Buďte aj vy súčasťou UCN !!!
Z domova

Buďte aj vy súčasťou UCN !!!

Vytvorili sme pre vás viaceré možnosti, ako sa stať členom teamu Učiteľských novín.


Slovenskí študenti medzi najlepšími obchodníkmi
Z domova

Slovenskí študenti medzi najlepšími obchod...

V Bratislave odovzdali ocenenia najlepším predajcom programu Southwestern Advantage. Z viac než 1200 študentov s...

Študenti nevedia rozlíšiť, ktorý účet im zarobí viac peňazí
Výzvy

Študenti nevedia rozlíšiť, ktorý účet im z...

Väčšina študentov nevie posúdiť, ktorý bankový účet je pre nich výhodnejší. Preto si peniaze z brigád, alebo od ...

Najnovšie

Školy štvrtok 07:57

Úspechy žiakov Gymnázia Hansa Selyeho v eu...

Gymnázium Hansa Selyeho tento rok už tretíkrát sa zapojilo do európskej online súťaže v nemeckom jazyku Best in ...

Základné školy utorok 18:23

Spomienkový kalendár 2019 - Turisti a novi...

Zhodnotením činnosti turistických krúžkov a novinárskeho krúžku zavŕšili vedúce a žiaci svoju činnosť v roku 201...

Školy pondelok 10:09

Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť v sú...

Best in English je medzinárodná súťaž pre študentov stredných skôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v st...

Stredné školy pondelok 07:59

Novoročné zamyslenie namiesto vinšov

Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké


Kalendár

Všetky udalosti

10.01.2019 10:50
Autorka mimoriadne úspešných Džínsových denníkov Zuzana Šulajová začína písať novú kapitolu svojej tvorby. Tajom...
13.01.2019 16:41
V Bratislave odovzdali ocenenia najlepším predajcom programu Southwestern Advantage. Z viac než 1200 študentov s...
10.01.2019 10:03
seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
04.12.2018 09:36
20.12.2018 08:12
     Rozhovor s Ing. Štefanom Kováčikom, učiteľom programov 3ds Max, Maya a Mudbox  v Súkromnej strednej umeleck...

22.12.2018 19:27
Posledná monografia profesora Milana Ziga, ktorý pôsobil na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fak...
štvrtok 07:57
Gymnázium Hansa Selyeho tento rok už tretíkrát sa zapojilo do európskej online súťaže v nemeckom jazyku Best in ...
07.11.2018 19:10
Pomôcka, ktorú vytvorila autorka informácie, poskytuje rozsiahlu škálu špecifických cvičení, ktoré sú potrebné ...
13.01.2019 17:24
Hoci je informatika u nás povinným predmetom od tretieho ročníka základnej školy, na jej výučbu neexistuje dosta...