Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
26.04.2017 13:08

Záhrada, ktorá učí

V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, naša škola ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač pracuje na obnovení školskej záhrady a ovocného sadu. Na tento účel sa nám podarilo získať určité grantové finančné zdroje - od organizácie Živica a Mestského úradu Sliač, ktoré pomáhajú pokryť realizáciu celého projektu spolu s vyzbieranou sumou, ktorou prispela každá trieda na kúpu svojho ovocného stromu.

FOTO: RNDr.Zuzana Hujová PhD.

Žiaci a ich rodičia využili možnosť finančne, materiálne, odborne alebo manuálne pomôcť pri výstavbe a výsadbe školskej záhrady. Aj v rámci programu Dňa Zeme sa dňa 10. apríla 2017 na našej škole uskutočnila hromadná výsadba ovocných stromov žiakmi všetkých ročníkov a tried celej školy. V rámci areálu školy bol vytvorený živý plot z mladých ovocných stromčekov, ktorý bude žiakom a zamestnancom školy pripomínať úspešnosť projektu Záhrada, ktorá učí. V nasledujúcom mesiaci prebehne inštalácia ďalších záhradných prvkov – budovanie altánku minimálne pre jednu triedu, založenie a úprava jazierka s rastlinami, ktoré budú ohraničovať vyvýšené záhony (napr. z paliet). Rodičia prisľúbili svoju účasť pri vytvorení začlenení ďalších plánovaných komponentov, ku ktorým patrí vytvorenie kompostoviska, stavanie nových lavičiek, ohniska či jednoduchých chodníkov. Pri finalizáciu projektu sa dosadia doplnkové ovocné kríky, vytvorí bylinková špirála už v súčasnosti z triedami pestovaných byliniek či dobuduje skalka a vložia herné prvky pre ŠKD. Estetizácia bude zavŕšená výsadbou kvetinových záhonov. Pri introdukcii jednotlivých prvkov sa majú použiť preferované prírodné materiály a technológie (napr. drevo, palety, hlina, kamene, záhradné textílie  dlažobné kocky, štrk, piesok, cement, a pod). Začlenené budú aj info-tabule, ktorých funkcia bude najmä náučná a sprevádzacia. Presná vizualizácia záhrady a termíny dobrovoľníckych prác v jarnom období budú pokračovať podľa počasia.

 

---------------------------------------------------

Text a foto: RNDr.Zuzana Hujová PhD.

 

Galéria

Súvisiace články

24.03.2020 23:45

Iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila exkluzívne testy!

Logická olympiáda testy finálového kola
04.04.2018 09:36

Malá škola na veľkej súťaži

Skupina štyroch žiakov zo Základnej školy s materskou školou v Dolných Orešanoch úspešne reprezentovala svoju obec aj trnavský región na celoslovenskej súťaži JA Vitajte v našom regióne, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2018 v Br...