Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Kráľová nad Váhom 72
23.11.2018 20:58

Projekty na Základnej škole Kráľová nad Váhom č. 72

Málotriedna Základná škola v Kráľovej nad Váhom č. 72 sa pod vedením pani riaditeľky Janky Cimerman už dostala do povedomia rodičov nielen svojimi výchovno – vzdelávacími výsledkami, ale aj množstvom zaujímavých mimoškolských aktivít, ktoré deti počas celého školského roka absolvujú a s radosťou očakávajú. Veď každé dieťa sa teší, ak môže absolvovať niečo zaujímavé, veselé, zábavné a nezabudnuteľné. Škola predsa nie je len učení, ale aj o zábave :-)

Úspešnosť v projektovej činnosti školy je vysoká, aj vďaka čomu sa množstvo týchto aktivít môže uskutočniť.

Medzi úspešnými projektmi školy boli aj projekty pod názvom Užívame si kultúru bez hraníc III  a Po stopách našich predkov – kultúra v regióne.

Hlavným cieľom projektov bolo prehlbovať v deťoch vlastenecké cítenie, vzťah k umeniu, tradíciám, remeslám, hudbe a spoznávanie krás našej vlasti.

Putovanie za krásami Slovenska deti začali  návštevou kúpeľného mesta Piešťany. Tu si prezreli kúpeľný promenádny most a populárnu  bronzovú sochu „barlolámača" nad fontánou pred portálovým objektom na mestskom predmostí. 

Ďalšou zastávkou bola legendami opradená zrúcanina Beckovského hradu, ktorá sa vypína na strmom 50 m vysokom brale v obci Beckov neďaleko rieky Váh. Dominantnosť brala a dojem jeho nezdolateľnosti aj nás zlákala k jeho návšteve, pretože sa tu pozoruhodným spôsobom spájajú prírodné podmienky a architektúra ako ľudské dielo.

Spoznávanie  pokračovalo návštevou mohyle M.R. Štefánika na Bradle, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská.

Ďalšou časťou projektu bola návšteva divadelných predstavení, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. Tento krát to boli predstavenia Dvor zázrakov, Pinocchio v podaní divadelného súboru Materinky a Kráska a zviera v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Do školy zavítala aj kapela T6 s vystúpením Dajme predsudkom mat, Rytieri – stredovek naživo i umelecký remeselník – hrnčiar. Všetky aktivity mali u detí obrovský úspech za čo pani riaditeľke v mene všetkých rodičov ďakujeme.

Uvedené aktivity boli realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, obce Kráľová nad Váhom a Združenia rodičov školy.

 

                                                                                                                                                                                                    Ing. Lívia Szabóová

                                                                                                                                                                                                   predsedníčka RZ pri ZŠ

                                                                                                        

Súvisiace články

29.04.2018 16:44

OREŠNICE

V ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste sa v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky rozbehol projekt výsadby stromčekov dobrovoľníckou skupinou Orešnice.
09.12.2019 21:44

Decembrové aktivity na ZŠ Kráľová nad Váhom č. 72

Mesiac december sa aj na Základnej škole č. 72 v Kráľovej nad Váhom niesol v znamení adventu, dobročinnosti a očakávania najkrajších sviatkov v roku  – Vianoc.