Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
26.04.2017 13:08

Záhrada, ktorá učí

V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, naša škola ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač pracuje na obnovení školskej záhrady a ovocného sadu. Na tento účel sa nám podarilo získať určité grantové finančné zdroje - od organizácie Živica a Mestského úradu Sliač, ktoré pomáhajú pokryť realizáciu celého projektu spolu s vyzbieranou sumou, ktorou prispela každá trieda na kúpu svojho ovocného stromu.

FOTO: RNDr.Zuzana Hujová PhD.

Žiaci a ich rodičia využili možnosť finančne, materiálne, odborne alebo manuálne pomôcť pri výstavbe a výsadbe školskej záhrady. Aj v rámci programu Dňa Zeme sa dňa 10. apríla 2017 na našej škole uskutočnila hromadná výsadba ovocných stromov žiakmi všetkých ročníkov a tried celej školy. V rámci areálu školy bol vytvorený živý plot z mladých ovocných stromčekov, ktorý bude žiakom a zamestnancom školy pripomínať úspešnosť projektu Záhrada, ktorá učí. V nasledujúcom mesiaci prebehne inštalácia ďalších záhradných prvkov – budovanie altánku minimálne pre jednu triedu, založenie a úprava jazierka s rastlinami, ktoré budú ohraničovať vyvýšené záhony (napr. z paliet). Rodičia prisľúbili svoju účasť pri vytvorení začlenení ďalších plánovaných komponentov, ku ktorým patrí vytvorenie kompostoviska, stavanie nových lavičiek, ohniska či jednoduchých chodníkov. Pri finalizáciu projektu sa dosadia doplnkové ovocné kríky, vytvorí bylinková špirála už v súčasnosti z triedami pestovaných byliniek či dobuduje skalka a vložia herné prvky pre ŠKD. Estetizácia bude zavŕšená výsadbou kvetinových záhonov. Pri introdukcii jednotlivých prvkov sa majú použiť preferované prírodné materiály a technológie (napr. drevo, palety, hlina, kamene, záhradné textílie  dlažobné kocky, štrk, piesok, cement, a pod). Začlenené budú aj info-tabule, ktorých funkcia bude najmä náučná a sprevádzacia. Presná vizualizácia záhrady a termíny dobrovoľníckych prác v jarnom období budú pokračovať podľa počasia.

 

---------------------------------------------------

Text a foto: RNDr.Zuzana Hujová PhD.

 

Galéria

Súvisiace články

27.10.2017 11:26

Kódovanie je zábava

Počuli ste už o podujatí CODE WEEK?
16.05.2018 10:31

Matičiari Májovkárom

Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa na Májovke konala beseda a dramatizácia scénky z udalostí Malej vojny.
06.12.2017 18:22

Alchýmia maľby s príbehom štetca

Dopoludnie plné zážitkov zažili žiaci 29.11.2017 v rámci stretnutia s akademickým maliarom Andrejom Smolákom na pôde Základnej školy s materskou školou v Koškovciach.