Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ s MŠ Dolné Orešany
17.06.2018 18:06

Žiaci z Dolných Orešian výborne reprezentovali svoju školu aj obec na celoslovenskej súťaži

Dvojica žiakov zo Základnej školy s materskou školou z Dolných Orešian úspešne reprezentovali svoju školu aj obec na celoslovenskej súťaži Môj projekt pre región, ktorá sa uskutočnila 14. júna 2018 v Banskej Bystrici.

Marek Dobšovič, Katarína Belicová, Mgr. Monika Vranová

Súťaž Môj projekt pre región je súťaž  projektov študentských tímov vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu, je postavená na prezentácii konkrétneho projektu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

Súťaž sa realizuje na dvoch úrovniach:

 • Korešpondenčné kolo - výber postupujúcich projektov odbornou porotou,
 • Celoslovenské finále – MÔJ PROJEKT PRE REGIÓN.
 • Na korešpondenčnom kole, prostredníctvom videovizitky, mohol jednotlivec alebo tím prezentovať nápad, myšlienku či hotový projekt. Ak so svojou videovizitkou a projektom súťažiaci jednotlivec alebo tím postúpi do celoslovenského kola, vo finále je ideálne prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.

              Príprava žiakov na túto súťaž prebiehala počas krúžku JA Podnikanie v cestovnom ruchu I., ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Monika Vranová.

              Krúžok navštevovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Tento krúžok ponúkal dve súťaže Vitajte v našom regióne a Môj projekt pre región.

              Do súťaže Môj projekt pre región sa zapojili dvaja žiaci, jeden tím, z deviateho ročníka. Boli to Katarína Belicová a Marek Dobšovič.

              „Projekt žiakov bol zameraný na prezentovanie dediny Dolné Orešany ako vinárskej obce a pripravili si ochutnávku vín z malokarpatskej vínnej oblasti, keďže Katka je z vinárskej rodiny, nebol s prípravou žiadny problém a aj touto cestou ďakujem rodičom za veľkú pomoc s prípravou na súťaž." hovorí vedúca krúžku Mgr. Vranová.

  Po niekoľkomesačnej príprave a realizácii projektu, nastal čas natočenia videovizitky, spoločnými silami ju poupravovali a poslali. Nastal nekonečný čas čakania výsledku.

  Dňa 1.6.2018 prišli výsledky a s veľkou radosťou sa spomedzi vyše 20 prác dostali do finále medzi 14 najlepších súťažiacich aj žiaci ZŠ s MŠ Dolné Orešany.

  Nastali veľké prípravy na prezentačnú časť finále, ktoré sa uskutočnilo 14.6.2018 v budove Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Na súťaži sa predstavilo 13 tímov – 3 zo základných škôl a 10 zo stredných škôl. Žiaci z Dolných Orešian sa vôbec nenechali zahanbiť a prekvapili aj porotu, ktorá ich ohodnotila veľmi dobre: „Podľa poroty to mali veľmi dobre pripravené a na žiakov základnej školy mali veľmi dobré prezentačné zručnosti aj napriek malej tréme. Vedeli pohotovo reagovať na otázky poroty, som na nich veľmi hrdá a mimoriadne spokojná s výkonom." zhodnotila Mgr. Vranová.

  Síce sa neumiestnili, ale vôbec sa nenechali zahanbiť a pochvaly na nich bolo počuť aj z publika.

  „Ešte raz sa chcem poďakovať žiakom za zodpovedný prístup a ochotu pracovať na sebe aj mimo vyučovania, tiež chcem poďakovať rodičom za podporu a pomoc a aj vedeniu školy, že nám umožnili zapojiť sa do súťaže a podporili nás." dodala Vranová.

  Okrem nových skúseností a dobrého pocitu z dobre odvedenej práce si žiaci odniesli aj certifikáty o účasti na celoslovenskom finále.

  Súvisiace články

  15.01.2018 18:43

  Žiaci z Kežmarku v škole na mesiaci

  Žiaci ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok sa stali súčasťou tímu 27 krajín, ktorí spolu spojili vedu a umenie a tak vytvorili výnimočné dielo- Global Science Opera.
  03.11.2018 11:30

  OREŠNICE – dobrovoľnícka skupina žiakov ZŠ Dolinský potok

  Opäť sa hlásime k slovu! Po dlhšej pauze sme sa 12. 10. 2018 stretli v  Rudine na našej holine, aby sme skontrolovali stromčeky, ktoré sme na konci jari zasadili v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky.
  28.01.2018 17:55

  Šaliansky Maťo už po dvadsiaty krát v Poprade

    Dňa 17. januára sa v reprezentačných priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konal jubilejný 20. ročník  súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.