Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou v Zalužiciach
23.05.2019 14:05

Semafor

Semafor je dopravná súťaž, ktorú organizuje p. vychovávateľka Ľ. Bérešová v ZŠ s MŠ Zalužice už 32 rokov v spolupráci s PZ Michalovce a SZŠ v Michalovciach. Zážitkovou formou si žiaci prvého stupňa osvoja poznatky z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy.

P. policajt vystveľuje pravidlá cestnej premávky.

Keď pred vyše sto rokmi Garret Morgan vymyslel semafor, vôbec netušil, že jedného dňa po jeho vynáleze pomenujú aj dopravnú súťaž, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená.

V Základnej škole s materskou školou v Zalužiciach už 32 rokov p. vychovávateľka Ľ. Bérešová organizuje celodennú dopravnú súťaž v spolupráci s Policajným zborom v Michalovciach a Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach. Súťaže sa zúčastňujú žiaci prvého stupňa, ktorí sú rozdelení do družstiev.

Deň sa začal hymnou dopravnej súťaže, ktorá navodí veselú a príjemnú atmosféru. P. policajt - preventista Švenk oboznámil žiakov so základnými pravidlami, ktoré platia v doprave. Beseda sa zameriavala najmä na situácie, ktoré môžu žiakov prvého stupňa postretnúť na vozovke i mimo nej. Žiačky zo Strednej zdravotníckej školy nielen oboznámili žiakov ako správne poskytnúť prvú pomoc, ale ju aj názorne predviedli. Názorné ukážky majú žiaci veľmi radi a takisto sa tešia, že si napr. obväzovanie môžu aj sami vyskúšať. Vedomosti z dopravnej a zdravotníckej teórie si vyskúšali žiaci aj prakticky. Kým prváci a druháci písali testy z teórie, tretiaci a štvrtáci súťažili na malom dopravnom ihrisku a pretekali v jazde na motokárach. Potom sa činnosti vymenili, avšak s tým rozdielom, že prváci a druháci jazdili na kolobežkách. Pre žiakov je to najlepšia časť dňa.

V závere Ľ. Bérešová vyhodnotila najlepšie družstvá a odovzdala im vecné ceny. Žiaci prežili krásny deň, počas ktorého sa zážitkovou formou naučili mnohé zaujímavosti z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy.

Aj táto inovatívna aktivita je dôkazom, že najlepšie si žiaci osvojujú vedomosti, ak ich zažijú.

 

Anna Fejková

 

 

Súvisiace články

08.11.2017 08:36

MARATÓN ŠPORTU NA ZŠ MARCELOVÁ

Príjemná atmosféra,  športový duch, radosť z pohybu a slnečné októbrové počasie...,  takto môžeme opísať  jesenný Maratón športu našej ZŠ Marcelová. Jeho prvý ročník sa uskutočnil 26. októbra 2017 vďaka finančnej podpore Nitria...
10.05.2018 12:56

DEŇ ZEME na Základnej škole v Marcelovej je každý deň!

„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“ Ani našej školskej komunite nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Deň Zeme si pripomíname v priebehu š...
09.11.2017 11:57

Premiéra súťaže v angličtine pod názvom „mladý prekladateľ“ na Základnej škole v Brusne

Na našej športovo zameranej škole sa súťaži nielen v disciplínach ako je volejbal či futbal. Žiaci majú záujem o anglický jazyk, čo potvrdila ich účasť a úspešnosť na súťaži "mladý prekladateľ". Do ďalšieho štúdia angličtiny s...