Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
09.06.2017 08:51

Žiaci ZŠ Marcelová sa predstavili s muzikálom „Okamih života“

„Každý dobre využitý okamih nesie ohromné úroky.“ Slovo okamih znamená „kratší časový úsek“. Čo to vlastne znamená? Je to iba krátky moment, chvíľa, čo je taká nebadateľná a predsa veľmi významná? Alebo je to život človeka a jeho snahy dokázať niečo, spraviť dieru do sveta, zviditeľniť sa? Čo je to z hľadiska histórie? Nie sme ako kvet byliny, ktorý sa načas ukáže, kvitne, a potom opadne a uschne? Čo potom znamená tento kvet a pre aký účel kvitol?

Foto: Mgr. D. Farkasová

Týmito otázkami sa môžeme zaoberať denno-denne a odpovede posielať z generácie na generáciu, nikdy však v sebe nebudeme vedieť uhasiť túžbu po tom, aby sme boli milovaní, prijímaní, potrební, obdivovaní, uznávaní, úspešní a šťastní. Kvet byliny môže byť na lúke a sať slnečnú energiu, užívať si vlahu pôdy, ale môže slúžiť aj pre radosť, potešovať okoloidúcich, alebo im poskytnúť jeho liečivé účinky. V tom prípade je jeho existencia užitočná, jeho žitie nadobudlo význam a hoci sa mu podarilo žiť iba pre tento jeden okamih, jeho bytie malo svoj jedinečný zmysel.     

 Ľudový muzikál „Okamih života" predstavuje presne takýto významný okamih nášho pôsobenia v školskom roku 2016/2017 na  záujmových krúžkoch ako tanečný, hudobno-dramatický, literárno-dramatický a šikovné ruky. Na tvorbe inscenácie muzikálu sa aktívne podieľali učitelia i zamestnanci  školy, avšak veľké uznanie si zaslúžia predovšetkým žiaci, bez ktorých by to nemalo zmysel. Do jeho realizácie sa zapojilo sedemdesiat detí z ročníkov 1 - 9, ktoré tvrdo a ochotne pracovali mnoho týždňov a mesiacov v mimovyučovacom čase, ale aj počas víkendov.

Cieľom muzikálu bolo poskytnúť žiakom možnosť na spoznávanie ľudových zvykov, tradícií a folklóru rôznych regiónov, prehlbovať a zvyšovať národné povedomie žiakov, rozvíjať ich talent a tvorivosť v umeleckých smeroch, zdokonaliť sa v práci s IKT, upevniť vzťahy v kolektíve, naučiť sa pracovať ako aktívni členovia skupiny, zdokonaliť komunikačné zručnosti žiakov a rozšíriť ich slovnú zásobu. S  muzikálom mala cieľ aj naša škola, pretože skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy, prezentácia na verejnosti a zviditeľnenie školy v regióne, je v dnešnom svete veľmi nevyhnutné.

Folklórny muzikál predstavil život prostých ľudí žijúcich v minulosti v „nemenovanej dedinke", prostredníctvom ktorého žiaci prezentovali zvyky a tradície ako vianočné koledy, narodenie dieťaťa, vítanie jari, lúčne hry, svadobné zvyky, čepčenie.  Dedinka, v ktorej sa dej odohrával, zámerne nedostala meno, takže mohlo ísť aj o našu, alebo akúkoľvek inú obec. Cieľom nebolo umiestnenie a definovanie lokality, kde sa dej odohrával, ale preskúmať a podať rôzne ľudové tradície, ktoré ľudia na Slovensku praktizovali v minulosti. Tradície, ktorými ľudia žili, boli predstavené podľa ročných období. Tie sa následne prelínali s príbehom Jána a Anny, počnúc od ich narodenia, prechádzajúc cez obdobie detstva, mladosti a vojny. Muzikál vrcholil veselou svadbou hlavných hrdinov. Dĺžka divadelného predstavenia bola 50 minút. Zaujímavosťou bolo, že scény, tance a spevy prepájal hlas rozprávača, ktorý oboznamoval divákov s folklórnymi zvykmi, ale aj s fiktívnym životom Jána s Annou.  Prostredie, v ktorom sa odohrával dej, bolo stvárnené ľudovými kulisami, ktoré vytvorili žiaci na krúžku šikovných rúk. Zozbierali sa aj starožitné artefakty, ktoré sa počas predstavenia využili na stvárnenie autentického prostredia vtedajšej doby. Zaujímavým doplnkom bol projektor s premietacím plátnom, prostredníctvom čoho boli zobrazené fotografie miestnych rodín obce Marcelová.

Materiálno-technické zabezpečenie (projekčné plátno, kompletná ozvučovacia technika) bolo zakúpené z grantu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Kroje a čižmy pre žiakov boli sponzorované Obcou Marcelová a RZ pri ZŠ Marcelová. Touto cestou by sme sa chceli vrúcne a s úctou poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporili uskutočnenie projektu a podujatia školy.  Ďakujeme!

Folklórny muzikál „Okamih života" zožal veľký úspech na viacerých miestach a v rôznych obciach. Preto predovšetkým ďakujeme všetkým divákom, ktorí nás podporili svojou účasťou a ocenili detské herecké, spevácke a tanečné výkony veľkým potleskom, ktorým vyjadrili, že naša snaha nebola márna. S úctou ďakujeme!

 

Text a foto: Mgr. D. Farkasová

Súvisiace články

31.05.2019 10:59

ADA HINO PREDAL TUTE MAMO .... TOTO JE PRE TEBA MAMI

 Láska medzi mamkami a deťmi je krásna svojou milotou, pôvabom a bezprostrednosťou, niekedy plná strachu, zodpovednosti, nehy, priateľstva, zmierovaní, ale najmä sily. A tá sila, to ohnivko, to je to, čo tvorí prístav, keď svie...
13.10.2019 11:10

Mimoriadne nadané deti sa stretli na logickom sústredení

Logické sústredenie pre intelektovo nadané deti - žiakov základných škôl z Prešova a Spišskej Novej Vsi.