Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
29.04.2018 16:44

OREŠNICE

V ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste sa v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky rozbehol projekt výsadby stromčekov dobrovoľníckou skupinou Orešnice.

            Ide o skupinu dobrovoľníkov, ktorá pozostáva zo žiakov 4., 5. a 6. ročníka, ktorí bez nároku na odmenu budú po dobu niekoľkých rokov sadiť stromčeky na Kysuciach. Aby projekt mohol začať, tak nám Ing. Ján Vojtek v obci Rudina zabezpečil holinu, kde žiaci 20. 04. 2018 mohli spustiť svoju činnosť. Prišiel s úžasným nápadom, aby sa mohlo všetko zrealizovať ku Dňu Zeme (22. 04.). Ochotne a trpezlivo ukázal žiakom, ako majú vykopať jamku pre sadeničku. V priebehu pár hodín vysadili 600 kusov borovice lesnej (Pinus nigra). Bolo úžasné sledovať ich nadšenie z práce a vzájomnú spoluprácu starších žiakov s mladšími. Naše Orešnice nielenže pracovali na výsadbe, ale zároveň absolvovali projektové vyučovanie, keď priamo v prírode mohli vidieť feromónové lapače so škodcami lykožrúta, ktorý je príčinou masívneho odlesňovania.

            Ing. Ján Vojtek im ukázal rozdiel medzi lykožrútom smrekovým a lykožrútom severským, vysvetlil dôvody výrubu stromov, spôsob ako lesník dokáže zistiť, že na pohľad zdravý strom je už nakazený škodcom. Ukázal im, kde sa pod kôrou nachádza lykožrút, kde kladie vajíčka a pod. Popritom sme mohli sledovať rôzne živočíchy – srny, jaštericu krátkohlavú, bystrušku fialovú, salamandru škvrnitú. Žiaci nachádzali aj rastliny, ktoré sme určovali – veternicu hájnu, záružlie močiarne, prvosienku jarnú, kysličku obyčajnú a i. Ďalej to boli aj stopy zvierat (srnca, diviaka a jeleňa lesného). Na konci práce čakala žiakov odmena v podobe vysadených stromčekov, dobrého pocitu z práce a hlavne dobrej atmosféry, ktorá panovala počas celého dňa. V najbližších týždňoch sa do lesa Orešníc vrátime a žiaci skontrolujú, koľko sadeníc sa ujalo a budú sa o ne starať. Tam ich bude čakať aj „ujo Jano" – lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek.

A prečo sa skupina nazýva Orešnice?

Názov je odvodený od OREŠNICE PERLAVEJ (Nucifraga caryocatactes), ktorá je povestná tým, že si robí zásoby „orieškov". Stáva sa, že ak má zásob dosť, na niektoré zásobárne zabudne a zo zabudnutých semien vyrastú statné stromy. Orešnice sa teda neúmyselne zapájajú do výsadby stromov, ktorých semenami sa živia.

Tak ako sa orešnica perlavá zapája do výsadby stromčekov, tak aj naše Orešnice bez nároku na odmenu sadia stromčeky.

                 Mgr. Janka Cibulková, Mgr. Zuzka Sládeková

  

 

Súvisiace články

13.12.2017 20:57

Zážitok – silný motivačný prvok

Už J.A.Komenský zdôrazňoval: „Skoršie je to, čo vnímame zmyslami, než to, čo chápeme rozumom, pretože nič nemôžeme porozumieť, čo nebolo prv v zmysloch.“ (Komenský 1992, s.53)