Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabavili a strávili príjemné predpoludnie v spoločnom kruhu.

Žiaci deviateho ročníka sa s radosťou premenili na rozprávkové bytosti, ktoré deti z materskej školy sprevádzali počas celého dňa a pripravili si pre ne zopár zaujímavých tvorivých aktivít.  Dievčatá sa na chvíľu zmenili na nebojácnu Pipi Dlhú Pančuchu. A prečo práve Pipi? Pretože Pipi bola múdra a zábavná, nezbedná a smelá a milujú ju snáď všetky deti na celom svete.

Ako hlavnú tému dňa sme si vybrali myšlienku, že inakosť a odlišnosť je krásna, vzácna a dôležitá. Druhou nosnou myšlienkou bola veta, že nie je dôležitý vonkajší vzhľad, ale to, čo sa ukrýva vo vnútri každého z nás. Že každý človek v sebe ukrýva vnútorné bohatstvo.

Snažili sme sa o tom presvedčiť našich malých hostí pomocou rozprávky Nenásytná húsenička, ktorú vytvoril a ilustroval Eric Carle.  Deti z materskej školy nepoznali príbeh o malej nenásytnej húseničke, preto sme ich s ním najskôr museli zoznámiť. Žiačky 9.A  najskôr prečítali rozprávku o nenásytnej húseničke a spolu s deťmi si ju aj zdramatizovali. Takouto formou si deti zopakovali dni v týždni, základné farby, čísla či niektoré druhy ovocia. Dramatizácia textu ich veľmi zaujala a všetci ochotne spolupracovali. Nakoniec sme sa spoločne dopracovali k záveru, že v každej „škaredej" húseničke sa ukrýva nádherný motýľ, tak aj v každom človeku je ukrytá vnútorná krása.

Po literárnej umeleckej časti nasledovala krátka ukážka nevšednej vyučovacej hodiny biológie. Deti sa naučili niečo o životnom cykle motýľa. Na úvod si pozreli  animovaný film o tom, ako prichádza na svet motýľ a akými rôznymi fázami vývoja musí prejsť. Neskôr si tieto fázy vývoja mohli názorne prezrieť na modeloch.    Každý návštevník si vytvoril vlastný životný cyklus motýľa, ktorý musel správne zoradiť a nalepiť na výkres . Aj tento vzdelávací blok mali na starosti naši najstarší žiaci. V úlohe učiteľov sa niektorí cítili ako ryba vo vode, no niektorým to podľa ich vlastných slov dalo poriadne zabrať.

Po teórii nasledovali tvorivé dielničky, v ktorých sa usilovne pracovalo , lepilo, strihalo, maľovalo. Každý zo žiakov 9.ročníka si pripravil jedno stanovisko, na ktorom pracoval s deťmi z materskej školy. Mohli si vyrobiť húseničku z obalov na vajíčka, zhotoviť životný cyklus motýľa z cestovín, ktoré si museli zafarbiť. Poskladali farebné húseničky zhotovené podľa makety z kruhov z farebných papierov alebo húseničku z odtlačkov korkových zátok. Pod rukami šikovných detí vznikali motýle poskladané z rozstrihaných obrázkov či 3D húseničky z uzáverov od plastových fliaš.   Malí žiačikovia pracovali naozaj usilovne, každý si chcel vyrobiť vlastnú spomienku na tento deň.

Po práci nasledovala zaslúžená odmena. Dievčatá z 9.A doma upiekli sladké koláčiky, chlapci pripravili ovocné šaláty, ktoré vzácnej návšteve s radosťou naservírovali.  Po krátkom oddychu zábavné predpoludnie  ukončila krátka diskotéka.   Deti si zatancovali  a vôbec sa im nechcelo ísť späť do materskej školy.

Bolo to príjemné predpoludnie, počas ktorého sme sa navzájom mnohému naučili a vzájomne sa obohatili. Veľkou pochvalou a odmenou  boli úsmevy detí z materskej školy , ktoré sa s nami lúčili  slovami: „Prídeme aj zajtra! „ J

Mgr. Katarína Štupická

Súvisiace články

03.11.2018 11:30

OREŠNICE – dobrovoľnícka skupina žiakov ZŠ Dolinský potok

Opäť sa hlásime k slovu! Po dlhšej pauze sme sa 12. 10. 2018 stretli v  Rudine na našej holine, aby sme skontrolovali stromčeky, ktoré sme na konci jari zasadili v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky.