Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
28.02.2018 23:36

Motýlie krídlo hodvábu

Vnímanie seba samého,nachádzanie priateľov, zlepšovanie vzťahov, prekonávanie bariér medzi generáciami a priaznivé podmienky na dobré cítenie sa, to všetko sme zažili pri opätovnom kreatívnom tvorení.Najmladší účastník mal 11 rokov, najstaršia babička bola v úžasnom veku 93 rokov.

Vonku bol síce chladný februárový deň, ale vo vnútri nás niečo hrialo.Teplo vyžarovalo, nie tradične z topenia v DS v Koškovciach, ale zo sŕdc zúčastnených ľudí. Deti zo ZŠ s MŠ Koškovce, ŠZŠ v Humennom zohrieval aj ovocný čaj, seniorov voňavá káva.

Horúce boli i štetce na jemnom hodvábe, farby nestíhali schnúť na tričkách pod dozorom lektoriek p. Blažníkovej, Berezňakovej a Karľovej - OZ Gaštanový koník, Snina.

Maľovať na hodváb je ako prilievať k dúhe farbu za farbou a rozdávať jej harmóniu svetu navôkol. Rozžiariť každý odtieň, rozihrať jemnosť, hodnotu či sýtosť.

Bol to opäť neodolateľný zážitok,za ktorý patrí poďakovanie firme MY HOME - Snina, pracovníčkam DS v Koškovciach, starostovi obce Ing. V. Babičovi, riaditeľovi školy RNDr. F. Bočkayovi, p. M. Karľovi, Mgr. S. Kuľhovej, žiakom   i ľuďom dobrého srdca, ktorí nám pomohli vytvoriť úžasnú atmosféru.  

 

 

                                                                                                           JanaPartiková, školský špeciálny pedagóg                                                                                  

Súvisiace články

06.11.2018 16:01

Noc v školskej knižnici – Skutočne vidíme len srdcom

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ Dovolím si citovať známeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, pretože práve táto myšlienka inšpirovala učiteľov na Základnej škole Cesta na vŕšku 1 Marc...
02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabav...
12.12.2017 20:56

Vianočné medovníčky

Atmosféru blížiacich sa Vianoc žiaci 2.A   preniesli do ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.