Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou Štefanov
11.10.2017 19:57

ŽIACI ZO ŠTEFANOVA PO STOPÁCH J. M. HURBANA

Základná škola s materskou školou v Štefanove sa opäť zapojila do celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Klasici v komikse . Nadväzujeme tak na náš mimoriadny úspech, ktorý sme v tejto súťaži dosiahli – krásne 1. miesto v rámci celého Slovenska s komiksom o živote Jozefa Gregora Tajovského.

Tohtoročný už 8. ročník Klasikov v komikse bol venovaný Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorého 200. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Túto výraznú osobnosť slovenskej literatúry a slovenských dejín sa prostredníctvom komiksu pokúsili stvárniť i naši žiaci pod vedením Mgr. Veroniky Hubačovej a Mgr. Zuzany Vizváryovej.

Plní nadšenia, radosti a očakávania sa pustili do práce. Pozorne načúvali jeden druhému, rozvíjali svoje nápady, čím v nich klíčilo hlbšie vzájomné porozumenie a spolupráca. V kolorite príjemnej atmosféry  sa rodil podklad pre komiks.  Z kreatívnych, neraz i humorných popoludní vznikla vzácna mozaika príbehov o Hurbanovi. Autenticitu jednotlivých komiksových obrázkov podčiarkli i zábery zo samotnej obce Hlboké. Žiaci zveršovali život J. M. Hurbana, prezliekli sa do kostýmov a stvárnili dôležité míľniky z jeho života.

Potom už len netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa každoročne koná v septembri. Spomedzi škôl z celého Slovenska sa naša škola umiestnila na 3. mieste vo svojej kategórii. Každý žiak sa podieľal svojimi myšlienkami a schopnosťami na tom, aby vytvorený komiks mohol naplno rozkvitnúť v rukách tých, ktorí po ňom siahnu.

Cieľom bolo podporiť tvorivosť detí, rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám.

 

KOMIKS

 

Pokračovanie v GALÉRII...

 

TEXT: Veronika Hubačová

Súvisiace články

06.11.2018 16:01

Noc v školskej knižnici – Skutočne vidíme len srdcom

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ Dovolím si citovať známeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, pretože práve táto myšlienka inšpirovala učiteľov na Základnej škole Cesta na vŕšku 1 Marc...
18.12.2019 20:19

Prešovské nadané deti testovali novú logickú súťaž!

Logiformiáda po prvýkrát na Slovensku. Novú logickú súťaž testovali školáci z Klubu nadaných detí v Prešove.
01.05.2017 15:20

Nadané deti zaujala chémia

Aprílové stretnutie detí z Klubu nadaných detí Prešov bolo venované chemickým pokusom. Veda, ktorá sa zaoberá chemickými prvkami a zlúčeninami je často vnímaná ako niečo nepreniknuteľné a nepochopiteľné, čo nemá nič spoločné s ...