Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabavili a strávili príjemné predpoludnie v spoločnom kruhu.

Žiaci deviateho ročníka sa s radosťou premenili na rozprávkové bytosti, ktoré deti z materskej školy sprevádzali počas celého dňa a pripravili si pre ne zopár zaujímavých tvorivých aktivít.  Dievčatá sa na chvíľu zmenili na nebojácnu Pipi Dlhú Pančuchu. A prečo práve Pipi? Pretože Pipi bola múdra a zábavná, nezbedná a smelá a milujú ju snáď všetky deti na celom svete.

Ako hlavnú tému dňa sme si vybrali myšlienku, že inakosť a odlišnosť je krásna, vzácna a dôležitá. Druhou nosnou myšlienkou bola veta, že nie je dôležitý vonkajší vzhľad, ale to, čo sa ukrýva vo vnútri každého z nás. Že každý človek v sebe ukrýva vnútorné bohatstvo.

Snažili sme sa o tom presvedčiť našich malých hostí pomocou rozprávky Nenásytná húsenička, ktorú vytvoril a ilustroval Eric Carle.  Deti z materskej školy nepoznali príbeh o malej nenásytnej húseničke, preto sme ich s ním najskôr museli zoznámiť. Žiačky 9.A  najskôr prečítali rozprávku o nenásytnej húseničke a spolu s deťmi si ju aj zdramatizovali. Takouto formou si deti zopakovali dni v týždni, základné farby, čísla či niektoré druhy ovocia. Dramatizácia textu ich veľmi zaujala a všetci ochotne spolupracovali. Nakoniec sme sa spoločne dopracovali k záveru, že v každej „škaredej" húseničke sa ukrýva nádherný motýľ, tak aj v každom človeku je ukrytá vnútorná krása.

Po literárnej umeleckej časti nasledovala krátka ukážka nevšednej vyučovacej hodiny biológie. Deti sa naučili niečo o životnom cykle motýľa. Na úvod si pozreli  animovaný film o tom, ako prichádza na svet motýľ a akými rôznymi fázami vývoja musí prejsť. Neskôr si tieto fázy vývoja mohli názorne prezrieť na modeloch.    Každý návštevník si vytvoril vlastný životný cyklus motýľa, ktorý musel správne zoradiť a nalepiť na výkres . Aj tento vzdelávací blok mali na starosti naši najstarší žiaci. V úlohe učiteľov sa niektorí cítili ako ryba vo vode, no niektorým to podľa ich vlastných slov dalo poriadne zabrať.

Po teórii nasledovali tvorivé dielničky, v ktorých sa usilovne pracovalo , lepilo, strihalo, maľovalo. Každý zo žiakov 9.ročníka si pripravil jedno stanovisko, na ktorom pracoval s deťmi z materskej školy. Mohli si vyrobiť húseničku z obalov na vajíčka, zhotoviť životný cyklus motýľa z cestovín, ktoré si museli zafarbiť. Poskladali farebné húseničky zhotovené podľa makety z kruhov z farebných papierov alebo húseničku z odtlačkov korkových zátok. Pod rukami šikovných detí vznikali motýle poskladané z rozstrihaných obrázkov či 3D húseničky z uzáverov od plastových fliaš.   Malí žiačikovia pracovali naozaj usilovne, každý si chcel vyrobiť vlastnú spomienku na tento deň.

Po práci nasledovala zaslúžená odmena. Dievčatá z 9.A doma upiekli sladké koláčiky, chlapci pripravili ovocné šaláty, ktoré vzácnej návšteve s radosťou naservírovali.  Po krátkom oddychu zábavné predpoludnie  ukončila krátka diskotéka.   Deti si zatancovali  a vôbec sa im nechcelo ísť späť do materskej školy.

Bolo to príjemné predpoludnie, počas ktorého sme sa navzájom mnohému naučili a vzájomne sa obohatili. Veľkou pochvalou a odmenou  boli úsmevy detí z materskej školy , ktoré sa s nami lúčili  slovami: „Prídeme aj zajtra! „ J

Mgr. Katarína Štupická

Súvisiace články

16.05.2018 10:31

Matičiari Májovkárom

Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa na Májovke konala beseda a dramatizácia scénky z udalostí Malej vojny.
25.03.2018 22:37

Tvorivé dielne - jarné zvyky

Krátka informácie o tvorivých dielňach s veľkonočnou tematikou, spojených s jarným zvykoslovým.
17.06.2018 19:37

Čarovné okamihy

Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.