Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
22.11.2019 09:25

„Tajovský na Májovke“

„Tajovský na Májovke“

„NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE"

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019

Téma: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského"

Motto májovkárov pre toto podujatie: 

„Čítaj, pátraj, hľadaj a dozvieš sa, okrem iného aj to, od koho získal spisovateľ ponaučenie na celý život: „Keď ti bude dobre, neukazuj, ak ti bude zle – vydrž."

Na tohtoročné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa opäť veľmi tešili a svedomito pripravili.

Deň venovaný osobnosti našej kultúrnej histórie Jozefovi Gregorovi-Tajovskému si našiel v našej škole svoje čestné miesto v kalendári školských podujatí. V škole v ten deň  panovala veľmi príjemná atmosféra. Žiaci v kostýmoch vítali vo vestibule školy rodičov, spolužiakov i učiteľov kúskom chleba. Pri vchode na vstupujúcich do budovy školy čakal aj originálnym spôsobom vyrobený veľký chlieb, ktorý sa tak často vyskytuje v dielach autora.  Mnohí žiaci prišli oblečení v ľudovom, folklórnom štýle. Dokonca aj pani učiteľky vyučovali v kroji. Na chodbách školy boli umiestnené výroky autora a citáty z jeho kníh. Pán školník púšťal ako zvonenie na hodiny a prestávky ľudové piesne. Tvoriví žiaci stvárnili autora a niektoré jeho literárne postavy, nacvičili s pedagógmi scénku a prezentovali ju vo všetkých triedach. Nevynechali ani kanceláriu vedenia školy. Pedagógovia si pre svojich žiakov pripravili aktivity rôzneho druhu zamerané na poznávanie života a tvorby J. G. Tajovského.

Bolo príjemné sledovať ako deti, učitelia i rodičia čítali myšlienky Jozefa Gregora-Tajovského, a potom sa o nich rozprávali. Na jednej zo skriniek bol nalepený obrázok mamky Pôstkovej. Deti potom nahlas vyslovovali jej meno a pýtali sa , kto to je. Neskôr sa o jej príbehu dozvedeli v textoch, ktoré čítali na hodinách spolu s pani učiteľkami.

Teší nás, že stredobodom pozornosti boli opäť knihy, a hlavne posolstvo autora v nich ukryté.  V škole v ten deň ich čítanie malo viesť žiakov k rozvoju ich čitateľských zručností, k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti, a v nemalej miere k pripomenutiu dôležitých hodnôt, ktoré tak ako kedysi sú veľmi dôležité aj dnes. Možno ešte viac...

 Všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít v rámci tohtoročného podujatia, ďakujeme za tvorivú spoluprácu.                                                                                          

Text: Mgr. Sylvia Kasenčáková

Foto: Mgr. Tatiana Šarišská

Súvisiace články

29.10.2019 08:49

Základná škola MARCELOVÁ „Škola centrum športu“

Slnečné októbrové počasie a športový duch sa niesol vzduchom práve 21. októbra 2019. Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu na podporu športu v roku 2019, sa uskutočnil na ZŠ Marcelová projekt...
23.05.2019 14:05

Semafor

Semafor je dopravná súťaž, ktorú organizuje p. vychovávateľka Ľ. Bérešová v ZŠ s MŠ Zalužice už 32 rokov v spolupráci s PZ Michalovce a SZŠ v Michalovciach. Zážitkovou formou si žiaci prvého stupňa osvoja poznatky z dopravnej v...
01.10.2018 12:11

Prešovská hradná cesta – výzva pre Májovkárov

September spája každý so začiatkom školského roka, no my turisti to vnímame aj ako pokračovanie v poznávaní našej histórie. 29. 9. 2018 sa členovia turisticko - poznávacích krúžkov pri ZŠ Májové námestie 1 v Prešove vydali n...