Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2,Bratislava
15.04.2019 19:34

Vodárenské múzeum a návšteva ostrova Sihoť

3.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať“

Predlžujúce sa dni, teplejšie počasie a zeleňou rozžiarená príroda nás prebudili zo zimnej prestávky, aby sme sa opätovne vrátili k nášmu projektu „Dunaj – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať".

Naša 3.aktivita bola zameraná na poznanie oblasti zásobárne pitnej vody pre naše hlavné mesto a jej ochrany ako zdroja života. Rozhodli sme navštíviť Vodárenské múzeum a ostrov Sihoť v Bratislave s cieľom získania dôkladnejších vedomostí o vzácnosti, ktorá nám vyteká z našich domácich vodovodov. Doposiaľ sme vedeli, že stačí otočiť páčku na vodovodnej batérii a to najvzácnejšie pre ľudský život – VODA – potečie do pohára. Od danej exkurzie sme oveľa zmúdreli.

Rozdelili sme sa na dve skupiny, nakoľko celkový počet žiakov – návštevníkov v jednom termíne nemohol prekročiť počet 25 žiakov. Tak 5. a 10.apríla 2019 sa šiestaci zo ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave vybrali do oblasti Karloveského ramena Dunaja.

Poznávanie sme začali vo Vodárenskom múzeu, ktoré v objekte pôvodnej parnej čerpacej stanice bolo zriadené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a otvorené pri príležitosti 120.výročia vzniku mestskej vodárne – 20.mája 2006. Tu prostredníctvom odborného výkladu v historických priestoroch sme sa dozvedeli nielen o histórii bratislavského vodárenstva od najstarších čias po súčasnosť, ale mali sme možnosť vypočuť si i vidieť na obrazových paneloch informácie o vodovodnom systéme v hlavnom meste. Pokiaľ v 19.storočí sa do studní a fontán Bratislavy privádzala voda z prameňov na úpätí Malých Karpát, postupne bolo potrebné vybudovať verejný vodovod. Práve tu v Karlovej Vsi bola postavená prvá čerpacia stanica a na Mudroňovej ulici prvý vodojem. Písal sa rok 1886, keď bola daná do verejného užívania Bratislavská vodáreň. Systém zásobovania historického centra Bratislavy pitnou vodou pozostával zo studne na ostrove Sihoť a potrubia dĺžky 1,7 km, ktoré viedlo pod ramenom Dunaja do čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Súčasťou zariadenia bolo výtlačné potrubie, ktoré smerovalo do zemného vodojemu na dnešnej Mudroňovej ulici a zásobnej vodovodnej siete, v tom čase iba 28 km dlhej. Dlhé roky slúžila iba táto studňa, avšak postupom času, keďže počet obyvateľov sa zvyšoval, boli potrebné ďalšie. Do súčasnej vybavenosti bol vodárenský zdroj dobudovaný v roku 1996. Dnes je plne funkčných a využívaných na Sihoti 40 studní. Okrem tohto významného zdroja máme v Bratislave ešte tri – Devín (Sedláčkov ostrov), Petržalka (Pečniansky les) a Rusovce (Ostrovné lúčky – Mokraď). Je úžasné vedieť, že VODA ako zdroj života je v oblasti podzemia nášho hlavného mesta bohato obsiahnutá. Čo by za to dali krajiny – oblasti, kde zápasia s jej nedostatkom. Preto si ju vážme a neplytvajme ňou!

Súčasťou prehliadky v múzeu boli i makety ostrova Sihoť (1.studňa stojaca na vyvýšenine – 5m, pre ochranu pred záplavami), Vodojem na Mudroňovej ulici (zásobáreň pitnej vody) a Zimný prístav (čistiareň odpadových vôd pri moste Apollo). Všetky budovy patria ku kultúrnym pamiatkam.

Následne sme sa premiestnili do podzemia čerpacej stanice, kde sme mali možnosť vidieť zachované potrubia z minulosti. Avšak všetkých nás ohromila videoprodukcia o následkoch nedôslednosti, resp. nevšímavosti prístupu ľudí k ochrane životného prostredia. V roku 1971 prišlo k rozsiahlej kontaminácii (znečisteniu) podzemných vôd ropnými látkami zo Slovnaftu. Dlhých 8 mesiacov 70-tisíc ľudí, obyvateľov Podunajských Biskupíc, Prievozu i dnešného Ružinova pili vodu privážanú v cisternách, pretože vo vodovodoch bola iba úžitková voda. Nevieme si dnes predstaviť, že namiesto otočenia páky na vodovodnej batérii, by sme si museli vodu do našich príbytkov prinášať vo vedrách. V súčasnosti je zabezpečená rozsiahla ochrana (hydraulická clona – zabraňuje prieniku škodlivých ropných látok do podzemných vôd) a vykonáva sa množstvo kontrolných meraní. A my ako obyvatelia Ružinova pevne veríme, že podobná katastrofa sa nezopakuje.

Po ukončení prvej časti exkurzie v priestoroch Vodárenského múzea sme sa vybrali asi na 1,5 km dlhú prechádzku, ktorá nás priviedla na ostrov Sihoť. Ten sa nachádza na ramene Dunaja a je asi 3 km dlhý. Tento najvýznamnejší vodárenský zdroj sa vyznačuje tým, že jeho výstavba sa realizovala postupne, vždy v závislosti od rastúcich nárokov na dodávku vody. Najprv sme si zblízka pozreli prvú studňu bratislavského vodovodu na Sihoti. Následne nás čakala prehliadka čerpacej stanice a prechod betónovým tunelom s dvoma vodovodnými potrubiami vedúcimi pod ramenom Dunaja. V strojovni čerpacej stanice sme mali možnosť bezprostredne sa zoznámiť, ako voda zo studne sa ďalej prepravuje. Najprv ide potrubím zo studne do čerpacej stanice, kde pomocou vákuových čerpadiel (výveva) je nasávaná. Bolo nám umožnené túto vodu ochutnať a bola výborná, i napriek tomu, že sme zvyknutí piť vodu upravenú chlórdioxidom – je to proces dezinfekcie vody pred jej distribúciou do siete. Voda z vákuových čerpadiel prechádza do tlačných čerpadiel (odstredivé), pokračuje do vyrovnávajúceho vodojemu v Karlovej Vsi a odtiaľ putuje do hlavnej čerpacej stanice, kde sa zachlóruje. Takto je pripravená do distribučnej siete, aby nás občerstvila.

Bolo veľmi zaujímavé a zároveň poučné sledovať cestu, ktorú absolvuje vody, kým sa môžeme napiť. Teraz vieme, že to nie je celkom jednoduchý proces. Dokonca v betónovom tuneli pod ramenom Dunaja sme ju chvíľu na ceste k nám spotrebiteľom doprevádzali, keďže dve veľké vodovodné potrubia lemovali našu cestu k východu z tunela.

Počas našej 3.aktivity sme sa opäť presvedčili, že veľtok Dunaj nám veľa dáva i v tomto smere. Sú to práve podzemné zdroje kvalitnej vody, ktoré predstavujú v Bratislave 90% vody Dunaja, prefiltrované v oblasti podzemia. Uvedené poznanie nás obohatilo, ale ešte viac utvrdilo, že Dunaj je rieka nesmierneho významu.

22. júna 2019 nás čaká vyvrcholenie nášho projektu. Navštívime spoločne s rodičmi významný oslavný deň Dunaja – „DANUBE DAY", na ktorý sa všetci veľmi tešíme. Budeme môcť svojim rodičom porozprávať o priebehu jednotlivých aktivít a ukázať im svoje znalosti, ktoré sme tohtoročným projektom získali.

PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.

 

 

Súvisiace články

15.10.2018 11:09

DUKLA – „Brána slobody“

Turisti a novinári zo ZŠ Májové námestie v Prešove pokračujú aj v tomto školskom roku v poznávaní dejín našej domoviny zážitkovým spôsobom. Keďže sme stú akciu venovali 100. výročiu vzniku Československa návštevou pamätihodnost...
20.11.2019 22:48

Nadaní oboznámili vysokoškolákov s tajomstvami svojho vzdelávania

Nadané deti prezentovali "Ako sa učia nadané deti" na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.