Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou Štefanov
27.04.2018 17:31

V ovocnom sade pribudol hmyzí hotel

Minulý školský rok sme v rámci projektu Zelená škola v ZŠ s MŠ Štefanov založili ovocný sad so starými a krajovými odrodami. V tomto jarnom období nám už prináša potešenie v podobe rozmanito kvitnúcich ovocných drevín.

V apríli sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie, kedy vyškolení žiaci z kolégia Zelenej školy vzdelávali svojich spolužiakov a realizovali s nimi rôzne  aktivity.

Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, a tak i naďalej pokračujeme v „zelených" aktivitách. V areáli školy nám tento rok pribudla lieska, moruša, javor, jarabina, zlatovka, orgován či magnólia. Pastvou pre oči a balzamom pre dušu určite  bude aj krásny záhon ruží. Za pomoci rodičov žiaci v dielni zhotovili vtáčiu búdku a kŕmidlá. Dievčatá sa postarali o netradičnú výzdobu náučného chodníka, kde sú zobrazené stopy našich lesných zvierat.

 

 

V moderne upravených záhradách si mnohé druhy užitočného hmyzu len ťažko nájdu hniezdne chodbičky a vhodné úkryty. Aj preto sme sa rozhodli v areáli ovocného sadu vybudovať  hmyzí hotel. Spoločnými silami ho postavili žiaci pod vedením p. učiteľky Polákovej. A kto sa v hoteli ubytuje? Najčastejšie zlatoočky, osičky, motýle, lienky, ucholaky, čmeliaky a samozrejme samotársky žijúce včely. Väčšina nám pomôže zbaviť sa vošiek, lariev a ďalších škodcov. Záhrada bez opeľovačov nedáva úrodu. Kvety na stromoch nie sú opelené a nevytvoria sa plody. Preto podporujeme ich výskyt v našom sade. Hmyzím hotelom určite prilákame mnoho užitočného hmyzu, ktorý nám záhradu opelí a pomôže zbaviť sa škodcov šetrne, bez použitia chémie.

 

Veríme, že množstvo nápadov a tvorivej energie je dobrým základom k uskutočneniu pozitívnej zmeny. Teší  nás, že i prostredníctvom týchto aktivít sa naši žiaci stávajú vnímavejší k prírode okolo nás.

Mgr. Zuzana Burdová 

Mgr. Veronika Hubačová

   ZŠ s MŠ Štefanov            

                   

 

Súvisiace články

27.09.2017 20:22

Deti zo ZŠ v Kráľovej nad Váhom medzi vojakmi

V dňoch 25. – 29. septembra 2017 prebieha v SR Medzinárodné vojenské cvičenie: Blonde Avalanche 2017.
29.10.2017 20:17

Október - Mesiac úcty k starším na ZŠ v Kráľovej nad Váhom

„ Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krás...