Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
06.05.2017 08:30

Žiaci ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste vytvorili slovenský rekord

Čitateľská gramotnosť – technika, ktorá robí žiakov schopnými informácie prečítať, porozumieť im a vedieť používať. Veď dobré čitateľské zručnosti patria v rámci školského vzdelávania medzi kľúčové oblasti.

Foto: Mgr. Jarmila Lišková

Tím učiteľov SJL v ZŠ Dolinský potok si kládol otázky:

Akým spôsobom prispieť k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti?

Ako zabezpečiť nárast záujmu žiakov o čítanie?

Ako stimulovať žiakov k tvorivosti?

Ako ich podnecovať k vlastnej tvorbe?

Ako ich motivovať?

Krôčik po krôčiku dostal zelenú nápad: Vytvoriť vlastné leporelo Suľkovských rozprávok a poviedok.

Október, mesiac, v ktorom si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, sa stal mesiacom začatia tvorby leporela. Do prác sa zapojili žiaci 1. až 9. ročníka. Vymýšľali rozprávky, poviedky, zaznamenávali ich, čítali, upravovali, písali a tvorili k nim ilustrácie. Prváci prispeli len výtvarným spracovaním prečítanej rozprávky, pretože ešte nevedeli písať.

Podarilo sa. V marci 2017 leporelo v plnej svojej kráse zdobilo interiér základnej školy. Chodba s vystaveným leporelom ožila. Žiaci si prezerali svoje dielo, obdivovali tvorbu svojich spolužiakov, čítali si zaujímavé rozprávky a poviedky, prezerali krásne ilustrácie.

Pohľad na žiakov hľadajúcich svoju rozprávku či poviedku v nádhernom leporele vlieval celému zúčastnenému tímu pedagógov pocit uspokojenia a hrdosti. Tak toto sa nám podarilo! Posúďte sami:

dĺžka leporela: 80,40 m

výška leporela: 0,87 m

počet žiakov, ktorí sa zúčastnili na tvorbe leporela: 282

počet literárnych a výtvarných prác spolu: 533

počet tabiel: 268 ks

 

Od apríla 2017 je leporelo oficiálne zapísané do KNIHY SLOVENSKÝCH REKORDOV ako Najdlhšie autorské leporelo.

 

Text a foto: Mgr. Jarmila Lišková

Galéria

Súvisiace články

02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabav...
06.11.2018 15:28

Marcelovská škola v pohybe

Tohoročné jesenné počasie je naozaj čarovné. Prekrásne slnečné dni lákajú všetkých , aby čo najviac času trávili na čerstvom vzduchu, športovali a stretávali sa vo veselej spoločnosti. Aj Základná škola Cesta na vŕšku 1 z Ma...