Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom
Vzdelávanie

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo...


Vyskúšajte nový Europass!
Externé

Vyskúšajte nový Europass!

Nový Europass - komplexné riešenie na podporu zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a mobility v EÚ.

Podporiť domáci  rozvoj cestovného ruchu má nová publikácia  - Čarovné sakrálne pamiatky.
Externé

Podporiť domáci rozvoj cestovného ruchu m...

Realizátori projektu pozývajú širokú verejnosť, aby sa stali jej tvorcami. Publikácia bude vhodnou pomôckou aj p...

Najnovšie

Aktuality 30.07.2020 14:50

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogickýc...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na zmeny, ktoré v pracovnoprávnych vzťahoch vyplý...

Aktuality 27.07.2020 08:46

Nedokážu potláčať vzájomnú príťažlivosť...

Jane Featherová je jedna z najžiarivejších stálic žánru historickej romance. Obľúbili si ju aj slovenské čitateľ...

Vzdelávanie 27.07.2020 08:36

Technical Computing Camp priblíži študento...

Študenti sa začiatkom septembra dozvedia veľa nielen o technických výpočtoch a počítačových simuláciách, ale hov...


Kalendár

Všetky udalosti

Blog

utorok 07:06

Zamyslenie hlavne nad integráciou

Integráciu vidím ako fajn nápad, ale... nie je premyslená. Špeciálny pedagóg v škole vie lepšie povedať a pomôcť...
26.07.2020 20:12

Generácia 909, 76/Výstava, pojem, interpre...

V dňoch 26.6.2020 – 10.1.2021 je inštalovaná v priestoroch Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie(SNG) v...
21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na...
30.07.2020 14:50
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na zmeny, ktoré v pracovnoprávnych vzťahoch vyplý...
01.07.2020 10:57
Viac ako 680-tisíc žiakov 3224 základných a stredných škôl na Slovensku si v utorok prevzalo vysvedčenia za uply...
21.07.2020 10:19
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a pripravuje vyhlásenie...
02.06.2020 10:15
Rozhovor s Dušanom Piršelom , riaditeľom IPR na Mokrohájskej 1 v Bratislave na tému Úcta k hodnotám ....

27.07.2020 08:28
Kompetentná starostlivosť o pleť zahŕňa niekoľko krokov: čistenie, zvlhčenie, špeciálne výrobky (masky, scruby, ...
12.07.2019 14:39
Grafomotorika je súbor psychomotorických schopností založených na koordinácii oka a ruky. Vývin grafomotoriky za...
27.07.2020 08:36
Študenti sa začiatkom septembra dozvedia veľa nielen o technických výpočtoch a počítačových simuláciách, ale hov...