Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
01.10.2018 12:11

Prešovská hradná cesta – výzva pre Májovkárov

September spája každý so začiatkom školského roka, no my turisti to vnímame aj ako pokračovanie v poznávaní našej histórie. 29. 9. 2018 sa členovia turisticko - poznávacích krúžkov pri ZŠ Májové námestie 1 v Prešove vydali na spoznávanie ďalšieho už štvrtého hradu Prešovskej hradnej cesty – Zbojníckeho hradu, v minulosti známeho pod názvom Soľnohrad.

„Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."  SENECA

September spája každý so začiatkom školského roka, no my turisti to vnímame aj ako pokračovanie v poznávaní našej histórie.

29. 9. 2018 sa členovia turisticko - poznávacích krúžkov pri ZŠ Májové námestie 1 v Prešove vydali na spoznávanie ďalšieho už  štvrtého hradu  Prešovskej hradnej cesty – Zbojníckeho hradu, v minulosti známeho pod názvom Soľnohrad.

Trasu sme začali na konečnej linky č. 46 MHD. Potom sme pokračovali lesným chodníkom prechádzkou cez jeseňou sfarbený les, obdivovali sme lesné zákutia a počúvali šum stromov. Prechádzka prírodnou rezerváciou bola ako stvorená na relax a oddych v tomto jesennom počasí, keď lúče slnka sa predierali štrbinkami stromov až k nám. Po prechádzke lesom sme sa napojili na červenú značku a lesným chodníkom cez priesek stromov sme pokračovali k nášmu cieľu. Pretože deti lákali dobroty v batohoch, urobili sme si prestávku na opekanie a občerstvenie.

Po zasýtení sme pokračovali k Zbojníckemu hradu. Cesta stúpala kamenitým úvozom až k sedielku pod Zbojníckym hradom. Zastavujeme sa pri informačných tabuliach, ktoré nás poučia o histórii, faune a flóre tohto územia. Dozvedeli sme sa, že hradu hrozí  zánik jeho dnešného názvu, pretože o zbojníkoch nie je v histórii ani povestiach žiadna zmienka. Dôvod jeho vzniku je veľmi zaujímavý – chránil vzácne pramene soli. Niektoré zdroje uvádzajú, že hrad pochádza už z 9. storočia.  Na výhľadovú plošinu sa štveráme po drevených schodoch, odkiaľ sa nám predostrie nádherný výhľad na Prešov a okolie. Vidno tu stopy práce dobrovoľníkov, ktorí sa snažia o jeho obnovu a renesanciu názvu Soľnohrad.  Po prehliadke hradu a skalných stien sa vraciame na lúku pod hradom. Deti sa tu ešte zahrali a čaká nás cesta domov.

Zdolali a spoznali sme ďalší hrad Prešovskej hradnej cesty. Plní zážitkov, dobrej nálady a pozitívnych emócii z prírody sa vraciame domov. Už  sa všetci tešíme na ďalšie spoznávanie a putovanie naším Slovenskom.

Vedúce krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová

Súvisiace články

17.06.2018 19:37

Čarovné okamihy

Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.
09.04.2018 10:08

Poznávame Prešov a jeho okolie prostredníctvom matematiky a informatiky ...

Pod vedením vyučujúcej matematiky – J. Šoltésovej a vyučujúcej informatiky J. Palšovej žiaci využili medzipredmetové vzťahy, ktorých výsledkom je kalendár, ktorý nielen poučí, má praktické využitie,  ale aj ukáže, že žiaci sú t...
29.04.2018 16:44

OREŠNICE

V ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste sa v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky rozbehol projekt výsadby stromčekov dobrovoľníckou skupinou Orešnice.