Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Kráľová nad Váhom 72
14.12.2020 13:16

Vianočné poďakovanie

Blížiaci sa koniec roka a vianočný čas je opäť  príležitosťou na bilancovanie, hodnotenie a prípravu plánov do ďalšieho roka. Rok 2020 bol plný nepredvídateľných udalostí a výziev pre nás všetkých.

Naša škola sa v tomto roku v dôsledku celosvetovej pandémie musela vzdať množstva mimoškolských aktivít, spoločných akcií s rodičmi, výletov, exkurzií, školy v prírode, 10. ročníka málotriednej olympiády,... . V marci sa na 11 týždňov zatvorili brány školy a museli sme čeliť novej, doteraz nepoznanej situácii, čo bolo pre nás všetkých veľmi náročné. Museli sme riešiť rôzne problémy, prekážky a prekonávať chvíle, keď sa nám nedarilo podľa plánov. Začali sme nosiť rúška a zrazu bolo najdôležitejšie to, aby by sme všetci ostali zdraví.

Našťastie však v nás prevládajú spomienky na dni, kedy sa nám darilo úspešne realizovať projekty a aktivity, ktoré potešili naše deti a vyčarili im úsmev na tvári. V tomto školskom roku sme sa opäť  úspešne zapojili do projektov Záložka do knihy spája školy, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok,  celoslovenskej akcie Bubnovačka, získali sme strieborný diplom za aktívnu účasť v 8. ročníku súťaže „Hovorme o jedle", ... Pevne veríme, že budúci rok ich bude oveľa viac.

V nastávajúci vianočný čas si v mene kolektívu pedagógov ZŠ Kráľová nad Váhom č. 72 dovolím poďakovať všetkým, ktorým na nás záleží.

Ďakujem predovšetkým Vám rodičom za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste zapísali Vaše dieťa do našej školy. Ďakujem za  krásne slová povzbudenia i za príjemné momenty strávené s Vami.

Prajem Vám pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a v novom roku hlavne veľa zdravia. Teším sa na všetky výzvy, ktoré nám nový rok 2021 prinesie, ako i na úspechy Vašich detí.

                                                                                                                                                                Mgr. Jana Cimerman, riaditeľka školy

 

Súvisiace články

13.10.2017 10:31

Ženy v politike

Pod týmto názvom sa dňa 12.októbra v priestoroch banskobystrickej Radnice v rámci AKADÉMIE EURÓPSKEHO SENIORA 2017 konala verejná diskusia na danú tému.
18.01.2018 21:30

Venované opusteným zvieratkám

   Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade  rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade.
06.02.2018 10:12

Rodiny a elektroodpad na ZŠ Marcelová

Naša škola - Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová sa v tomto školskom roku zapojila do projektu ElektroOdpad – Dopad. V rámci tohto projektu sme zisťovali, ako pristupujú rodiny k elektrospotrebičom, a najmä k ich likvidá...