Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Komenského Poprad
26.10.2017 10:40

Radosť v Centre sociálnych služieb v Poprade

Návšteva žiakov ZŠ s MŠ Komenského v Poprade v Centre sociálnych služieb Poprad

Radosť v CSS Poprad

 

Mesiac október bol  v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. Jesenný mesiac oslavujúci jeseň života. Koľko symboliky sa v tom skrýva. Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a jesenný  október je oslavou našich seniorov- dáva nám väčší priestor aby sme im dali najavo svoju náklonnosť a lásku. Nie kvôli samotnému mesiacu,  starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im aj za svoj život. 

Starnutie sa prikráda nenápadne a zároveň neúprosne. Sem-tam striebro vo vlasoch, časom pribudne voľajaká  boliestka. Každý senior by mal  možnosť ostať produktívnym človekom. Vytváranie hodnôt, prostredníctvom vlastných fyzických  alebo mentálnych schopností je pre každého z nás dôležité. A  práve v tomto období života je mimoriadne potrebný  kontakt s inými ľuďmi a  aktívna  činnosť seniorov.

Žiaci prvého a druhého ročníka zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade pod vedením Mgr. Ivany Dubielovej  sa rozhodli potešiť  dôchodcov  z Centra sociálnych služieb v Poprade /Limba/ veselými ľudovými pesničkami, tančekmi, ale aj milým slovom. Na záver ich obdarovali vlastnoručne vyrobenými  kvetinovými pozdravmi a srdiečkami z korku.  Babičky a deduškovia sa malým umelcom poďakovali veľkým potleskom a sladkou odmenou.  Veríme, že deti svojim vystúpením potešili srdiečka  všetkých.

 

                                                                                                                                                        

Text: Mgr. Beáta Kalinová

Foto: Mgr. Miroslava Minárová, vedúca sociálneho úseku CSS Poprad

 

 

Súvisiace články

04.05.2018 11:58

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"
12.04.2019 21:09

Mali dobrovoľníci zo ZŠ Kráľová nad Váhom č. 72

12. 4. 2019 sa uskutočnil už 23. ročník jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine SR – Deň narcisov.
09.01.2018 07:24

Vianočné prekvapenie

Ako každý rok na Vianoce, i tento rok nebol výnimkou, ZŠ Cesta na vŕšku 1 Marcelová vymyslela niečo výnimočné, niečo, čím sa vo svojej histórii popýšili žiaci zo základnej školy po prvýkrát. Zorganizovali benefičný koncert. Ško...