Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2 v Bratislave
13.12.2017 20:57

Zážitok – silný motivačný prvok

Už J.A.Komenský zdôrazňoval: „Skoršie je to, čo vnímame zmyslami, než to, čo chápeme rozumom, pretože nič nemôžeme porozumieť, čo nebolo prv v zmysloch.“ (Komenský 1992, s.53)

Súčasná doba v oblasti výchovy a vzdelávania sa vyznačuje úsilím pedagógov aplikovať činnostne zameraný prístup v práci so žiakmi. Takým sa javí i zážitkové učenie ako moderná forma získavania poznatkov. Využívanie princípu účinku vlastných zážitkov žiakov predstavuje dôležitý nástroj v rukách učiteľov.

Prostredníctvom neho môžeme totiž hravo a pre žiakov pútavo dosiahnuť nami stanovený cieľ.

Ako píše E.Kratochvílová: „pedagogika zážitku – výchova zážitkom je cieľavedomé vytváranie podmienok na zážitky a premena zážitkov na skúsenosti, teda premena na kognitívne a nonkognitívne štruktúry osobnosti." ( Kratochvílová 2004, s.225)

Uvedené nás viedlo k uskutočneniu návštevy zámku Schloss Hof, aby sme si vychutnali atmosféru predvianočného času  prostredníctvom zážitkového programu – „Nasleduj hviezdu...".

8.decembra sa na uvedenú cestu poznania vybralo 86 žiakov 5.ročníka  zo Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave. Skvostný barokový zámok, ktorý patrí k najkrajším v Európe, tak ako v minulosti i dnes spĺňa svoj účel. Je miestom príťažlivej krásy, kde v dobách dávno minulých princ Eugen Savoyský našiel vždy odpočinok medzi svojimi ťaženiami.

Pre nás okrem fascinujúceho barokového sveta, ktorý predstavovala prehliadka zámockých komnát plných v tomto období jasličkových figúrok, bola i neopakovateľná atmosféra vianočných trhov v areáli zámku. Malé vyzdobené stánky ponúkali milé drobné predmety s adventnou tematikou. Lákavá vôňa škoricových trdelníkov, ale i ďalších dobrôt neodmysliteľne spätých s predvianočným časom, prilákala žiakov k predajcom. Zaujímavé boli ich vzájomné komunikačné situácie, ktoré sme nielen sledovali, ale v prípade nevyhnutnosti sme boli nápomocné. 

Domnievame sa, že uvedená aktivita, ktorá zanechala v žiakoch príjemné dojmy má dôležitý a opodstatnený význam. Zážitok ako silný motivačný prvok vnímajú žiaci ako formu výletu. Pedagógovia ho využívame ako motivačný prvok, aby sme prostredníctvom neho rozvíjali prezentačné zručnosti žiakov nielen v materinskom, ale i v cudzom jazyku. Dôkazom sú ukážky prác, vyjadrujúce pocity detí a spracovanie získaných informácií podľa ich vlastných predstáv a schopností.

Intenzívne zážitkové učenie ako moderná forma získavania poznatkov sa v súčasnosti javí významná a opodstatnená.

Silné zážitky predstavujú pevný základ nielen pre ich ďalšie spracovanie žiakmi vo forme príspevkov v materinskom, či v cudzom jazyku, ale zohrávajú i dôležitú poznávaciu úlohu v procese výučby:
    

Hugo Ulbricht, 5.D

 

 

Christmas market in Schloss Hof

On 8th December we visited Schloss Hof again, but now we were on Christmas market. It was great. The sellers were nice, but prices were high. I bought a langos and punch. My friends bought kurtos kalacs, and we saw a cat in the souvenir shop. It was cute. She slept in a basket and one man wanted to buy it. I lent my friend  money to buy a kaleidoscope. He was very happy. And then we went home. I liked the market, but I think the Christmas market in Bratislava is better.

                  

Matej Šramatý, 5.D

 

Výlet do Schloss Hofu na vianočné trhy

V piatok 8.12.2017 absolvovali piataci našej  školy výlet do Rakúska na vianočné trhy v dedinke Schloss Hof. Zo školy sme vyrazili o 8,30hod a po takmer 30-minútovej ceste autobusom sme dorazili do cieľa. Trhy sa nachádzajú v blízkosti najkrajšieho a najväčšieho barokového zámku v Rakúsko-Uhorsku s rovnakým názvom- Schloss Hof. 
Pri príchode – chalanov zaujalo staré hasičské auto a kováčska dielňa, kde práve majster kováč kul podkovy.

Dievčatá si obzerali ručne maľované vianočné gule a iné ozdoby. Mne sa veľmi páčili výrobky zo včelieho vosku, najmä sviece.

Občerstvili sme sa za stolmi v tvare dreveného koňa tradičným vianočným punčom a sladkosťami – medovníkmi, lízatkami a trdelníkmi. 
Výlet bol coolový, počasie sme mali pekné a brušká plné :). Po spoločnej fotografii pod starými hodinami na veži a s taškami plnými suvenírov sme sa šťastne vrátili domov.
 

 

 

 

 

     PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.                            

 

Literatúra:
1.    Komenský, J.A. 1992. Výber z Potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. 1.vyd. Martin: Neografia, 1992. 288 s. ISBN 80-223-0415-8
2.    Kratochvílová, E. 2004. Pedagogika voľného času. Bratislava: UK, 2004. 308 s. ISBN 80-225-1930-9    
 

Súvisiace články

13.10.2017 12:01

Návšteva v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

V dňoch 9.,10., a 11., októbra sa žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade zúčastnili prehliadky novej interaktívnej expozície v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.
25.11.2019 12:54

,,PALETA HIER S UMENÍM“

„Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.“ (Pablo Picasso)
22.09.2017 09:25

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra

BRATISLAVA - Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Ako agentúru SITA informoval komunikačný odbor rezortu školstva, približne 45 tisíc žiakov 5....