Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2,Bratislava
23.06.2019 19:42

Oslava veľtoku Dunaj - DANUBE DAY

4.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať“

Rýchlosťou plynutia vody v koryte rieky Dunaj, nám preplával i čas školského roka 2018/2019. Priblížil sa nielen koniec nášho nadobúdania vedomostí, ale i záver „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať".

Jeho štyri aktivity, ktoré sa stali súčasťou školského diania dvoch kolektívov žiakov 6.C a 6.D triedy zo Základnej školy na Nevädzovej 2 v Bratislave, nás všetkých nesmierne vedomostne i získaním cenných skúseností obohatili.

Vyvrcholením sa stala návšteva oslavy veľtoku Dunaj – DANUBE DAY v Gabčíkove, ktorej sme sa spoločne s našimi rodičmi zúčastnili 22. júna 2019.

Autobusom sme sa prepravili na miesto diania – vodné dielo Gabčíkovo. Prvé kroky predstavovali prechádzku po Gabčíkovskom priehradnom múre. Tentokrát sme z neho sledovali vypúšťanie vody z ľavej plavebnej komory, v ktorej stála veľká nákladná loď a nie z paluby lode, ako tomu bolo v septembri 2018. A čo nás najviac prekvapilo? Úplne prázdna pravá plavebná komora, bez kvapky vody, ktorej oprava (inovácia a modernizácia) bude prebiehať  až do roku 2020. Práve v nej, na palube lode Kriváň, sme prežili vypúšťanie a napúšťanie vody pri našej 1.aktivite projektu – plavbe po rieke Dunaj v septembri 2018. To bola hĺbka, vidieť prázdnu plavebnú komoru – 32 metrov, jej dĺžka 275 m a šírka 34 m. V komore sú lode preto, aby sa vyrovnal 21,6 m výškový rozdiel hladín vody rieky. Tento neobyčajný pohľad sa návštevníkom naskytne len výnimočne, keď prichádza ku kontrole, oprave alebo inovácii plavebných komôr. A ten pohľad z výšky riadiacej veže (dispečingu)? To je potrebné zažiť, ťažko je to opísať slovami – jednoducho povedané Vodné dielo Gabčíkovo je veľkolepým dielom, na ktoré môžeme byť všetci právom hrdí. Tí, ktorí použili svoj um a priložili ruky k postaveniu tejto stavby a jej sprevádzkovaniu, si zaslúžia náš obdiv a uznanie. Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť, aký veľký význam zohráva pre nás všetkých veľtok Dunaj. Ten nám vskutku veľa dáva a nebyť postavenia vodného diela Gabčíkovo, by nám mohol i zobrať.

Po pešej prehliadke diela z jeho priehradného múru sme sa vybrali do Gabčíkovského prístavu. Tu pre nás pán Mgr. Zoltán Lajos, pracovník Slovenského vodohospodárskeho podniku závod Bratislava, tak ako pri 1.aktivite v septembri 2018, pripravil vyhliadkovú plavbu loďou Kriváň. Opätovne sme sa spoločne s rodičmi ocitli na palube pre nás už známej lode. Plavbou pod priehradným múrom v odpadovom kanáli sme si pripomenuli vzácne chvíle, keď sme na jeseň absolvovali 7-hodinovú plavbu na vlnách krásneho modrého Dunaja. Vtedy naša cesta z Bratislavy  bola zoznamovaním sa s veľtokom Dunaj. Avšak teraz sme už my našim rodičom vysvetľovali, čo je prívodný kanál, odpadový kanál, na čo slúžia plavebné komory, vodná elektráreň s 8 hydrogenerátormi, prečo bolo vodné dielo Gabčíkovo vybudované. Spoločne sme si užívali nádherné výhľady na okolitú prírodu, hniezdiská na vtáčích ostrovoch a spomínali.

Po absolvovaní plavby sme veľmi túžili vidieť Gabčíkovskú vodnú elektráreň zvnútra. Pohľad zvonka bol pre nás už známy, nielen z paluby lode, ale i z prechádzky po Gabčíkovskom priehradnom múre. I napriek čakaniu na vstup, ktorý je umožnený pre návštevníkov počas tohto dňa, nás trpezlivosť neopustila. Nasadili sme si modré ochranné prilby a vstúpili dovnútra. Zážitky sme mali nesmierne – obrovské vnútorné priestory vodnej elektrárne s 8 turbínami nás ohromili. Sprievodca nám vysvetlil princíp činnosti Kaplanových turbín, ich výkonnosť, ktorá predstavuje 8 – 10% výroby elektrickej energie na Slovensku. A to je EKO – energia! Pretože je vyrábaná silou vody, ktorá roztáča vrtuľové lopatky 8 Kaplanových turbín. Jednu z nich sme mali možnosť do určitej výškovej miery vidieť, ako sa točí obrovský hriadeľ. Samozrejme, že prístup do veľkej hĺbky nie je možný, ostatné časti sme si prezreli na plagátoch v priestoroch vodnej elektrárne. Bol to pre nás všetkých ako žiakov, tak i dospelých veľký zážitok.

Počas oslavy rieky Dunaj – DANUBE DAY sme zažili i veľa zábavy. Niektorí sme sa pováľali v bublinách počas penovej šou, ďalší si dali krásne pomaľovať svoju tvár a odfotili sa pred netradičným pozadím, iní sa zúčastnili náučných kvízov, kde za svoje správne odpovede vyhrali i malé ceny. I napriek tomu, že sme nevideli priame záchranárske ukážky na vode alebo zo vzduchu (v tom čase sme boli na vyhliadkovej plavbe), aspoň sme si prezreli stánok záchranárov s ich vernými pomocníkmi – špeciálne cvičenými psíkmi. Zaujímavé boli vystavené záchranárske skútre, štvorkolka, či nafukovací čln. I naše brušká si prišli na svoje, keď sme si pochutili na výbornom vo veľkých kotloch navarenom guláši, pukancoch, či cukrovej vate, ktoré boli návštevníkom ponúkané.

Príjemne unavení, avšak plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili domov. Priebeh veľkolepého sviatku Dunaja, ako i spracovanie získaných poznatkov z celého jednoročného projektu vyjadríme vo svojich príspevkoch v anglickom jazyku. Naši spolužiaci – predovšetkým hlavný kameraman a fotograf Aďo a jeho pomocník Maťo, dokončia 4.diel výučbového CD-ROMu. Ten bude slúžiť pre účely výučby našich mladších spolužiakov. Veď spoznať takmer celý tok rieky Dunaj od Bratislavy po Gabčíkovo, navštíviť mokrade na Devíne, zoznámiť sa so zdrojmi podzemných vôd rieky Dunaj, ktoré predstavujú zásobáreň pitnej vody na ostrove Sihoť a konečne pobudnúť vo vnútri Gabčíkovskej vodnej elektrárne, v plavebných komorách i vo výške riadiacej veže (dispečingu), nie je umožnené všetkým, ktorí by mali o to záujem. Ale nám sa to počas projektu „DUNAJ" vďaka významnej pomoci a ochote zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku závod Bratislava podarilo.

Patrí im za to naše obrovské ĎAKUJEME!

Na všetky spomínané aktivity, vrátane úžasného záveru počas spoločnej akcie s rodičmi na Medzinárodnom dni Dunaja – DANUBE DAY, budeme vždy s radosťou spomínať.

        

PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.

Súvisiace články

02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabav...
23.11.2018 20:58

Projekty na Základnej škole Kráľová nad Váhom č. 72

Málotriedna Základná škola v Kráľovej nad Váhom č. 72 sa pod vedením pani riaditeľky Janky Cimerman už dostala do povedomia rodičov nielen svojimi výchovno – vzdelávacími výsledkami, ale aj množstvom zaujímavých mimoškolských a...
27.10.2017 11:26

Kódovanie je zábava

Počuli ste už o podujatí CODE WEEK?