Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2,Bratislava
23.10.2017 17:55

Viete čo sú "Stridžie dni?"

...my už áno...

Dlho očakávaný deň „D", ktorý oznamoval, že Stridžie dni na Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave sú už za dverami, nastal 20.októbra 2017.

Podvečer o 19-tej hodine brány našej školy privítali viac ako sto veselých, odvážnych i strašidelných masiek. Tie s dobrou náladou, nabalenými karimatkami, spacákmi, baterkami a príslušenstvom potrebným k prenocovaniu, sa postupne rozdelili podľa farieb do skupín. Avšak tieto masky sa neprišli v tento večer iba zabávať. Boli vyzbrojené cesnakom, aby následne zvíťazili nad strigami a strigôňmi, ktorí sa neočakávane usídlili v priestoroch budovy našej školy, čím ju začarovali. 
Skôr však ako ukázali svoju odvahu a odhodlanie popasovať sa so strašidlami, čakala ich v priestoroch telocvične karnevalová zábava, poučná beseda s etnologičkou PhDr.Katarínou Nádaskou, PhD. a v areáli školy nočná hra. Tá sa spájala s hľadaním obrázkov rozstrihaných na 10 častí, poskladaním ktorých vznikli symboly s menami, viažuce sa k stridžím dňom – Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a Tomáš. Po ich nájdení a poskladaní museli jednotlivé skupiny masiek danú osobu charakterizovať, čím sa vyznačuje, aké zvyky sa na daný deň vzťahujú. 

Medzitým sme sa stihli posilniť chutnou večerou v tematicky vyzdobenej jedálni. V nej zo všetkých strán na nás dýchal duch tajomných síl, v podobe rozsvietených vyrezávaných tekvíc, v pavučine lezúcich pavúkov a záhadno-čudných tónov hudby. 
Stridžie dni, ako nám pútavo rozprávala dr.Nádaská, považovali už starí Kelti za obdobie temna od 1.novembra do 21.decembra. Predlžovanie nocí sa stotožňovalo s dočasným víťazstvom tmy – zla nad dobrom – svetlom. Naši predkovia verili, že práve počas dlhých jesenných nocí sa aktivizujú strigy, strigôni a démonické sily. Preto na stridžie dni sa viazalo mnoho príkazov, zákazov, praktík, ktoré museli naši predkovia dodržiavať. Proti bosorkám – strigám a strigôňom sa chránili cesnakom, svätenou vodou alebo posvätenou kriedou kreslili kruhy. Zaberal aj mak či čierna mačka zakopaná pod prahom domu. Tieto praktiky slúžili na to, aby sa rodine, dobytku či majetku nič zlé neprihodilo. Ako uviedla dr.Nádaská, stridžie dni sa končili 21.decembra, keď chodili spievať prví koledníci a roznášali sa vianočné oblátky. No a po Vianociach nasledoval Nový rok a dni sa predlžovali, takže strigy postupne strácali svoju moc. 

Bolo že tu množstvo otázok, ktorými naše masky zahrnuli významnú odborníčku z oblasti etnológie. Avšak taktiež bolo nevyhnutné vymaniť školu spod vplyvu démonických živlov, odčarovať ju. 
A tak sa postupne jednotlivé skupiny masiek vybrali na cestu odvahy. Postupovali cez tri poschodia hmýriace sa množstvom stríg, strigôňov a iných démonov, pred ktorými ich ochraňoval v každej ruke držiaci cesnak. I napriek prekážkam, záhadným zvukom, strašidelným výkrikom a neočakávaným stretom s démonickými bytosťami, všetky skupiny masiek získali svoj čarovný kľúčik, ktorým oslobodili zakliatu školu.

Jasná vec, že sme to všetci zvládli a plní zážitkov sme sa odobrali na miesta určené k spánku. Po neskorej večernej hygiene sme pokojne vo svojich spacákoch sledovali filmy, v iných skupinách sme počúvali rozprávky alebo sa spoločne v kruhu hrali, kým sme spokojne nepospali. Samozrejme najťažšie zaspávali strašidlá – naše strigy a strigôni. Ťažko sa totiž zmierovali s tým, že prehrali boj s odvážnymi maskami, ktoré od nich školu oslobodili. 

Ráno nás čakali raňajky, pobalenie a s množstvom zážitkov a pekných spomienok sme sa v sprievode
rodičov rozišli domov. Každá smelá maska držala v rukách Čestné uznanie so slovami chvály:

 ĎAKUJEME TI MILÝ ŽIAK, 
ŽE SI PREKONAL SVOJ STRACH
A POMOHOL SI OD STRÍG A DUCHOV, 
NEVÄDZOVÝ HRAD ODČAROVAŤ.
VĎAKA TVOJEJ ODVAHE, 
UŽ NEBUDE STRAŠIŤ NA HRADE. 
AJ VĎAKA TEBE SME ZÍSKALI 
OD NEVÄDZOVEJ ŠKOLY KĽÚČIK,
ODTERAZ SA V NEJ 
BEZ STRACHU MÔŽEME UČIŤ. 
ĎAKUJEME :) 

ĎAKUJEME všetkým organizátorom pod vedením hlavných koordinátoriek Stridžích dní – Slávka Nagyová a Mgr.Silvia Richterová za skvelú akciu, ktorá nám priniesla nielen zábavné chvíle, ale i veľa poznatkov, viažucich sa k stridžím dňom.

PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.


  

   

Galéria

Súvisiace články

25.10.2018 15:59

Pozorovanie Devínskych mokradí

2.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať"
10.12.2017 12:00

ŠKOLSTVO: Čitateľská gramotnosť štvrtákov sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD

BRATISLAVA - Slovenskí štvrtáci zaznamenali v testovaní čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016 lepší výsledok (535 bodov) ako je stredná hodnota škály (500 bodov). V porovnaní s priemerom 24 zúčastnených krajín Európskej únie (540 ...
27.04.2018 17:31

V ovocnom sade pribudol hmyzí hotel

Minulý školský rok sme v rámci projektu Zelená škola v ZŠ s MŠ Štefanov založili ovocný sad so starými a krajovými odrodami. V tomto jarnom období nám už prináša potešenie v podobe rozmanito kvitnúcich ovocných drevín.