Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
06.02.2018 10:12

Rodiny a elektroodpad na ZŠ Marcelová

Naša škola - Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová sa v tomto školskom roku zapojila do projektu ElektroOdpad – Dopad. V rámci tohto projektu sme zisťovali, ako pristupujú rodiny k elektrospotrebičom, a najmä k ich likvidácii.

Pomocou anonymného dotazníka sme oslovili 60 rodín, z ktorých 78,33 % býva v rodinnom dome. Respondenti mali odpovedať na 10 otázok. Z výsledkov ankety sme zistili, že opýtaní majú k separovaniu odpadov kladný vzťah. Pomerne vysoké percento domácnosti (71,67%) separuje odpad pravidelne, ostatní (28,33%) separujú odpad občas.

Zaujímalo nás, ako často rodiny kupujú nový elektrospotrebič do kuchyne a televízor. Zistili sme, že 50 % opýtaných nakúpené elektrospotrebiče používa, kým sa nepokazia a potom podľa potreby dokúpia nové, 20 % rodín kúpi 1 – 2 elektrospotrebiče za 5 rokov, 16,67 % kúpi 1 – 2 elektrospotrebiče za 5 rokov a 11,67 % opýtaných označilo, že do kuchyne si každý rok čosi kúpi. Väčšina týchto rodín (48,33 %) vymení televízor, až keď sa pokazí, 21,67 % respondentov si dopraje nový televízor za 6 – 10 rokov, 13,33% dá pokazený prístroj skôr do opravy ako si kúpi nový, 8,33 % respondentov kúpi nový televízor za 1 – 3 roky a rovnaké percento respondentov označilo, že televízor nemá, ani mať nechce.

Pýtali sme sa aj na to, ako často si menia respondenti mobil. Prekvapilo nás, že 63,33 % opýtaných si mení mobil až vtedy, keď sa pokazí. 30 % opýtaných sa dá nalákať akciami a každý druhý rok resp. 6,67 % každý rok má nový mobil. Nikto neuviedol, že mobil nemá.

Ďalej sme zisťovali, čo urobia rodiny s nepotrebnými elektrospotrebičmi a či vedia, kde sa nachádzajú zberné dvory v ich blízkom okolí. Zistili sme, že 76,67 % respondentov pozná zberné dvory v jeho okolí. No napriek tomu z opýtaných iba 63,33 % odvezie staré elektrospotrebiče do zberného dvora, 25 % opýtaných ich odloží do pivnice, na povalu alebo inde. 6,67 % rodín uviedlo, že pokazené elektrospotrebiče odovzdá buď v obchode, do zberu v škole alebo si počká na zber v obci  a 5 % rodín ich predá na súčiastky. Pozitívne je to, že tieto rodiny sa nepodieľajú na vytváraní nelegálnych skládok odpadov.

V záujme o zlepšovanie systému separovania elektroodpadu 68,33 % rodín navrhuje, aby obec zrealizovala minimálne dvakrát do roka zber elektroodpadu, 30 % opýtaných by súhlasilo s umiestnením veľkoobjemových kontajnerov pre elektroodpad, iba 1,67 % respondentom vyhovuje všetko tak, ako je teraz.

Zaujímalo nás aj to, či ľudia poznajú plne recyklovateľný mobil Fairphone a či vedia čo je koltán. Zistili sme, že o novom mobile, s kúpou ktorého by sme mohli znížiť množstvo elektroodpadu, počulo iba 21,67 % opýtaných a rovnaké percento nepozná nerast - koltán, ktorého zložky sú nevyhnutné na výrobu mobilov, tabletov, počítačov či ďalšej elektroniky a  kvôli ktorému sa v Afrike zabíja.

Z našich zistení môžeme skonštatovať, že respondentom nie je ľahostajná problematika „elektroodpad". Separujú odpad aj keď niektorí iba občas a snažia sa odviezť staré elektrospotrebiče do zberného dvora. Na druhej strane ale viacerí kupujú televízor alebo nové elektrospotrebiče skôr, než sa tie staré pokazia a menia si iba ročný či dvojročný funkčný mobil za modernejší, čím zároveň zväčšujú množstvo elektroodpadu. Prečo to robia? Zamyslime sa nad tým, možno robíme tú istú chybu aj my!

                   Tatiana Csontosová, žiačka 9. A, Lejla Oslanecová, žiačka 8. A

Súvisiace články

01.05.2017 15:20

Nadané deti zaujala chémia

Aprílové stretnutie detí z Klubu nadaných detí Prešov bolo venované chemickým pokusom. Veda, ktorá sa zaoberá chemickými prvkami a zlúčeninami je často vnímaná ako niečo nepreniknuteľné a nepochopiteľné, čo nemá nič spoločné s ...
14.10.2019 18:42

Nadané deti sa učili kresliť čarokrásne mandaly

Klub nadaných detí v Prešove - nadané deti kreslili čarokrásne mandaly
15.04.2019 19:34

Vodárenské múzeum a návšteva ostrova Sihoť

3.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať“