Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola na Vajanského ulici v Skalici
08.10.2019 13:53

Meníme sny na skutočnosť

Dlhoročná spolupráca našej základnej školy s firmou Schaeffler

 

ZŠ Vajanského 2 v Skalici dlhodobo spolupracuje s firmou Schaeffler. Schaeffler nám pomáha  nielen finančne, ale aj mnohými ďalšími aktivitami v rámci  modernizácie vzdelávania našich žiakov. Pred štyrmi  rokmi firma otvorila v našej škole krúžok pre rozvoj talentu a nadania  žiakov v programovaní s Lego Mindstorms. Každoročne sa žiaci zúčastňujú technickej súťaže Mladý technik ako i exkurzií vo výrobných priestoroch firmy.

            V piatok, 27. septembra, dal manažment firmy našej spolupráci nový rozmer. Z vlastnej iniciatívy prišlo 12 manažérov  priložiť ruku k dielu. Nielenže sme získali od firmy finančný dar na dobudovanie nášho Náučného chodníka s ekoučebňou, ale aj precízna práca a elán v rámci brigády prispeli k ukončeniu povrchovej úpravy náučného chodníka. Ďalšia skupinka z firmy Schaeffler  pracovala obďaleč na zveľadení dvora MŠ L. Svobodu.

Niektorí z účastníkov v minulosti navštevovali  ZŠ Vajanského a boli prekvapení ako vyrástli stromy, ktoré sadili na hodinách pestovateľských prác v našom areáli. Všetkým prítomným práca  išla od ruky a stihli ešte upraviť aj stromčeky v blízkosti ekoučebne. 

Firma tiež v rámci tohto dňa zorganizovala sprievodnú aktivitu pre deti. Šikovné lektorky pripravili pre žiakov 3. ročníka EKO workshop - výrobky z recyklovateľného materiálu. Žiaci pri tvorbe autíčiek a motýlikov využili svoje zručnosti i vedomosti. Pripomenuli si dôležitosť separácie a recyklácie odpadu, nielen v škole ale aj v domácnosti. Ochrana životného prostredia  je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Deti táto  kreatívna aktivita zaujala,  samozrejme ich potešili aj malé firemné darčeky z rúk generálneho riaditeľa slovenských závodov Schaeffler p. Jaroslava Patku.

Počas stretnutia sme sa dohovorili na nových formách spolupráce.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie!

 

 

Súvisiace články

23.01.2020 17:59

„Živá učebnica dejín“ - Vladimír Strmeň v ZŠ s MŠ Kolta

Kultúrny dom v našej obci sa okrem žiakov koltianskej školy zaplnil i pozvanými hosťami – žiakmi okolitých škôl i seniormi miestneho klubu dôchodcov. Program otvorila Ing. Aurélia Matkovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kolta, a privít...
02.04.2019 10:59

Rovesnícke vzdelávanie alebo keď starší odovzdáva vedomosti mladšiemu

Marec - mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli v Základnej škole Cesta na vŕšku 1, Marcelová nevšedným spôsobom. Dňa 21. marca sme pozvali žiačikov z miestnej materskej školy, aby sme ich niečomu priučili, vzájomne sa zabav...
15.01.2019 18:23

Spomienkový kalendár 2019 - Turisti a novinári v akcii

Zhodnotením činnosti turistických krúžkov a novinárskeho krúžku zavŕšili vedúce a žiaci svoju činnosť v roku 2018 vydaním spomienkového kalendára na rok 2019.