Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
Aktuality

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu...

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných...


Učte sa doma s deťmi. Využite bezplatný vzdelávací obsah pre žiakov základných škôl
Vzdelávanie

Učte sa doma s deťmi. Využite bezplatný vz...

Vyučovanie v slovenských školách je aktuálne prerušené na 14 dní, pričom nie je vylúčené, že ani po dvoch týždňo...

Možnosti dištančného vzdelávania pre školy
Vzdelávanie

Možnosti dištančného vzdelávania pre školy

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ak...

Najnovšie

Vzdelávanie Včera 11:26

Odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu ...

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborn...

Výzvy pondelok 15:15

Ministerstvo školstva vydalo Usmernenie p...

V záujme minimalizácie negatívnych dopadov vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 a zabezpečeni...

Výzvy pondelok 11:52

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky ho...

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a ...

Externé 29.03.2020 16:22

Aktuálny výskum košických psychológov: Ľud...

Na začiatku platnosti celoštátnych preventívnych opatrení (pred dvoma týždňami) len tretina oslovených uviedla n...


Kalendár

Všetky udalosti

Blog

20.03.2020 14:59

Kooperatívne vyučovanie v školách absentuje

Rozvíjanie občianskych kompetencií a kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu žiakov nie je možné uplatniť pri fr...
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štr...
18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivova...
16.03.2020 10:12

Vyššie myšlienkové procesy vo vyučovaní

Rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov vo vyučovaní je zväčša založené na zapamätaní si učiva a porozumení. T...
26.03.2020 12:38
ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výuky ...
26.03.2020 12:25
Minister školstva bude po novom môcť v jednoznačne vymedzených situáciách rozhodnúť o termínoch prijímacích skú...
pondelok 15:15
V záujme minimalizácie negatívnych dopadov vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 a zabezpečeni...
18.02.2020 12:18
Od roku 2014 do jesene minulého roku viedol Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, veľkú organizáci...

29.03.2020 16:22
Na začiatku platnosti celoštátnych preventívnych opatrení (pred dvoma týždňami) len tretina oslovených uviedla n...
25.03.2020 11:46
V tomto neľahkom čase, keď je školstvo odkázané na dištančné vzdelávanie, má každý vhodný materiál, ktorý sa dá ...
12.07.2019 14:39
Grafomotorika je súbor psychomotorických schopností založených na koordinácii oka a ruky. Vývin grafomotoriky za...
Včera 11:26
Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborn...