Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
25.11.2019 12:54

,,PALETA HIER S UMENÍM“

„Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.“ (Pablo Picasso)

Detská fantázia a tvorivosť nemá hranice. Dieťa vo svojej výnimočnosti a jedinečnosti dokáže vytvoriť nádherné umelecké diela.  Pod rukou detí vznikajú originálne práce. Bolo by na škodu,  keby svoj talent nerozvíjali, keby ho v nich nik nepodporoval, prípadne keby zostal nepovšimnutý. Preto sa  pedagógovia Základnej školy Cesta na vŕšku 1 v Marcelovej rozhodli, že tento rok vypracujú kreatívny projekt s názvom „Paleta hier s umením".  Piatok, 15. 11. 2019 sme využili na zorganizovanie kreatívno-zábavného programu spojeného s oslavou Dňa študentstva pod názvom ,,Paleta hier s umením". Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytol Nitriansky samosprávny kraj.

Projekt pozostával z dvoch častí – vzdelávacej a prezenčnej. Vzdelávacia časť projektu bola zameraná na prípravu mladých talentov a posedeniami vo forme sympózia v oblasti umenia, literatúry a maliarstva. Táto časť projektu prebiehala postupne v mesiacoch september a október.

Talentovaní žiaci strávili niekoľko posedení tvorivou prácou s lektormi zo ZUŠ, učiteľmi výtvarnej, literárnej, hudobnej a tanečnej výchovy. Osvojovali si teóriu z dejín umenia a umelecké techniky pod vedením Mgr. Jozef Szilvu, akademického maliara. Vytvárali umelecké diela z hliny, maľovali obrazy rôznymi umeleckými a netradičnými spôsobmi, vytvárali literárne umelecké diela,  novinové články a rozvíjali svoj talent v oblasti hudby, tanca a spevu.

V rámci ďalších aktivít navštívil našu školu Mgr. Tibor Hujdič alias pán Mrkvička. Je propagátor čítania detí. Cez dramatizované čítanie a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Žiaci prvého stupňa sa zoznámili s knihou Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu. Bola to zábavná forma čítania s aktívnou prácou žiakov. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka si spríjemnili predpoludnie Knižnými hádankami. Cieľom Knižných hádaniek bolo predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh pre mládež a čítaním ukážok z nich inšpirovať k ich prečítaniu. Žiaci 8. a 9. ročníka  si pohovorili ,,O pravde a lži a O priateľstve". Bola to diskusia o hodnotách so žiakmi inšpirovaná úryvkom z knihy Sedem minút po polnoci od Patricka Nessa.    

Umeleckú fotografiu spoznávali žiaci formou workshopu so spravodajcom a fotografom TASR Ladislavom Vallachom. Priblížil žiakom prostredníctvom fotografie kultúru a zvyky z niekoľkých  krajín Európy a Ázie. Žiakov zaujala najmä pre nás vzdialená krajina Japonsko, pretože ich kultúra je pre nás exotická. Študentka konzervatória v odbore tanec priblížila žiakom tanečné techniky, scénický tanec, moderný tanec a históriu tanečného umenia.

Druhá časť projektu sa konala tesne pred okrúhlym výročím Nežnej revolúcie spojenej s oslavou Dňa študentstva.

Program sme odštartovali s tvorivými dielňami zameranými na rozvoj kreativity, fantázie a talentu žiakov školy. Vyhotovovali umelecké práce rôznymi technikami – napr. maľovanie nohami, 3D diela z rôznych materiálov, abstraktné maľby, maľba akrylom na plátno, maľovanie s využitím geometrie, využili prstové farby. Nasledovalo vystúpenie umeleckej skupiny historického šermu, ktorí si pre nás pripravili predstavenie o hrdosti na náš národ  Klenoty Slovenska s názvom „Čo Slováci dali svetu". Dozvedeli sa o tom, aké rôzne výnimočné a talentované osobnosti pochádzajú z našej krajiny. 

Tanec ako umenie sa na našej škole teší veľkej obľube. Žiaci rozvíjajú svoj talent v oblasti moderného a ľudového tanca.  Pani učiteľka moderného tanca si s deťmi pripravila tanečnú hodinu. Pripravili si choreografiu, s ktorou sa prezentovali na záverečnej prehliadke talentov.

Záverečným bodom celodenného programu bola prehliadka talentov našej školy s názvom „Ukáž, čo vieš!" a vernisáž obrazov našich mladých talentov. Žiaci prezentovali svoje nadanie v kategóriách: spevák, hudobník, recitátor a tanečník. Šancu predviesť svoje umelecké schopnosti využili takmer všetci. Žiaci prvého stupňa si pripravili tanečné a recitátorské pásmo. Žiaci druhého stupňa sa zamerali na prezentáciu svojej šikovnosti ako kolektívov.

Môžeme skonštatovať, že talenty na našej škole sú veľmi pestré a rozmanité a treba ich podporovať a rozvíjať. Stále platí výrok Jána Wericha: „Ľudské snaženie a počínanie, ktoré zahrňujeme pod pojem umenie, je niečo ako pevná a krásna reťaz, ktorú ukuli umelci všetkých národov a dôb, aby ňou chránili dušu človeka pred odcudzením!  

                                                                                Mgr. Katarína Štupická
 

Súvisiace články

15.01.2019 18:23

Spomienkový kalendár 2019 - Turisti a novinári v akcii

Zhodnotením činnosti turistických krúžkov a novinárskeho krúžku zavŕšili vedúce a žiaci svoju činnosť v roku 2018 vydaním spomienkového kalendára na rok 2019.
17.06.2018 19:37

Čarovné okamihy

Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.
01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli za...