Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
01.10.2018 12:11

Prešovská hradná cesta – výzva pre Májovkárov

September spája každý so začiatkom školského roka, no my turisti to vnímame aj ako pokračovanie v poznávaní našej histórie. 29. 9. 2018 sa členovia turisticko - poznávacích krúžkov pri ZŠ Májové námestie 1 v Prešove vydali na spoznávanie ďalšieho už štvrtého hradu Prešovskej hradnej cesty – Zbojníckeho hradu, v minulosti známeho pod názvom Soľnohrad.

„Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."  SENECA

September spája každý so začiatkom školského roka, no my turisti to vnímame aj ako pokračovanie v poznávaní našej histórie.

29. 9. 2018 sa členovia turisticko - poznávacích krúžkov pri ZŠ Májové námestie 1 v Prešove vydali na spoznávanie ďalšieho už  štvrtého hradu  Prešovskej hradnej cesty – Zbojníckeho hradu, v minulosti známeho pod názvom Soľnohrad.

Trasu sme začali na konečnej linky č. 46 MHD. Potom sme pokračovali lesným chodníkom prechádzkou cez jeseňou sfarbený les, obdivovali sme lesné zákutia a počúvali šum stromov. Prechádzka prírodnou rezerváciou bola ako stvorená na relax a oddych v tomto jesennom počasí, keď lúče slnka sa predierali štrbinkami stromov až k nám. Po prechádzke lesom sme sa napojili na červenú značku a lesným chodníkom cez priesek stromov sme pokračovali k nášmu cieľu. Pretože deti lákali dobroty v batohoch, urobili sme si prestávku na opekanie a občerstvenie.

Po zasýtení sme pokračovali k Zbojníckemu hradu. Cesta stúpala kamenitým úvozom až k sedielku pod Zbojníckym hradom. Zastavujeme sa pri informačných tabuliach, ktoré nás poučia o histórii, faune a flóre tohto územia. Dozvedeli sme sa, že hradu hrozí  zánik jeho dnešného názvu, pretože o zbojníkoch nie je v histórii ani povestiach žiadna zmienka. Dôvod jeho vzniku je veľmi zaujímavý – chránil vzácne pramene soli. Niektoré zdroje uvádzajú, že hrad pochádza už z 9. storočia.  Na výhľadovú plošinu sa štveráme po drevených schodoch, odkiaľ sa nám predostrie nádherný výhľad na Prešov a okolie. Vidno tu stopy práce dobrovoľníkov, ktorí sa snažia o jeho obnovu a renesanciu názvu Soľnohrad.  Po prehliadke hradu a skalných stien sa vraciame na lúku pod hradom. Deti sa tu ešte zahrali a čaká nás cesta domov.

Zdolali a spoznali sme ďalší hrad Prešovskej hradnej cesty. Plní zážitkov, dobrej nálady a pozitívnych emócii z prírody sa vraciame domov. Už  sa všetci tešíme na ďalšie spoznávanie a putovanie naším Slovenskom.

Vedúce krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová

Súvisiace články

01.05.2017 15:20

Nadané deti zaujala chémia

Aprílové stretnutie detí z Klubu nadaných detí Prešov bolo venované chemickým pokusom. Veda, ktorá sa zaoberá chemickými prvkami a zlúčeninami je často vnímaná ako niečo nepreniknuteľné a nepochopiteľné, čo nemá nič spoločné s ...
01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli za...
06.05.2017 08:30

Žiaci ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste vytvorili slovenský rekord

Čitateľská gramotnosť – technika, ktorá robí žiakov schopnými informácie prečítať, porozumieť im a vedieť používať. Veď dobré čitateľské zručnosti patria v rámci školského vzdelávania medzi kľúčové oblasti.