Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
06.11.2018 16:01

Noc v školskej knižnici – Skutočne vidíme len srdcom

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ Dovolím si citovať známeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, pretože práve táto myšlienka inšpirovala učiteľov na Základnej škole Cesta na vŕšku 1 Marcelová, k zrealizovaniu veľkého projektu s názvom „Noc v školskej knižnici – Skutočne vidíme len srdcom.“

Z príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa študentstva pripravili pre žiakov zábavné a kreatívne celodenné a celonočné podujatie v školskej  knižnici, pretože myšlienka slávneho autora im vnukla podnet na budovanie kvalitných medziľudských vzťahov ako aj v školskej komunite, tak aj s mimoškolskou komunitou.

Program pre prvý stupeň našiel inšpiráciu v rozprávke Pyšná princezná a program pre druhý stupeň bol založený na filozofickej rozprávke Malý princ. Obidve rozprávky majú silný odkaz, pretože hovoria o dôležitosti vzťahoch a charaktere človeka.

Podujatie bolo zahájené Imatrikuláciou prváčikov, pre ktorých si pripravili rôzne zábavné súťaže a úlohy členovia žiackej školskej rady. Celá imatrikulácia sa niesla v duchu rozprávky Pyšná princezná, pre ktorú mali prváci splniť deväť úloh a tak preukázať svoje schopnosti. Nakoniec boli všetci prváci prijatí do školského cechu, pasovaní za odvážnych prvákov a šikovné prváčky. Na imatrikuláciu bola pozvaná celá škola, rodičia a starí rodičia prvákov.

Po slávnostnej imatrikulácii nasledovalo spoločné čítanie rozprávky Pyšná princezná na prvom stupni a na druhom stupni čítanie knihy Malý princ. Na hlasné čítanie nadväzovali rôzne didaktické hry, vzdelávacie aktivity a cvičenia. Pre žiakov druhého stupňa bolo veľkou radosťou zapojiť sa do zábavno-vedomostného kvízu s názvom „Milujem marcelovskú školu."

Zatiaľ, čo žiaci prvého stupňa znázorňovali svoje pocity z rozprávky a realizovali výstavu, žiaci druhého stupňa, spolu so svojimi rodičmi, pripravili pre svojich mladších spolužiakov zdravú desiatu. 

Poobede bola siesta, ktorú žiaci trávili čítaním ľubovoľnej knihy alebo pozeraním filmu z nasledovnej ponuky: Pyšná princezná, Malý princ, Chlapec v pásikavom pyžame.

Po sieste žiaci spoločne vysadili na školskom dvore dub ako symbol sily, pozitívnej energie, jednoty a harmónie.

Nasledovali rozprávkové tvorivé dielne. Detičky z materskej škôlky Lipa za pomoci starších žiakov vyhotovili náramok priateľstva, žiaci prvého stupňa tvorili kvietok priateľstva a lásky a žiaci druhého stupňa vytvorili mandalu priateľstva a z odpadových surovín kvietky priateľstva.

Zaujímavosťou bolo divadelné predstavenie s názvom Zlatá rybka. Predstavenie bolo zamerané na stvárnenie charakteru človeka, tolerancie a medziľudských vzťahov.

V školskej knižnici sa uskutočnilo príjemné stretnutie so spisovateľkou pre deti, Alenou Pénzešovou. Pani Alena zaujala svojím výkladom každého žiaka, pretože okrem opakovania teórie literatúry s nimi tvorila aj krátku báseň, čítala ukážku zo svojho diela, pripravila žiakom kvíz a nakoniec najaktívnejšieho žiaka odmenila vlastnou tvorbou.

Žiacka školská rada si na tento deň pripravila hru poklad nielen pre žiakov prvého stupňa s motívom Pyšnej princeznej, ale i pre žiakov druhého stupňa s motívom Malý princ. Žiaci boli rozdelení do viacerých tímov. Napriek tomu, že poklad získala iba jedna skupina, všetci si ho spravodlivo medzi sebou rozdelili. 

Vyvrcholením dňa bola súťaž s názvom „Marcelka má talent", kde sa predstavilo niekoľko nadaných a kreatívnych žiakov, ktorí obecenstvo zabavili a rozveselili. Porota ocenila všetkých zúčastnených.

Posledné zvyšky energie venovali zábave na diskotéke v hallowenských kostýmoch.

Tento projekt sa škole mimoriadne vydaril, pretože každá jedna chvíľa zo dňa bola užitočne a naplno využitá. „Akcia bola realizovaná s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."  Ďakujeme NSK, ale i rodičovskému združeniu, všetkým rodičom, starým rodičom a zúčastneným za podporu aj pomoc pri prípravách i realizácii tohto krásneho a nezabudnuteľného dňa.

                                            Mgr. Diana Farkasová, učiteľka

Súvisiace články

13.12.2017 21:54

V „krajine úsmevov“ ostal aj kúsok Koškoviec a Sniny

Úžasný zážitok v krajine úsmevov.
06.05.2019 09:40

Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Štruktúrovaná návšteva škôl / vzdelávacích inštitúcii a školiacich se...

Fínsko, ktorého územie z viac ako 70 % pokrývajú nádherné lesy a ktoré má 188 000 jazier a aspoň 70 000 ostrovov, sa pýši štatútom najšťastnejšieho miesta na svete! Toto však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému obdivujeme túto s...
24.04.2017 10:45

Deň Zeme

Dňa 21.4.2017 sa aj v ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač uskutočnili efektívne aktivity so zážitkovým učením z príležitosti slávenia Dňa Zeme