Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ s MŠ Dolné Orešany
17.06.2018 18:06

Žiaci z Dolných Orešian výborne reprezentovali svoju školu aj obec na celoslovenskej súťaži

Dvojica žiakov zo Základnej školy s materskou školou z Dolných Orešian úspešne reprezentovali svoju školu aj obec na celoslovenskej súťaži Môj projekt pre región, ktorá sa uskutočnila 14. júna 2018 v Banskej Bystrici.

Marek Dobšovič, Katarína Belicová, Mgr. Monika Vranová

Súťaž Môj projekt pre región je súťaž  projektov študentských tímov vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu, je postavená na prezentácii konkrétneho projektu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

Súťaž sa realizuje na dvoch úrovniach:

 • Korešpondenčné kolo - výber postupujúcich projektov odbornou porotou,
 • Celoslovenské finále – MÔJ PROJEKT PRE REGIÓN.
 • Na korešpondenčnom kole, prostredníctvom videovizitky, mohol jednotlivec alebo tím prezentovať nápad, myšlienku či hotový projekt. Ak so svojou videovizitkou a projektom súťažiaci jednotlivec alebo tím postúpi do celoslovenského kola, vo finále je ideálne prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.

              Príprava žiakov na túto súťaž prebiehala počas krúžku JA Podnikanie v cestovnom ruchu I., ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Monika Vranová.

              Krúžok navštevovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Tento krúžok ponúkal dve súťaže Vitajte v našom regióne a Môj projekt pre región.

              Do súťaže Môj projekt pre región sa zapojili dvaja žiaci, jeden tím, z deviateho ročníka. Boli to Katarína Belicová a Marek Dobšovič.

              „Projekt žiakov bol zameraný na prezentovanie dediny Dolné Orešany ako vinárskej obce a pripravili si ochutnávku vín z malokarpatskej vínnej oblasti, keďže Katka je z vinárskej rodiny, nebol s prípravou žiadny problém a aj touto cestou ďakujem rodičom za veľkú pomoc s prípravou na súťaž." hovorí vedúca krúžku Mgr. Vranová.

  Po niekoľkomesačnej príprave a realizácii projektu, nastal čas natočenia videovizitky, spoločnými silami ju poupravovali a poslali. Nastal nekonečný čas čakania výsledku.

  Dňa 1.6.2018 prišli výsledky a s veľkou radosťou sa spomedzi vyše 20 prác dostali do finále medzi 14 najlepších súťažiacich aj žiaci ZŠ s MŠ Dolné Orešany.

  Nastali veľké prípravy na prezentačnú časť finále, ktoré sa uskutočnilo 14.6.2018 v budove Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Na súťaži sa predstavilo 13 tímov – 3 zo základných škôl a 10 zo stredných škôl. Žiaci z Dolných Orešian sa vôbec nenechali zahanbiť a prekvapili aj porotu, ktorá ich ohodnotila veľmi dobre: „Podľa poroty to mali veľmi dobre pripravené a na žiakov základnej školy mali veľmi dobré prezentačné zručnosti aj napriek malej tréme. Vedeli pohotovo reagovať na otázky poroty, som na nich veľmi hrdá a mimoriadne spokojná s výkonom." zhodnotila Mgr. Vranová.

  Síce sa neumiestnili, ale vôbec sa nenechali zahanbiť a pochvaly na nich bolo počuť aj z publika.

  „Ešte raz sa chcem poďakovať žiakom za zodpovedný prístup a ochotu pracovať na sebe aj mimo vyučovania, tiež chcem poďakovať rodičom za podporu a pomoc a aj vedeniu školy, že nám umožnili zapojiť sa do súťaže a podporili nás." dodala Vranová.

  Okrem nových skúseností a dobrého pocitu z dobre odvedenej práce si žiaci odniesli aj certifikáty o účasti na celoslovenskom finále.

  Súvisiace články

  09.11.2017 13:51

  Naša inklúzia

  Medzigeneračné akcie sú obohatením tak pre staršiu (sebarealizácia a vnímanie vlastnej hodnoty; vnímanie seba samého; nachádzanie priateľov medzi mladšími ľuďmi) ako aj pre mladšiu generáciu (zdrojom múdrosti a skúseností, zmen...
  17.06.2018 19:37

  Čarovné okamihy

  Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.
  27.11.2017 22:21

  Výstava Ľudské telo

  Výstava Ľudské telo – Incheba Bratislava