Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
13.10.2017 10:31

Ženy v politike

Pod týmto názvom sa dňa 12.októbra v priestoroch banskobystrickej Radnice v rámci AKADÉMIE EURÓPSKEHO SENIORA 2017 konala verejná diskusia na danú tému.

„Ženy v politike"

Z našej školy sa diskusie zúčastnili žiaci 9.A a 9.B triedy spolu s pani riaditeľkou ZŠ- Jarmilou Bukovou, pani zástupkyňou RŠ- Dankou Bugáňovou a triednou učiteľkou 9.B- Májou El Hajry. Pozvanie na diskusiu prijali: p. Jana Žitňanská- poslankyňa Európskeho parlamentu, p. Viera Dubačová- poslankyňa NR SR, p. Božena Kováčová- poslankyňa VÚC BBSK a p. Viera Krakovská, ktorá už 28 rokov zastáva funkciu starostky obce Brusno. Diskusiou sprevádzala p. Jana Orlická, ktorá v Banskej Bystrici manažuje alebo moderuje rôzne kultúrne podujatia. Všetky spomínané ženy pôsobiace či už v regionálnej, komunálnej alebo v tej vyššej politike sa  svojimi veľmi priamymi a otvorenými názormi postarali o to, že naši deviataci s nimi strávili veľmi príjemné a poučné predpoludnie. Veď práve žiaci 9.ročníka ZŠ pomaly vstupujú do sveta dospelých a začínajú si formovať názory na spoločenské, ale aj politické dianie v našej krajine. Všetky rečníčky apelovali najmä na mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje, aby nezabúdali na empatiu voči starším ľuďom, voči všetkým sociálne slabším či zdravotne znevýhodneným občanom nášho štátu. V závere zaujímavej a hodnotnej diskusie sa za nás všetkých poďakovala pani riaditeľka Jarka Buková. No a samozrejme sme využili príležitosť urobiť si aj spoločné foto.:)  Mgr. Mája El Hajry, ZŠ, Trieda SNP 20,BanskáBystrica

Súvisiace články

10.10.2018 15:56

Európsky deň jazykov v ZŠ Dolinský potok

Aj tento rok sme si pripomenuli dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Cez viaceré aktivity sme žiakov motivovali k ich učeniu sa.
07.06.2019 21:31

8. ročník málotriednej olympiády medzi ZŠ Kráľová nad Váhom (NSK) a ZŠ Topoľnica (TSK)

8. ročník Málotriednej olympiády medzi medzi ZŠ Kráľová nad Váhom č.72 (Nitriansky samosprávny kraj) a ZŠ Topoľnica (Trnavský samosprávny kraj) sa tento rok opäť, už po 4. krát uskutočnil v areáli športu a relaxu AQUArea Čierna...
20.05.2017 11:49

Veľký úspech mladého astronóma Alexa Dobroviča!

V marci sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. V súťaži mladých astronómov sa stretlo 77 súťažiacich z okresov Prešov a Sabinov. Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie a okresu postúpil...