Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
18.10.2017 15:30

SZŠ na Moyzesovej ulici spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami

Košice – Absolventom Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach sa darí podľa slov riaditeľky Viery Rusinkovej nájsť si uplatnenie v zahraničí.

 "Veľa absolventov máme napríklad v Českej republike, Nemecku a Anglicku. Dokonca naši zubní technici sú aj v USA a Kanade. Naši absolventi môžu ísť študovať na rôzne vysoké školy, najčastejšie si však vyberajú medicínu, farmáciu alebo prírodné vedy. Naši absolventi sú úspešní lekári, farmaceuti, ale sú aj naši kolegovia, pretože sme veľmi radi, keď sa k nám vracajú ako učitelia," uviedla pre TASR riaditeľka školy.
      

Jedným z úspešných absolventov školy je podľa jej slov aj Erik Schmotzer, ktorý v súčasnosti študuje na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Získal viacero ocenení na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.
      

"Za reprezentáciu Slovenskej republiky mu na osobnom stretnutí v máji 2015 udelil ďakovný list vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Dňa 4. 6. 2015 bol pozvaný na osobnú audienciu u prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý osobne vyjadril podporu mladým vedeckým talentom," priblížila Rusinková.
      

Stredné zdravotnícke školy nie sú, ako tvrdí riaditeľka, zapojené do duálneho vzdelávania, ale to neznamená, že počas štúdia nie je prepojená teória s praxou.
     

 "Zabezpečujeme pre študentov súvislú odbornú prax, ktorá sa musí realizovať mimo školy, takže praktické vyučovanie neprebieha len v odborných laboratóriách na našej škole, ale aj v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Máme uzavreté dohody s asi 35 lekárňami, 20 zubnými technikami, 22 zubnými ambulanciami, 18 očnými optikami a s veľkými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú na území mesta, ako napríklad Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura v Košiciach, Železničnou nemocnicou v Košiciach, Východoslovenským onkologickým ústavom, Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša, Nemocnicou Košice-Šaca, a. s., 1. súkromnou nemocnicou, Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, Leteckou vojenskou nemocnicou, Lekárskou a Prírodovedeckou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ďalšími," vysvetlila Rusinková.
      

Škola podľa jej slov získala významné postavenie vo vzdelávacej činnosti nielen v rámci kraja, ale aj celého Slovenska.
     

 "V najnovšom hodnotení škôl podľa metodiky INEKO (Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, pozn. TASR) v rámci kategórie stredných odborných škôl sme sa umiestnili na šiestom mieste v celoslovenskom hodnotení a na prvom mieste v Košickom kraji," dodala riaditeľka školy.

 

TASR
 

Súvisiace články

08.11.2017 08:45

Kráľ čitateľov

Krátka informácia o súťaži Kráľ čitateľov
26.10.2017 10:40

Radosť v Centre sociálnych služieb v Poprade

Návšteva žiakov ZŠ s MŠ Komenského v Poprade v Centre sociálnych služieb Poprad
21.01.2019 11:17

Unplugged – školský program prevencie užívania návykových látok

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po druhýkrát spustila realizáciu preventívneho programu Unplugged na základných školách na Slovensku.