Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
15.01.2018 18:43

Žiaci z Kežmarku v škole na mesiaci

Žiaci ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok sa stali súčasťou tímu 27 krajín, ktorí spolu spojili vedu a umenie a tak vytvorili výnimočné dielo- Global Science Opera.

Žiaci zo ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok, navštívili vďaka projektu Global Science Opera dedinku „Moon Village" na mesiaci a nevynechali ani miestnu školu. Ako sa učí na mesiaci? No predsa 6x ľahšie. Všetko je tu približne 6x ľahšie ako na Zemi. Naša scénka zobrazuje vyučovaciu hodinu v škole na mesiaci. Prepojili sme niekoľko vyučovacích predmetov, literatúru, anglický jazyk, fyziku, výtvarnú výchovu a dramatickú výchovu, aby sme vytvorili tento príspevok v anglickom jazyku. V príspevku žiaci vysvetľujú rozdiely  v škole na Zemi a na mesiaci. Toby si na počítači pripravuje projekt o mesiaci na hodinu fyziky, keď sa nečakane spojí s neznámym žiakom zo školy na mesiaci. Dohodnú si stretnutie aj pomoc pri vypracovaní projektov a Toby je o chvíľu v dedinke Moon Village priamo na prezentácii projektov o planéte Zem. Chlapci si vysvetlia rozdiely na Zemi a mesiaci – hmotnosť, šírenie zvuku, Newtonove pohybové zákony.

Global Science Opera - je prvá operná iniciatíva v histórii, ktorá produkuje opery ako globálne spoločenstvo. V roku 2017 sme spolupracovali s technologickým centrom Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku, aby sme vytvorili operu "Moon Village". Zastúpenie má   27 krajín z celého sveta.

Opera bola  vysielaná online nórskou televíznou stanicou "TV-Haugaland" 13. decembra 2017 

Opera je umiestnená na youtube

TV reportáž v miestnej televízii KTV

Global Science Opera je neziskový projekt a realizuje sa ako iniciatíva globálneho tvorivého vzdelávania. Je to implementácia rôznych výskumných projektov a je pre nás veľkou cťou byť súčasťou tohto výnimočného diela.

 

Mgr. J Šišková, Ing. J. Ďateľová,   ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok     

Súvisiace články

06.05.2019 09:40

Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Štruktúrovaná návšteva škôl / vzdelávacích inštitúcii a školiacich se...

Fínsko, ktorého územie z viac ako 70 % pokrývajú nádherné lesy a ktoré má 188 000 jazier a aspoň 70 000 ostrovov, sa pýši štatútom najšťastnejšieho miesta na svete! Toto však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému obdivujeme túto s...
29.10.2017 20:17

Október - Mesiac úcty k starším na ZŠ v Kráľovej nad Váhom

„ Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krás...
16.05.2018 11:28

Čestné uznanie pre náš časopis Májovkár

Naša redakcia školského časopisu Májovkár sa zúčastnila v Košiciach súťaže školských časopisov  Perohryz 2018.