Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ s MŠ Dolné Orešany
26.03.2019 11:41

Veľké talenty na malej škole

ZŠ s MŠ Dolné Orešany patrí s počtom žiakov k menším školám. No napriek tomu, sa tu nájde niekoľko veľmi talentovaných žiakov. Či už sú to vedomostné súťaže, projektové súťaže, výtvarné súťaže alebo aj športové súťaže. Tento školský rok ešte ani neprešiel a už sa tu objavilo niekoľko väčších úspechov.

ZŠ s MŠ Dolné Orešany patrí s počtom žiakov k menším školám. No napriek tomu, sa tu nájde niekoľko veľmi talentovaných žiakov. Či už sú to vedomostné súťaže, projektové súťaže, výtvarné súťaže alebo aj športové súťaže.

Tento školský rok ešte ani neprešiel a už sa tu objavilo niekoľko väčších úspechov. Vo februári prebehli okresné kolá z predmetových olympiád. Či už slovenský jazyk, anglický jazyk, geografia alebo dejepis.

V slovenskom jazyku sa žiak ôsmeho ročníka umiestnil na 12.mieste. V olympiáde v anglickom jazyku mala škola 2 zástupcov: žiak deviateho ročníka obsadil 9.miesto a žiak piateho ročníka 12.miesto, pričom obaja účastníci boli úspešnými riešiteľmi. Ďalšie úspechy sa ukázali aj na dejepisnej a geografickej olympiáde. V dejepisnej olympiáde získal žiak deviateho ročníka 6.miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Geografickej olympiády sa zúčastnili 6 úspešní žiaci zo školy a 3 sa stali aj úspešnými riešiteľmi. Žiak siedmeho ročníka obsadil výborné 4.miesto, žiak piateho ročníka 5.miesto a žiak ôsmeho ročníka 7.miesto.

Aby toho nebolo málo 5 žiaci sa zapojili aj do internetovej geografickej olympiády GQIQ, v ktorej opäť zožali úspechy. Dvom žiakom sa podarilo postúpiť medzi top žiakov Slovenska a pracovali na 2. kole olympiády. Bola to žiačka siedmeho ročníka a žiak ôsmeho ročníka. Teraz nás čaká vyhodnotenie.

V nasledujúcich dňoch čaká niektorých žiakov okresné kolo v Pytagoriáde. Tu je vidieť, že žiaci sú všestranní.

Žiaci deviateho ročníka čakajú na vyhodnotenie súťaže, ktorú absolvovali v rámci kurzu finančnej gramotnosti JA Viac ako peniaze. Zo školského kola postúpili dve dvojice.

Na škole sa robia aj rôzne enviroprojekty, v ktorých je škola úspešná a vždy patrí k výborne hodnoteným školám.

Výborné výsledky dosahujú žiaci aj vo výtvarných súťažiach. Tento rok napr. žiak piateho ročníka obsadil 1.miesto vo výtvarnej súťaži a žiačky deviateho ročníka obsadili veľmi dobré umiestnenia v súťaži v aranžovaní.

Úspechy žnú žiaci tejto školy aj na športových súťažiach. Na atletických pretekoch sa žiačka deviateho ročníka umiestnila na 3.mieste medzi top atlétmi. Nasledoval úspech vo vytrvalostných pretekoch, kde sa väčšina žiakov umiestnila v prvej polovici súťažiacich. Vo florbale sú úspešnejšie dievčatá, ktoré v oblastnom kole postúpili a zahrajú si o 3.miesto v okrese.

Ako je vidieť, aj na malej škole sa dá nájsť množstvo talentovaných žiakov a rozvíjať ich talenty. Medzi také školy určite patrí ZŠ s MŠ Dolné Orešany. Školský rok ešte neskončil a ešte veľa súťaží je pred dverami, tak sme zvedaví aké úspechy ešte žiaci donesú. Držíme im palce.

Súvisiace články

13.12.2017 21:54

V „krajine úsmevov“ ostal aj kúsok Koškoviec a Sniny

Úžasný zážitok v krajine úsmevov.
26.04.2017 13:08

Záhrada, ktorá učí

V rámci projektu Záhrada, ktorá učí,  naša škola ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač pracuje na obnovení školskej záhrady a ovocného sadu. Na tento účel sa nám podarilo získať určité grantové finančné zdroje - od organizácie Živica a M...