Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
13.10.2017 10:31

Ženy v politike

Pod týmto názvom sa dňa 12.októbra v priestoroch banskobystrickej Radnice v rámci AKADÉMIE EURÓPSKEHO SENIORA 2017 konala verejná diskusia na danú tému.

„Ženy v politike"

Z našej školy sa diskusie zúčastnili žiaci 9.A a 9.B triedy spolu s pani riaditeľkou ZŠ- Jarmilou Bukovou, pani zástupkyňou RŠ- Dankou Bugáňovou a triednou učiteľkou 9.B- Májou El Hajry. Pozvanie na diskusiu prijali: p. Jana Žitňanská- poslankyňa Európskeho parlamentu, p. Viera Dubačová- poslankyňa NR SR, p. Božena Kováčová- poslankyňa VÚC BBSK a p. Viera Krakovská, ktorá už 28 rokov zastáva funkciu starostky obce Brusno. Diskusiou sprevádzala p. Jana Orlická, ktorá v Banskej Bystrici manažuje alebo moderuje rôzne kultúrne podujatia. Všetky spomínané ženy pôsobiace či už v regionálnej, komunálnej alebo v tej vyššej politike sa  svojimi veľmi priamymi a otvorenými názormi postarali o to, že naši deviataci s nimi strávili veľmi príjemné a poučné predpoludnie. Veď práve žiaci 9.ročníka ZŠ pomaly vstupujú do sveta dospelých a začínajú si formovať názory na spoločenské, ale aj politické dianie v našej krajine. Všetky rečníčky apelovali najmä na mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje, aby nezabúdali na empatiu voči starším ľuďom, voči všetkým sociálne slabším či zdravotne znevýhodneným občanom nášho štátu. V závere zaujímavej a hodnotnej diskusie sa za nás všetkých poďakovala pani riaditeľka Jarka Buková. No a samozrejme sme využili príležitosť urobiť si aj spoločné foto.:)  Mgr. Mája El Hajry, ZŠ, Trieda SNP 20,BanskáBystrica

Súvisiace články

01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli za...
06.12.2017 13:09

„Červené stužky“ v ZŠ v Marcelovej

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová sa v školskom roku 2017/2018 druhýkrát zapojila do celoslovenskej kampane „Červené stužky” s cieľom podporiť zdravý životný štýl žiakov, vplývať na ich postoj k vlastnému zdraviu, zdra...
06.12.2017 07:59

Náučno-relaxačný chodník mikroregiónu ZŠ Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1 Marcelová získala grant MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2017.