Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou v Zalužiciach
23.05.2019 14:05

Semafor

Semafor je dopravná súťaž, ktorú organizuje p. vychovávateľka Ľ. Bérešová v ZŠ s MŠ Zalužice už 32 rokov v spolupráci s PZ Michalovce a SZŠ v Michalovciach. Zážitkovou formou si žiaci prvého stupňa osvoja poznatky z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy.

P. policajt vystveľuje pravidlá cestnej premávky.

Keď pred vyše sto rokmi Garret Morgan vymyslel semafor, vôbec netušil, že jedného dňa po jeho vynáleze pomenujú aj dopravnú súťaž, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená.

V Základnej škole s materskou školou v Zalužiciach už 32 rokov p. vychovávateľka Ľ. Bérešová organizuje celodennú dopravnú súťaž v spolupráci s Policajným zborom v Michalovciach a Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach. Súťaže sa zúčastňujú žiaci prvého stupňa, ktorí sú rozdelení do družstiev.

Deň sa začal hymnou dopravnej súťaže, ktorá navodí veselú a príjemnú atmosféru. P. policajt - preventista Švenk oboznámil žiakov so základnými pravidlami, ktoré platia v doprave. Beseda sa zameriavala najmä na situácie, ktoré môžu žiakov prvého stupňa postretnúť na vozovke i mimo nej. Žiačky zo Strednej zdravotníckej školy nielen oboznámili žiakov ako správne poskytnúť prvú pomoc, ale ju aj názorne predviedli. Názorné ukážky majú žiaci veľmi radi a takisto sa tešia, že si napr. obväzovanie môžu aj sami vyskúšať. Vedomosti z dopravnej a zdravotníckej teórie si vyskúšali žiaci aj prakticky. Kým prváci a druháci písali testy z teórie, tretiaci a štvrtáci súťažili na malom dopravnom ihrisku a pretekali v jazde na motokárach. Potom sa činnosti vymenili, avšak s tým rozdielom, že prváci a druháci jazdili na kolobežkách. Pre žiakov je to najlepšia časť dňa.

V závere Ľ. Bérešová vyhodnotila najlepšie družstvá a odovzdala im vecné ceny. Žiaci prežili krásny deň, počas ktorého sa zážitkovou formou naučili mnohé zaujímavosti z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy.

Aj táto inovatívna aktivita je dôkazom, že najlepšie si žiaci osvojujú vedomosti, ak ich zažijú.

 

Anna Fejková

 

 

Súvisiace články

15.10.2018 11:09

DUKLA – „Brána slobody“

Turisti a novinári zo ZŠ Májové námestie v Prešove pokračujú aj v tomto školskom roku v poznávaní dejín našej domoviny zážitkovým spôsobom. Keďže sme stú akciu venovali 100. výročiu vzniku Československa návštevou pamätihodnost...
21.09.2017 11:21

Testovanie piatakov bude 22. novembra, vyčlenili na to 160.000 eur

Bratislava 21. septembra (TASR) - Celoplošné testovanie piatakov tento rok bude. Uskutoční sa v stredu 22. novembra, týkať sa bude približne 45.000 žiakov na vyše 1400 základných školách. Informoval o tom dnes tlačový odbor min...
29.10.2019 08:49

Základná škola MARCELOVÁ „Škola centrum športu“

Slnečné októbrové počasie a športový duch sa niesol vzduchom práve 21. októbra 2019. Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu na podporu športu v roku 2019, sa uskutočnil na ZŠ Marcelová projekt...