Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
25.11.2019 12:54

,,PALETA HIER S UMENÍM“

„Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.“ (Pablo Picasso)

Detská fantázia a tvorivosť nemá hranice. Dieťa vo svojej výnimočnosti a jedinečnosti dokáže vytvoriť nádherné umelecké diela.  Pod rukou detí vznikajú originálne práce. Bolo by na škodu,  keby svoj talent nerozvíjali, keby ho v nich nik nepodporoval, prípadne keby zostal nepovšimnutý. Preto sa  pedagógovia Základnej školy Cesta na vŕšku 1 v Marcelovej rozhodli, že tento rok vypracujú kreatívny projekt s názvom „Paleta hier s umením".  Piatok, 15. 11. 2019 sme využili na zorganizovanie kreatívno-zábavného programu spojeného s oslavou Dňa študentstva pod názvom ,,Paleta hier s umením". Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytol Nitriansky samosprávny kraj.

Projekt pozostával z dvoch častí – vzdelávacej a prezenčnej. Vzdelávacia časť projektu bola zameraná na prípravu mladých talentov a posedeniami vo forme sympózia v oblasti umenia, literatúry a maliarstva. Táto časť projektu prebiehala postupne v mesiacoch september a október.

Talentovaní žiaci strávili niekoľko posedení tvorivou prácou s lektormi zo ZUŠ, učiteľmi výtvarnej, literárnej, hudobnej a tanečnej výchovy. Osvojovali si teóriu z dejín umenia a umelecké techniky pod vedením Mgr. Jozef Szilvu, akademického maliara. Vytvárali umelecké diela z hliny, maľovali obrazy rôznymi umeleckými a netradičnými spôsobmi, vytvárali literárne umelecké diela,  novinové články a rozvíjali svoj talent v oblasti hudby, tanca a spevu.

V rámci ďalších aktivít navštívil našu školu Mgr. Tibor Hujdič alias pán Mrkvička. Je propagátor čítania detí. Cez dramatizované čítanie a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Žiaci prvého stupňa sa zoznámili s knihou Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu. Bola to zábavná forma čítania s aktívnou prácou žiakov. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka si spríjemnili predpoludnie Knižnými hádankami. Cieľom Knižných hádaniek bolo predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh pre mládež a čítaním ukážok z nich inšpirovať k ich prečítaniu. Žiaci 8. a 9. ročníka  si pohovorili ,,O pravde a lži a O priateľstve". Bola to diskusia o hodnotách so žiakmi inšpirovaná úryvkom z knihy Sedem minút po polnoci od Patricka Nessa.    

Umeleckú fotografiu spoznávali žiaci formou workshopu so spravodajcom a fotografom TASR Ladislavom Vallachom. Priblížil žiakom prostredníctvom fotografie kultúru a zvyky z niekoľkých  krajín Európy a Ázie. Žiakov zaujala najmä pre nás vzdialená krajina Japonsko, pretože ich kultúra je pre nás exotická. Študentka konzervatória v odbore tanec priblížila žiakom tanečné techniky, scénický tanec, moderný tanec a históriu tanečného umenia.

Druhá časť projektu sa konala tesne pred okrúhlym výročím Nežnej revolúcie spojenej s oslavou Dňa študentstva.

Program sme odštartovali s tvorivými dielňami zameranými na rozvoj kreativity, fantázie a talentu žiakov školy. Vyhotovovali umelecké práce rôznymi technikami – napr. maľovanie nohami, 3D diela z rôznych materiálov, abstraktné maľby, maľba akrylom na plátno, maľovanie s využitím geometrie, využili prstové farby. Nasledovalo vystúpenie umeleckej skupiny historického šermu, ktorí si pre nás pripravili predstavenie o hrdosti na náš národ  Klenoty Slovenska s názvom „Čo Slováci dali svetu". Dozvedeli sa o tom, aké rôzne výnimočné a talentované osobnosti pochádzajú z našej krajiny. 

Tanec ako umenie sa na našej škole teší veľkej obľube. Žiaci rozvíjajú svoj talent v oblasti moderného a ľudového tanca.  Pani učiteľka moderného tanca si s deťmi pripravila tanečnú hodinu. Pripravili si choreografiu, s ktorou sa prezentovali na záverečnej prehliadke talentov.

Záverečným bodom celodenného programu bola prehliadka talentov našej školy s názvom „Ukáž, čo vieš!" a vernisáž obrazov našich mladých talentov. Žiaci prezentovali svoje nadanie v kategóriách: spevák, hudobník, recitátor a tanečník. Šancu predviesť svoje umelecké schopnosti využili takmer všetci. Žiaci prvého stupňa si pripravili tanečné a recitátorské pásmo. Žiaci druhého stupňa sa zamerali na prezentáciu svojej šikovnosti ako kolektívov.

Môžeme skonštatovať, že talenty na našej škole sú veľmi pestré a rozmanité a treba ich podporovať a rozvíjať. Stále platí výrok Jána Wericha: „Ľudské snaženie a počínanie, ktoré zahrňujeme pod pojem umenie, je niečo ako pevná a krásna reťaz, ktorú ukuli umelci všetkých národov a dôb, aby ňou chránili dušu človeka pred odcudzením!  

                                                                                Mgr. Katarína Štupická
 

Súvisiace články

13.10.2017 12:01

Návšteva v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

V dňoch 9.,10., a 11., októbra sa žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade zúčastnili prehliadky novej interaktívnej expozície v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.
13.10.2019 11:10

Mimoriadne nadané deti sa stretli na logickom sústredení

Logické sústredenie pre intelektovo nadané deti - žiakov základných škôl z Prešova a Spišskej Novej Vsi.