Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
09.11.2017 14:43

Plníme si sny....

 

Čo by sme mohli ešte urobiť s naším školským dvorom? To bola otázka, ktorá rozhodla obohatiť časť školského dvora Základnej školy s materskou školu v Koškovciach o malé jazierko s rybkami i vodnými rastlinami .

Pri jeho tvorbe pomáhali žiaci, učitelia, pracovníci školy, priatelia, rodičia i obyvatelia obce. Stalo sa tak inšpiratívnou súčasťou školy, živou učebňou i originálnym miestom, kam je možné podľa potreby presunúť vyučovanie z tried. Obohatili sme ho o dreveného anjela, hotel pre hmyz, napájadlo pre vtáčiky, či zaujímavé rastliny. Starostlivosťou o jazierko chceme rozvíjať zodpovednosť, tímovú spoluprácu, aktivitu žiakov.

Touto cestou chceme poďakovať riaditeľovi školy RNDr. Františkovi Bočkayovi a starostovi obce Ing. Vladimírovi Babičovi , že škola v Koškovciach je dielňou, kde sa začína premena snov na realitu. Zároveň je aj miestom, kde sa rodia ďalšie nové sny.

 

 

PaedDr. Jana Partiková

školský špeciálny pedagóg

 

Súvisiace články

23.10.2017 22:49

Važecká jaskyňa

Správa z prehliadky Važeckej jaskyne
27.09.2017 20:22

Deti zo ZŠ v Kráľovej nad Váhom medzi vojakmi

V dňoch 25. – 29. septembra 2017 prebieha v SR Medzinárodné vojenské cvičenie: Blonde Avalanche 2017.