Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
28.02.2018 23:36

Motýlie krídlo hodvábu

Vnímanie seba samého,nachádzanie priateľov, zlepšovanie vzťahov, prekonávanie bariér medzi generáciami a priaznivé podmienky na dobré cítenie sa, to všetko sme zažili pri opätovnom kreatívnom tvorení.Najmladší účastník mal 11 rokov, najstaršia babička bola v úžasnom veku 93 rokov.

Vonku bol síce chladný februárový deň, ale vo vnútri nás niečo hrialo.Teplo vyžarovalo, nie tradične z topenia v DS v Koškovciach, ale zo sŕdc zúčastnených ľudí. Deti zo ZŠ s MŠ Koškovce, ŠZŠ v Humennom zohrieval aj ovocný čaj, seniorov voňavá káva.

Horúce boli i štetce na jemnom hodvábe, farby nestíhali schnúť na tričkách pod dozorom lektoriek p. Blažníkovej, Berezňakovej a Karľovej - OZ Gaštanový koník, Snina.

Maľovať na hodváb je ako prilievať k dúhe farbu za farbou a rozdávať jej harmóniu svetu navôkol. Rozžiariť každý odtieň, rozihrať jemnosť, hodnotu či sýtosť.

Bol to opäť neodolateľný zážitok,za ktorý patrí poďakovanie firme MY HOME - Snina, pracovníčkam DS v Koškovciach, starostovi obce Ing. V. Babičovi, riaditeľovi školy RNDr. F. Bočkayovi, p. M. Karľovi, Mgr. S. Kuľhovej, žiakom   i ľuďom dobrého srdca, ktorí nám pomohli vytvoriť úžasnú atmosféru.  

 

 

                                                                                                           JanaPartiková, školský špeciálny pedagóg                                                                                  

Súvisiace články

23.10.2017 22:49

Važecká jaskyňa

Správa z prehliadky Važeckej jaskyne
13.12.2017 20:57

Zážitok – silný motivačný prvok

Už J.A.Komenský zdôrazňoval: „Skoršie je to, čo vnímame zmyslami, než to, čo chápeme rozumom, pretože nič nemôžeme porozumieť, čo nebolo prv v zmysloch.“ (Komenský 1992, s.53)