Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom
Vzdelávanie

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo...


Vyskúšajte nový Europass!
Externé

Vyskúšajte nový Europass!

Nový Europass - komplexné riešenie na podporu zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a mobility v EÚ.

Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o zdravej výžive
Poradňa

Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o...

Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do vyučovania voliteľný predmet zameraný na osvojenie si ...

Najnovšie

Stredné školy utorok 11:41

WEB COVIDEA.SK UKAZUJE AKO SA CÍTIA STREDO...

Kolektívny multimediálny projekt COVIDEA s podtitulom Naše aktuálne prežívanie bytia hovorí o prežívani pandemic...


Kalendár

Všetky udalosti