Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
13.10.2017 10:31

Ženy v politike

Pod týmto názvom sa dňa 12.októbra v priestoroch banskobystrickej Radnice v rámci AKADÉMIE EURÓPSKEHO SENIORA 2017 konala verejná diskusia na danú tému.

„Ženy v politike"

Z našej školy sa diskusie zúčastnili žiaci 9.A a 9.B triedy spolu s pani riaditeľkou ZŠ- Jarmilou Bukovou, pani zástupkyňou RŠ- Dankou Bugáňovou a triednou učiteľkou 9.B- Májou El Hajry. Pozvanie na diskusiu prijali: p. Jana Žitňanská- poslankyňa Európskeho parlamentu, p. Viera Dubačová- poslankyňa NR SR, p. Božena Kováčová- poslankyňa VÚC BBSK a p. Viera Krakovská, ktorá už 28 rokov zastáva funkciu starostky obce Brusno. Diskusiou sprevádzala p. Jana Orlická, ktorá v Banskej Bystrici manažuje alebo moderuje rôzne kultúrne podujatia. Všetky spomínané ženy pôsobiace či už v regionálnej, komunálnej alebo v tej vyššej politike sa  svojimi veľmi priamymi a otvorenými názormi postarali o to, že naši deviataci s nimi strávili veľmi príjemné a poučné predpoludnie. Veď práve žiaci 9.ročníka ZŠ pomaly vstupujú do sveta dospelých a začínajú si formovať názory na spoločenské, ale aj politické dianie v našej krajine. Všetky rečníčky apelovali najmä na mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje, aby nezabúdali na empatiu voči starším ľuďom, voči všetkým sociálne slabším či zdravotne znevýhodneným občanom nášho štátu. V závere zaujímavej a hodnotnej diskusie sa za nás všetkých poďakovala pani riaditeľka Jarka Buková. No a samozrejme sme využili príležitosť urobiť si aj spoločné foto.:)  Mgr. Mája El Hajry, ZŠ, Trieda SNP 20,BanskáBystrica

Súvisiace články

09.04.2018 10:08

Poznávame Prešov a jeho okolie prostredníctvom matematiky a informatiky ...

Pod vedením vyučujúcej matematiky – J. Šoltésovej a vyučujúcej informatiky J. Palšovej žiaci využili medzipredmetové vzťahy, ktorých výsledkom je kalendár, ktorý nielen poučí, má praktické využitie,  ale aj ukáže, že žiaci sú t...
17.06.2018 19:37

Čarovné okamihy

Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.