Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
24.03.2018 19:15

Návšteva záhradkárov v ZŠ Dolinský potok

Slovenský zväz záhradkárov v KNM naďalej pokračuje v spolupráci so ZŠ Dolinský potok.

Návšteva záhradkárov v ZŠ Dolinský potok

Naša spolupráca so Slovenským zväzom záhradkárov v KNM pokračuje.

Vo štvrtok 15. marca 2018 nás opäť navštívili členovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Kysuckom Novom Meste na čele s jeho predsedom pánom Ing. Ivanom Červencom. Prišli sa podeliť o svoje skúsenosti pri ošetrovaní ovocných stromčekov s našimi siedmakmi. Na hodinách sveta práce predviedli žiakom ukážky očkovania a štepenia ovocných stromčekov. Pán Červenec najskôr sám ukázal rôzne spôsoby očkovania ovocných drevín a následne si ich žiaci sami vyskúšali. Niektorí sa ukázali ako zruční budúci záhradkári a pestovatelia. Svoje zaštepené rastlinky si mohli odniesť domov do svojich záhrad, kde sa o ne budú starať.

Priamo v ovocnom sade sa už potom samotní záhradkári postarali o predjarné ošetrenie našich drevín a zároveň prispeli radami, ako sa máme v budúcom vegetačnom období o náš sad postarať.

Ďakujeme im za cenné rady a čas, ktorý nám venovali!

                                                   Mgr. Libuše Horvátová

       

Súvisiace články

15.01.2018 18:43

Žiaci z Kežmarku v škole na mesiaci

Žiaci ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok sa stali súčasťou tímu 27 krajín, ktorí spolu spojili vedu a umenie a tak vytvorili výnimočné dielo- Global Science Opera.
12.12.2017 20:56

Vianočné medovníčky

Atmosféru blížiacich sa Vianoc žiaci 2.A   preniesli do ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.
06.11.2018 16:01

Noc v školskej knižnici – Skutočne vidíme len srdcom

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ Dovolím si citovať známeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, pretože práve táto myšlienka inšpirovala učiteľov na Základnej škole Cesta na vŕšku 1 Marc...