Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom
Vzdelávanie

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo...


Vyskúšajte nový Europass!
Externé

Vyskúšajte nový Europass!

Nový Europass - komplexné riešenie na podporu zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a mobility v EÚ.

Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o zdravej výžive
Poradňa

Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o...

Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do vyučovania voliteľný predmet zameraný na osvojenie si ...


Kalendár

Všetky udalosti

Blog

utorok 12:23

Zavítajte do Lesoparku vo Vrakuni

Lesopark Vrakuňa je obklopený rodinnými domami mnohými novopostavenými a bytmi bratislavskej mestskej časti Vra...
21.02.2021 14:57

Podmaľba na sklo - on line tvorivé dielne

Rady pri maľovaní na sklo pre tých, ktorí by si to chceli doma vyskúšať podľa návodu. ON- LINE vzdelávanie. Pri...
21.02.2021 14:41

Ja vo farbe - umelecký fraktál - zatvor oč...

Kreslenie so zatvorenými očami. Inšpiratívny workshop pre verejnosť on-line. Aktivity zamerané na rozvoj jemnej...