Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
19.03.2021 14:32

Protidrogová online prednáška pre žiakov ZŠ Marcelová

V rámci protidrogovej prevencie mali žiaci deviateho ročníka Základnej školy v Marcelovej príležitosť zúčastniť sa veľmi nevšednej online prednášky o drogách.

     Našu školu oslovilo občianske združenie Slovensko bez drog, ktorého cieľom je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a SŠ. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa prednáška mohla uskutočniť iba v online priestore, čo však vôbec neubralo z kvality a účinnosti tejto udalosti. Prednáška prebiehala formou živej diskusie, do ktorej sa žiaci smelo a so záujmom zapájali. Žiaci diskutovali s prednášajúcou pani Botlikovou o desiatich témach v súvislosti s drogami. Rozoberali napríklad to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne užívať drogy, ako je to s drogami, vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, a ako je to s drogami a tvorivosťou. Žiaci vnímali túto prednášku ako zaujímavé spestrenie dištančného vyučovania a zhodnotili ju ako veľmi poučnú a neštandardnú. Nepriaznivý trend užívania drog medzi mladými je stále prítomným a aktuálnym problémom. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité poskytnúť deťom relevantné informácie o drogách aby mali možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, a povedať drogám nie.

                                                                                      Mgr. Veronika Gálová,

                                                                                      pedagóg ZŠ Marcelová

Súvisiace články

12.11.2017 15:56

Piataci na exkurzii v Kysuckej knižnici a Archíve v Čadci

Po našej návšteve v Mestskej knižnici v KNM sme sa rozhodli, že chceme spoznať aj ďalšiu knižnicu.
23.11.2018 20:58

Projekty na Základnej škole Kráľová nad Váhom č. 72

Málotriedna Základná škola v Kráľovej nad Váhom č. 72 sa pod vedením pani riaditeľky Janky Cimerman už dostala do povedomia rodičov nielen svojimi výchovno – vzdelávacími výsledkami, ale aj množstvom zaujímavých mimoškolských a...