Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou Štefanov
11.10.2017 19:57

ŽIACI ZO ŠTEFANOVA PO STOPÁCH J. M. HURBANA

Základná škola s materskou školou v Štefanove sa opäť zapojila do celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Klasici v komikse . Nadväzujeme tak na náš mimoriadny úspech, ktorý sme v tejto súťaži dosiahli – krásne 1. miesto v rámci celého Slovenska s komiksom o živote Jozefa Gregora Tajovského.

Tohtoročný už 8. ročník Klasikov v komikse bol venovaný Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorého 200. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Túto výraznú osobnosť slovenskej literatúry a slovenských dejín sa prostredníctvom komiksu pokúsili stvárniť i naši žiaci pod vedením Mgr. Veroniky Hubačovej a Mgr. Zuzany Vizváryovej.

Plní nadšenia, radosti a očakávania sa pustili do práce. Pozorne načúvali jeden druhému, rozvíjali svoje nápady, čím v nich klíčilo hlbšie vzájomné porozumenie a spolupráca. V kolorite príjemnej atmosféry  sa rodil podklad pre komiks.  Z kreatívnych, neraz i humorných popoludní vznikla vzácna mozaika príbehov o Hurbanovi. Autenticitu jednotlivých komiksových obrázkov podčiarkli i zábery zo samotnej obce Hlboké. Žiaci zveršovali život J. M. Hurbana, prezliekli sa do kostýmov a stvárnili dôležité míľniky z jeho života.

Potom už len netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa každoročne koná v septembri. Spomedzi škôl z celého Slovenska sa naša škola umiestnila na 3. mieste vo svojej kategórii. Každý žiak sa podieľal svojimi myšlienkami a schopnosťami na tom, aby vytvorený komiks mohol naplno rozkvitnúť v rukách tých, ktorí po ňom siahnu.

Cieľom bolo podporiť tvorivosť detí, rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám.

 

KOMIKS

 

Pokračovanie v GALÉRII...

 

TEXT: Veronika Hubačová

Súvisiace články

18.01.2018 21:30

Venované opusteným zvieratkám

   Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade  rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade.
08.11.2017 08:36

MARATÓN ŠPORTU NA ZŠ MARCELOVÁ

Príjemná atmosféra,  športový duch, radosť z pohybu a slnečné októbrové počasie...,  takto môžeme opísať  jesenný Maratón športu našej ZŠ Marcelová. Jeho prvý ročník sa uskutočnil 26. októbra 2017 vďaka finančnej podpore Nitria...
13.12.2017 10:38

Úspešné vianočné trhy

V sobotu 9.12. by sme našli žiakov a pedagógov  ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade na popradskom námestí – v predajnom stánku .