Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
03.10.2020 14:25

Študenti doučia žiakov s ťažkosťami

Dve fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zapoja do memoranda, ktoré pomôže zmierniť negatívne dopady pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu, pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl, medzi nimi aj tej našej. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl 28. septembra 2020 podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia ochorenia Covid-19. V školskom roku 2019/2020 vznikli v dôsledku prerušeného vyučovania na základných školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach a spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

Za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre budú na programe participovať Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, ďalšími sú pedagogické fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi ostatné oslovené fakulty, ktoré sú ochotné participovať, patria vysoké školy v Bratislave, Komárne a v Košiciach. Spolu s ŠPÚ v súčasnosti hľadajú cesty, ako sa na programe doučovania môžu zúčastniť.

Ako upresnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová, „doučovanie žiakov bude prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu najviac dve hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom školy. Vysokoškoláci budú doučovať v priestoroch základnej školy, ktorá sa do doučovania prihlási, v prípade potreby aj online, s využitím technického zázemia školy."

„V praxi to znamená, že zapojené dve fakulty UKF, konkrétne Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, si individuálne a interne určia, kto z vyučujúcich ponúkne svojim študentom ponuku doučovania ako dobrovoľnícku činnosť," informovala vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. „V ideálnom prípade je odporúčané, aby koordináciu študentov v rámci fakulty/katedry k iniciatíve doučovania zabezpečoval jeden človek."

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., a Mgr. Svetlana Síthová

Fakulty pred začiatkom programu doučovania identifikujú študentky a študentov, ktorí majú záujem zapojiť sa. Účasť je dobrovoľná. Počas samotnej realizácie programu im pedagógovia poskytujú potrebné odborné vedenie a informácie o realizovaných webinároch Štátnym pedagogickým ústavom. Metodickú podporu je zároveň možné získať aj v rámci Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, ktoré sú do spolupráce zapojené. Vysokoškoláci si takto zvýšia svoje pedagogické kompetencie.

„Verím, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre žiakov, ale prinesie praktické skúsenosti aj študentom vysokých škôl," privítala podpis memoranda štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.
Základné školy sa môžu prihlasovať do programu doučovania priebežne cez portál Učíme na diaľku, ideálne do 31. októbra 2020. Štátny pedagogický ústav následne oznámi vysokým školám počty prihlásených škôl a žiakov a vysoké školy určia študentov, ktorí zabezpečia deťom doučovanie.

„Som vďačná, že práve tieto dve fakulty UKF sa pridávajú k zapojeným fakultám v rámci Slovenska," povedala koordinátorka programu Mgr. Svetlana Síthová zo Štátneho pedagogického ústavu. „Sú vzorom, ako má vyzerať progresívne školstvo, ktorému záleží na deťoch, ktoré to najviac potrebujú."


Zdroj text: TASR, Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Zdroj foto: prof. Martina Mojtová, screenshot z www.minedu.sk

Zdroj: ukf.sk

 

Súvisiace články

22.09.2017 09:25

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra

BRATISLAVA - Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Ako agentúru SITA informoval komunikačný odbor rezortu školstva, približne 45 tisíc žiakov 5....
26.03.2019 11:41

Veľké talenty na malej škole

ZŠ s MŠ Dolné Orešany patrí s počtom žiakov k menším školám. No napriek tomu, sa tu nájde niekoľko veľmi talentovaných žiakov. Či už sú to vedomostné súťaže, projektové súťaže, výtvarné súťaže alebo aj športové súťaže. Tento š...
23.10.2017 22:49

Važecká jaskyňa

Správa z prehliadky Važeckej jaskyne