59

Pozorovanie Devínskych mokradí

2.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať"