Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
22.11.2019 09:25

„Tajovský na Májovke“

„Tajovský na Májovke“

„NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE"

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019

Téma: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského"

Motto májovkárov pre toto podujatie: 

„Čítaj, pátraj, hľadaj a dozvieš sa, okrem iného aj to, od koho získal spisovateľ ponaučenie na celý život: „Keď ti bude dobre, neukazuj, ak ti bude zle – vydrž."

Na tohtoročné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa opäť veľmi tešili a svedomito pripravili.

Deň venovaný osobnosti našej kultúrnej histórie Jozefovi Gregorovi-Tajovskému si našiel v našej škole svoje čestné miesto v kalendári školských podujatí. V škole v ten deň  panovala veľmi príjemná atmosféra. Žiaci v kostýmoch vítali vo vestibule školy rodičov, spolužiakov i učiteľov kúskom chleba. Pri vchode na vstupujúcich do budovy školy čakal aj originálnym spôsobom vyrobený veľký chlieb, ktorý sa tak často vyskytuje v dielach autora.  Mnohí žiaci prišli oblečení v ľudovom, folklórnom štýle. Dokonca aj pani učiteľky vyučovali v kroji. Na chodbách školy boli umiestnené výroky autora a citáty z jeho kníh. Pán školník púšťal ako zvonenie na hodiny a prestávky ľudové piesne. Tvoriví žiaci stvárnili autora a niektoré jeho literárne postavy, nacvičili s pedagógmi scénku a prezentovali ju vo všetkých triedach. Nevynechali ani kanceláriu vedenia školy. Pedagógovia si pre svojich žiakov pripravili aktivity rôzneho druhu zamerané na poznávanie života a tvorby J. G. Tajovského.

Bolo príjemné sledovať ako deti, učitelia i rodičia čítali myšlienky Jozefa Gregora-Tajovského, a potom sa o nich rozprávali. Na jednej zo skriniek bol nalepený obrázok mamky Pôstkovej. Deti potom nahlas vyslovovali jej meno a pýtali sa , kto to je. Neskôr sa o jej príbehu dozvedeli v textoch, ktoré čítali na hodinách spolu s pani učiteľkami.

Teší nás, že stredobodom pozornosti boli opäť knihy, a hlavne posolstvo autora v nich ukryté.  V škole v ten deň ich čítanie malo viesť žiakov k rozvoju ich čitateľských zručností, k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti, a v nemalej miere k pripomenutiu dôležitých hodnôt, ktoré tak ako kedysi sú veľmi dôležité aj dnes. Možno ešte viac...

 Všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít v rámci tohtoročného podujatia, ďakujeme za tvorivú spoluprácu.                                                                                          

Text: Mgr. Sylvia Kasenčáková

Foto: Mgr. Tatiana Šarišská

Súvisiace články

09.02.2020 23:10

Zázraky z obyčajného papiera dominovali na stretnutí nadaných detí

Na stretnutí členov Klubu nadaných detí v Prešove dominovali papierové hry.
10.12.2017 12:00

ŠKOLSTVO: Čitateľská gramotnosť štvrtákov sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD

BRATISLAVA - Slovenskí štvrtáci zaznamenali v testovaní čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016 lepší výsledok (535 bodov) ako je stredná hodnota škály (500 bodov). V porovnaní s priemerom 24 zúčastnených krajín Európskej únie (540 ...
15.10.2018 11:09

DUKLA – „Brána slobody“

Turisti a novinári zo ZŠ Májové námestie v Prešove pokračujú aj v tomto školskom roku v poznávaní dejín našej domoviny zážitkovým spôsobom. Keďže sme stú akciu venovali 100. výročiu vzniku Československa návštevou pamätihodnost...