Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Kráľová nad Váhom 72
03.08.2020 18:44

Rozlúčková slávnosť štvrtákov na ZŠ Kráľová nad Váhom č. 72

Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal ... Panta rei – všetko plynie...  

Prešli štyri roky od chvíle, keď naše deti stisli kľučku na dverách  ZŠ v Kráľovej nad Váhom č. 72 školy po prvýkrát ako prváci. Štyri roky preleteli ako voda.  Škoda, že roky sa zastaviť nedajú, ba ani vrátiť späť. Vrátiť sa k nim možno len v pekných spomienkach, a tých si z tejto rodinnej školy naše deti odnášajú  naozaj veľmi veľa...

29. júna 2020 sa rozlúčili štvrtáci ( Filip, Olivér, Alex, Boris, Dominik, Eman) len za prítomnosti svojich rodičov a súrodencov a za dodržania hygienických predpisov so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Lúčili sa so školou, ktorá im štyri roky bola akoby druhým domovom, ktorá im prirástla k srdcu a ktorá ich mnohému naučila.

Po milom príhovore pani riaditeľky a prezentácii o zážitkoch, akciách a dobrodružstvách počas 4 rokov sme si spoločne zaspievali školskú hymnu. Za štvrtákov sa pani učiteľkám a spolužiakom prihovoril Olivér Szabó. Za všetkých chlapcov sľúbil, že sa do školy budú vždy radi vracať, aby sa s pani učiteľkami  podelili o svoje zážitky a úspechy a že sa v Šali budú snažiť zúročiť to, čo ich pani učiteľky naučili. Nasledovala prezentácia, ktorú prichystali štvrtáci pre pani učiteľky - Bolo nám tu spolu krásne... Slzy stekali dolu tvárou všetkým.

Nastal teda čas rozlúčiť sa a poďakovať. Naše poďakovanie patrí predovšetkým pani riaditeľke Jane Cimerman, ktorá za 10 rokov svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy premenila  školu na školu modernú, rodinnú, tvorivú a plne schopnú obstáť v konkurencii „veľkých škôl". Nadštandardné vybavenie, ktorým dnes škola disponuje a je pre rodičov terajších žiakov samozrejmosťou, je  vydreté rokmi tvrdej práce v prospech školy a hlavne detí.  Oceňujeme, že s spolupráca s rodičmi bola pre ňu od prvej chvíle veľmi dôležitá a venovala jej patričnú pozornosť, čoho dôkazom je aj to, že sme si vždy vedeli pomôcť a vytvoriť funkčný koncept založený na dôvere, spolupráci a spoločnom záujme a tým boli vždy deti.

Naše poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Silvii Novákovej, Erika Kocsisovej, Martuške Lackovej a Erike Hučkovej.

ĎAKUJEME Vám za všetko!


Za rodičov detí Lívia Szabóová

Súvisiace články

27.11.2017 22:21

Výstava Ľudské telo

Výstava Ľudské telo – Incheba Bratislava
01.03.2020 23:41

V Prešove zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš

Finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš