Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
19.03.2021 10:54

Zážitkové (online) vyučovanie dejepisu na Základnej škole v Marcelovej

V piatok, 12.marca 2021, sme my, žiaci 8. a 9. ročníka, absolvovali dve zaujímavé prednášky o histórii 20. storočia. Tieto prednášky nám sprostredkovali lektorky z neziskovej organizácie Post Bellum.

         Post Bellum je občianske združenie, ktoré od roku 2011 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Ako sa uvádza na oficiálnej stránke neziskovej organizácie: „Dokumentujeme príbehy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Rozprávame ich ďalej, zapájame žiakov a študentov, oceňujeme hrdinov."  V nadväznosti na toto motto sme sa oboznamovali so spoločenskými udalosťami v našej krajine počas druhej svetovej vojny a tesne pred jej začatím ako aj obdobím v časoch socializmu a so zmenami, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Workshop mal názov Rozhodovanie. Bolo to celodenné zážitkové vyučovanie o  Československej republike, živote v nej pred druhou svetovou vojnou, počas nej, o holokauste až po Nežnú revolúciu. Tentokrát sa prednáška konala inak, tak netradične. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 sme prednášku absolvovali prostredníctvom aplikácie Zoom.

     Na úplnom začiatku nás pani lektorky oboznámili s ich neziskovou organizáciou, rozprávali sme sa prečo je dôležité sa stále učiť dejepis a všeobecne poznať históriu. Zistili sme, že to je kvôli tomu, aby sa chyby našich predkov nezopakovali a aby sa im týmto spôsobom predišlo.

     Potom sme už začali našu cestu skrz 20. storočie. Prvý workshop sme absolvovali my, deviataci. Rozprávali sme sa o vzniku Československej republiky, aké výhody to malo, prečo sme sa spojili práve s Českom. Neskôr sme sa rozdelili na menšie skupinky, ktoré mali predstavovať jednotlivé parlamentné strany v československom parlamente. Za úlohu sme dostali predstaviť našu stranu, a zároveň presvedčiť a získať si voličov pre našu stranu.

     Moja skupinka sa premenila na Československú  sociálno-demokratickú stranu. Zistili sme niečo o jej programe a neskôr sme svoj program predstavili ostatným. 

     V ďalšej časti sme sa začali baviť o Norimberských zákonoch, ktoré vtedy začali platiť v Nemecku. Každá strana sa mala poradiť, či by prijali tieto zákony, alebo ich nepodporili. Keď odhlasovali všetci, dozvedeli sme sa, že by to v našom prípade bolo presne 50 na 50.   Potom sme sa začali rozprávať o ľuďoch, ktorí mali židovský pôvod a ktorí kvôli tomu museli utiecť z Nemecka a potrebovali azyl. Museli sme odpovedať na otázku, či by sme im poskytli azyl, alebo by sme ich prijali, ale iba nachvíľu, alebo by sme ich odmietli. Po hlasovaní sme zistili, že väčšina strán by ich prijala, ale iba nachvíľu. Čo bolo pre mňa dosť prekvapujúce.

     Po tejto praktickej aktivite sme sa dostali k druhej časti workshopu. Zoznámili sme sa so životom židovského dievčaťa,  Evy Kalinovej. V jej roli sme museli uskutočniť rôzne životné rozhodnutia, ako napríklad opustenie domova a rodiny, emigráciu do Palestíny a Francúzska. Zrazu nám bolo jasné, že rozhodovania, ktoré sme robili v roli politických strán boli veľmi prepletené s rozhodnutiami, ktoré musela urobiť Eva.

         Druhý workshop mal  názov  „Školská slávnosť 89/90" a zúčastnili sa ho naši spolužiaci z ôsmeho ročníka. Ako ôsmaci sme mali možnosť oboznámiť sa so spoločenskou situáciou v našej krajine pred revolučným rokom 1989.  Mali sme možnosť presunúť sa do 8. triedy v roku 1989, kde sme zažili návrat do školy po letných prázdninách. V skupinách sme následne mali pripraviť príhovor, plagát, báseň a pieseň na Slávnosť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Pri práci nám pomohli charakteristiky postáv, ktoré sme obdržali na začiatku workshopu a následne sme ich stvárňovali. Z pohľadu dnešných detí, deti boli v tej dobe vystavené zvláštnym situáciam, podmienkam, aktivitám a často i vážnym rozhodnutiam. Na vlastnej koži sme vďaka nim pocítili, aké je to byť potrestaným za vlastný názor či slobodné myšlienky.

     Nakoniec sme porovnali zmeny v živote ľudí pred „Nežnou revolúciou" a po nej. Zistili sme, že mnohí ľudia si túto dobu v dejinách ešte aj dnes idealizujú a pokladajú ju za lepšiu. Po získaní nových informácií môžem skonštatovať, že toto tvrdenie určite nie je pravdivé a táto doba mala na svedomí mnohé krivdy a do ľudských osudov prinášala aj mnoho neprávosti.

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, vďaka ktorým sa môžeme lepšie orientovať v našej histórii.  Určite by sme si chceli podobné aktivity ešte zopakovať.

                                                                                 Martina Csontosová, žiačka 8. A

                                                                                 Matúš Štupický, žiak 9. A

Súvisiace články

09.04.2018 10:08

Poznávame Prešov a jeho okolie prostredníctvom matematiky a informatiky ...

Pod vedením vyučujúcej matematiky – J. Šoltésovej a vyučujúcej informatiky J. Palšovej žiaci využili medzipredmetové vzťahy, ktorých výsledkom je kalendár, ktorý nielen poučí, má praktické využitie,  ale aj ukáže, že žiaci sú t...