Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
09.01.2018 07:24

Vianočné prekvapenie

Ako každý rok na Vianoce, i tento rok nebol výnimkou, ZŠ Cesta na vŕšku 1 Marcelová vymyslela niečo výnimočné, niečo, čím sa vo svojej histórii popýšili žiaci zo základnej školy po prvýkrát. Zorganizovali benefičný koncert. Škola sa často zapája do rôznych charitatívnych zbierok, ale tentokrát išlo o niečo úplne nové.

    Áno, Vianoce sú čas lásky a pokoja. Tieto sviatky si pripomíname vďaka narodeniu Mesiáša, o ktorom proroci tisíce rokov dozadu zvestovali Jeho príchod. Keď sa všetky proroctvá naplnili a nadišiel ten deň, narodilo sa na svet dieťa menom Ježiš. Nezvyčajnú hviezdu prezrádzajúcu, že sa na svet narodil Mesiáš, sledovali aj traja králi. Túžili uzrieť výnimočné dieťa a neprišli s prázdnymi rukami. Uctili si Jeho príchod darmi – zlatom, kadidlom a myrhou.

   Mohli by sme povedať, že symbol, ktorým traja králi preukázali Ježišovi úctu a vďačnosť, sa stal základom pre dnešné Vianoce. Ľudia si prejavujú lásku, úctu a vďačnosť rôznymi darmi, ktoré dávajú zo srdca svojim blízkym a milovaným. Hovorí sa, že lepšie je dávať, ako brať. A je to aj pravda, lebo keď človek zistí, že potešil toho druhého, naplní ho to veľkou radosťou. Preto máme radi, keď môžeme darovať čokoľvek, čo niekoho poteší. A ešte lepšie je, keď ten dar je zároveň aj prekvapením.

      Základná škola si presne takéto prekvapenie pripravila na Vianoce a svojím benefičným koncertom a zbierkou podporila obecnú materskú školu s názvom Lipka. Riaditeľka škôlky, ani  hostia netušili, komu pôjdu vyzbierané peniaze, až do chvíle, keď sa všetkým prítomným oznámila  vyzbieraná suma (431,30 eur) a na pódium bola vyzvaná riaditeľka materskej školy Katarína Pécsiová, aby prevzala dar pre materskú školu.

      Prečo sa rozhodla základná škola pre benefičný koncert s cieľom pomôcť práve obecnej škôlke? Lebo keď sa v škole dopočuli, že mali v haváriu potrubia a vytopilo ich, svedomie sa v nich silno ozvalo prvom rade preto, lebo presne vedeli, čo obnáša takáto nepríjemná situácia. Nie raz sa ocitla aj škola v problémoch vytopenia rôznych priestorov. A práve preto so súcitom v srdci túžila  škola spraviť niečo, čím by deťom v škôlke pomohla aspoň čiastočne vynahradiť zničený nábytok i hračky. Katastrofy či už prírodné, alebo technické si nevyberajú miesto, ani ľudí, zrazu sa len zjavia a všetko navôkol ničia. Presne toto sú situácie, kedy by ľudia mali jeden druhému pomáhať a niesť bremená druhých. Ľahko sa hovoria slová, skutky však hovoria za všetko. Na základe tohto rozhodnutia učitelia v škole vedú žiakov k prosociálnemu správaniu i empatii, ktorá je pomaly v tomto svete skôr vzácnosťou, ako pravidlom. Základná škola sa rozhodla k tomuto dobročinnému skutku práve na Vianoce. Ľudia práve v týchto dňoch myslia viac na iných, v každom sa prebúdza viac lásky a súcitu, túžia urobiť toho druhého šťastným. Áno, práve to bol jeden z nezabudnuteľných zážitkov, keď sa 19.12.2017 v KD v Marcelovej spojili srdcia rôznych ľudí i z rôznych miest a spoločne vykročili smerom k tým, ktorí to skutočne potrebovali.

    Do pestrého programu boli zapojení mnohí žiaci zo školy. Pripravili si básne, ľudové i vianočné, zborové i sólové, slovenské i anglické piesne, hru na hudobných nástrojoch ako husle a klavír, ale i moderné tance či klasický valčík. Žiaci sa na program usilovne pripravovali celé mesiace a každý jeden z nich túžil ukázať čo vie, čo sa naučil a zároveň potešiť svojich rodičov, starých rodičov, známych i ostatných prítomných. Na koncert boli pozvaní aj hostia, ktorí sa zapojili do programu a predviedli svoje čísla. Škôlkári zatancovali dva milé tančeky, ženský spevácky zbor zo Šrobárovej Lipa zaspieval dve vianočné piesne, Rebeli sa ukázali so svojím tanečným číslom z nového folklórneho muzikálu Na rováš, ktoré nacvičili pod vedením choreografky magisterky Róberty Krmáškovej, pani Mgr. E. Kerepecká predviedla vlastnú tvorbu na klavíri a Mgr. V. Fekete, huslový virtuóz, zanôtil krásnu skladbu, pri ktorej ho na klavíri doprevádzala jeho manželka Mgr. E. Fekete.

    Počas koncertu prebehlo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zelené srdce, ktorú organizovala základná škola v rámci úspešného rozvojového projektu Enviroprojekt 2017. Projekt finančne podporili ministerstvo školstva, obec Marcelová a rodičovské združenie.

      Benefičný koncert bol mimoriadne úspešný, svoj cieľ splnil a práve v tento deň ZŠ začala niečo nové, v čom sa rozhodla aj do budúcna pokračovať. Však jestvuje na svete ešte množstvo ďalších ľudí, ktorým by sa dalo pomôcť. Či nie?

                                                                                                 Mgr. Diana Farkasová

Súvisiace články

15.06.2017 06:15

Trnavská škola medzi celoslovenskou špičkou

TRNAVA -  Slovenskí žiaci 9. ročníka sa opäť podrobili testovaniu, ktoré preverilo ich vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V Trnavskom kraji už štvrtý rok patrí prvá priečka z oboch predmetov Súkromnej zákl...
25.10.2018 15:59

Pozorovanie Devínskych mokradí

2.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať"
16.05.2018 11:28

Čestné uznanie pre náš časopis Májovkár

Naša redakcia školského časopisu Májovkár sa zúčastnila v Košiciach súťaže školských časopisov  Perohryz 2018.