Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
24.07.2017 09:01

Mladí so vzťahom k farmárčine majú v poľnohospodárstve viacero možností

Práca v poľnohospodárstve a chov nie je práca ľahká a už vôbec nie práca pre ľudí bez vzdelania. Byť úspešným farmárom alebo pestovateľom si vyžaduje skĺbenie vedomostí o poľnohospodárstve a chove zvierat, vedomostí zo strojárstva, mechanizácie, elektrotechniky ba aj ekonomiky podniku. #MojaPracaMaZmysel #dualnevzdelavanie

Foto: Dano Dida

Jozef Michálek je vedúcim prvovýroby v PD Mestečko neďaleko Púchova. V poľnohospodárstve pracuje 16 rokov a k tejto práci ho priviedol otec. Čo všetko obnáša práca na družstve už porozprával sám.

 

S čím všetkým súvisí Vaša práca? Aké sú Vaše povinnosti?

Moja práca súvisí s koordinovaním rastlinnej a živočíšnej výroby a vedúcich pracovníkov na jednotlivých strediskách aj podľa toho, aké majú oni požiadavky a priority tak, aby táto výroba navzájom fungovala teda, aby mala kladný výsledok. To znamená mliečnu výrobu, produkty, ktoré dopestujeme aj dochováme z hľadiska ekonomického aj výrobného.

Čím Vás to obohatilo a čo všetko vám to dáva?

Mňa baví najmä technika, prostredie v ktorom pracujem, ľudia, s ktorými tu som. Celkovo to zahŕňa všestrannosť všetkých tých rozhodnutí a činností. A to je to, čo mi táto práca dáva každý deň.

Čo na svojej práci milujete najviac?

Najviac ma poteší, keď všetko dobre funguje,  keď vidím spokojných ľudí,  pekne obrobené polia a kvalitné výrobky, ktoré sa dostávajú ľuďom na stôl.

 

Ako vnímajú podľa Vás ľudia všeobecne farmástvo ako také? Uvedomujú si jeho dôležitosť?

Z môjho pohľadu si myslím, že je to trošku okrajové odvetvie a podľa mňa ľudia tomu nepripisujú príliš veľký dôraz. Spoločnosť sa uberá skôr k ekonomickejším odvetviam. Vieme, že poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom je nutné aj  tvrdšie pracovať, možno sú tu i ťažšie podmienky, na druhej strane prináša ľuďom produkty, bez ktorých sa nezaobídu.

Dôležitosť poľnohospodárstva a farmárstva?  Jesť predsa potrebujeme všetci a každý deň. Je to len o tom, či sa o to postaráme a priložíme ruku k dielu a tým zároveň vieme, čo konzumujeme. Alebo naopak,  budeme produkty dovážať zo zahraničia. Ľudia si však už začínajú všímať, čo konzumujú, odkiaľ to pochádza, kto to vyrobil.  Myslím si však, že ešte to chvíľu potrvá, pokiaľ bude poľnohospodárstvo na tej úrovni ako v minulosti.

Aká je momentálne situácia v rámci farmárstva na Slovensku? Zaujímajú sa o túto oblasť mladí ľudia?

Niektorí sa zaujímajú aj pre to, že to vidia u rodičov alebo tí, ktorí pochádzajú z dedín. Nie je však veľké percento mladých, ktorí by chceli ísť do tejto profesie.

Myslíte si, že je záujem o túto profesiu zo strany žiakov?

Žiaci, ktorí si vybrali štúdium na poľnohospodárskej škole, majú k dispozícii rôzne odbory, ale ich záujem je čiastočný. Nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí váhajú. Možno by to chcelo ešte podporu zo strany rodičov, porozprávať sa a dať im nejaký vzor a možno aj ten vzor v duálnom vzdelávaní. My sme tiež súčasťou duálneho vzdelávania a osobne to vnímam ako krok vpred, kde môžu študenti sami skúsiť a vidieť procesy vo väčšom. To, čo sa študenti v škole učia teoreticky,  si u nás môžu vyskúšať aj prakticky a toto je podľa mňa veľké pozitívum takéhoto vzdelávania.

Prečo by mali podľa Vás ísť dnešní žiaci študovať poľnohospodárstvo? Čo im to môže dať?

Študovaný poľnohospodár je všestranne vzdelaný človek, ktorý sa môže zamestnať naozaj veľmi rýchlo, nemusí to byť len v poľnohospodárstve. V podstate mu to prináša široký zámer uplatnenia, pretože získa poznatky z niekoľkých oblastí a má prehľad. Je tu aj ďalší dôvod, prínos našej spoločnosti, ktorá by dostala kvalitných mladých poľnohospodárov.

A aké má táto práca výhody? Je to práca so živým materiálom v prírode. Človek nie je zatvorený niekde v hale, stále ste v kontakte s prírodou a na čerstvom vzduchu. Napríklad agronóm prichádza do styku s rastlinami, musí vedieť ako sa o ne starať, musí vedieť ich zloženie, prehľad o chemickom zložení. V živočíšnej výrobe ako zootechnik - tu opäť hovoríme o živom materiáli ako sú biologické procesy, chemické procesy. Ďalej je tu mechanizácia, ktorá sa zaoberá rôznymi opravami, mechanizmami, hydraulikou, mechanikou a podobne. Práca na družstve si tak vyžaduje znalosti z poľnohospodárstva, chovania, pestovania, ale aj zo strojárstva, strojníctva a ostatných odborov. Môžem len konštatovať, že je to všestranná práca, ktorá si vyžaduje znalosti z niekoľkých odborov.

Aké uplatnenie si môžu po skončení školy nájsť? Môžu ísť napríklad aj podnikať?

Samozrejme, sú rôzne možnosti.  Niektorí môžu pracovať priamo na farme alebo družstve. Prípadne si môžu otvoriť vlastný podnik, založiť farmu alebo pomáhať poľnohospodárom, ktorí fungujú.

 

Text: Ing. Mgr. Martina Slušná

Foto: Dano Dida

Galéria

Súvisiace články

21.07.2017 08:36

Druhý ročník aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným úspešne ukončený

Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zameraných na nadaných žiakov má za sebou ďalší úspešný rok. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal nadaných žiakov zákla...
24.04.2017 20:51

Program Erasmus + oslavuje!

Erasmus + oslavuje 30. výročie a chystá množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť!    
17.07.2017 08:09

Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSR

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania. Kampaň zorganizoval Št...